Przewiń do góry

facebook

twitter

Miłosierdzie

Miłosierdzie
Największy przymiot Boga u Świętej Faustyny i w dziejach Kościoła
ks. Mariusz Bernyś
Redakcja: Paweł Borkowski, Janina Gwóźdź RSCJ
Format: 158x230 mm
Ilość stron: 248
ISBN: 978-83-7919-022-5
Najniższa cena z 30 dni: 22.50 zł
22.50 zł
  25.00 zł

Książka pt. Miłosierdzie Największy przymiot Boga u Świętej Faustyny i w dziejach Kościoła jest rozprawą naukową, która stara się prześledzić, jak największa apostołka Bożego Miłosierdzia św. Faustyna Kowalska i inni wielcy święci Kościoła nauczali oddawania czci Bogu w przymiocie miłosierdzia. Odwołuje się do teologii tych świętych, którzy mieli przeczucie tego, co wprost powiedziała tak wyraźnie dopiero św. Faustyna, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, a Bóg jest miłosierdziem samym.


 • Analiza miłosierdzia Bożego na przykładzie św. Faustyny jest nadal bardzo potrzebna dla prawidłowego rozumienia tego przymiotu w rozwoju życia chrześcijanina i wspólnoty Kościoła.

 • Miłosierdzie ma charakter apokaliptyczny jako ostatnia deska ratunku całej ludzkości, uniwersalny, a św. Faustyna jest prorokiem wysłanym do współczesnego świata.

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

 • Autor zestawia bezgraniczną ufność św. Teresy i św. Faustyny w miłosierdzie Boże.

 • Rozprawa zawiera sporo bardzo wnikliwych i odkrywczych analiz i rozważań merytorycznych, jest erudycyjna, głęboka w swej treści i bardzo egzystencjalna, a nie tylko akademicka.

ks. prof. dr hab. Józef Krasiński


SPIS TREŚCI

WSTĘP (7)

Rozdział I
SPECYFIKA TEOLOGII ŚWIĘTYCH
(19)

      1. „Kto nie miłuje, nie zna Boga” (1 J 4, 8) – poznanie i miłość (20)
      2. „Miłość przewyższająca wszelką wiedzę” (Ef 3, 16) – prymat miłości (27)
      3. „Pociągnij mnie, pobiegniemy” – św. Teresa z Lisieux autorką idei teologii świętych na tle przesłania Soboru Watykańskiego II o powszechnym powołaniu do świętości (29)
      4. „Nowe światła, ukryte znaczenia”: Divini amoris scientia św. Jana Pawła II (34)

Rozdział II
TREŚĆ I ZAKRES POJĘCIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W NAUCZANIU ŚW. FAUSTYNY NA TLE DYSKUSJI TEOLOGICZNYCH
(37)

Część I
Przymiot Bożego miłosierdzia w myśli teologicznej
(37)

      1. Przymiot Boga w ujęciu teologicznym (37)
      2. Pojęcie Bożego miłosierdzia (43)
            a) Ze względu na nędzę stworzeń (43)
            b) Ze względu na Boga i wcielenie Syna Bożego (46)
      3. Święci o miłosierdziu jako przymiocie Boga (49)
      4. Miłosierdzie a miłość (55)
      5. Problem kultu Bożego Miłosierdzia (59)

Część II
Treść i zakres pojęcia Bożego miłosierdzia w nauczaniu św. Faustyny
(62)

      1. Problem zdefiniowania Bożego miłosierdzia w pismach św. Faustyny (63)
      2. Poznanie Boga w jego przymiotach w doświadczeniu św. Faustyny (64)
      3. Miłosierdzie ujęte przez św. Faustynę jako synonim miłości, dobroci i litości (66)
      4. Miłosierdzie utożsamione z Osobami Boskimi (68)
            a) Bóg, Bóg Ojciec, Trójca Święta jako miłosierdzie (68)
            b) Jezus – Miłosierdzie Wcielone (69)
      5. Serce Jezusa jako miłosierdzie (71)
      6. Wola Boża miłosierdziem samym (73)
      7. Przymiotniki określające miłosierdzie (75)
      8. Wyrażenia: „łono” i „wnętrzności Boga” a hebrajski termin rahamim (77)
      9. Nędza i słabość w świetle Bożego Miłosierdzia (79)
    10. Miłosierdzie a grzech – kult Miłosierdzia jako powszechne powołanie do świętości (82)
   
    a) Odkrycie prawdy o grzechu w kontekście doświadczenia Boga w przymiocie miłosierdzia (83)
   
    b) Triada: grzech – ufność – miłosierdzie (87)
    11. Miłosierdzie jako ostatnia deska ratunku w kontekście misji do całego świata (88)
    12. Miłosierdzie a miłość w ujęciu św. Faustyny (95)
    13. Źródło miłosierdzia (96)
    14. Wnioski (97)

Rozdział III
„NAJWIĘKSZY PRZYMIOT BOGA”. ŚWIĘTA FAUSTYNA JAKO TEOLOG ORAZ JEJ OBJAWIONY TRAKTAT O BOŻYM MIŁOSIERDZIU
(101)

      1. Największy przymiot (101)
      2. Sposoby wyrażania prawdy o miłosierdziu jako największym przymiocie Boga – analiza filologiczna (103)
      3. Nadprzyrodzone dary uzdalniające Faustynę do poznania tajemnicy Bożego miłosierdzia (109)
      4. Boża strategia zawarta w tytule „Sekretarka Bożego Miłosierdzia” (116)
      5. Poczucie odpowiedzialności św. Faustyny za słowo (123)
      6. Dramat niemocy mistyka wobec zastanego słowa – próba tworzenia nowego języka (127)
      7. Proces twórczy (130)
      8. Nadprzyrodzone gwarancje dotyczące wiarygodności przekazu i ścisłości sformułowań teologicznych św. Faustyny (136)
      9. Podsumowanie (139)

Rozdział IV
DOKTOR MIŁOŚCI ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS PREKURSORKĄ APOSTOŁKI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. TEOLOGIA ŚWIĘTYCH JAKO UAKTUALNIANIE WŁASNYM ŻYCIEM OFIARY CHRYSTUSA
(143)

      1. Jezus jedyną lekturą (143)
      2. Przekaz św. Faustyny najpełniejszym wykonaniem założeń teologii świętych (146)
      3. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Faustyna o roli świętych w kościele (147)
      4. Misja uniwersalna po śmierci (151)
      5. „Pragnę” – język testamentu z krzyża teologicznym miejscem przekazu orędzia o Bożym miłosierdziu (154)
      6. Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej św. Teresy i akt ofiarowania św. Faustyny (164)
      7. Poznanie Boga przez zgłębianie przymiotu miłosierdzia (174)
            a) Miłosierdzie wyniesione ponad inne przymioty (175)
            b) Sprawiedliwość jako miłosierdzie (176)
      8. „Faustyna od Dzieciątka Jezus” (178)
      9. Bezgraniczna ufność św. Teresy i św. Faustyny w miłosierdzie – teologia świętych jako potwierdzanie nauki głoszonej własnym życiem (182)

Rozdział V
OBRAZ BOGA WEDŁUG S. FAUSTYNY, ŚWIĘTEJ I TEOLOGA
(185)

      1. Doświadczenie poznania Boga w Trójcy Jedynego (185)
      2. Bóg jest miłosierdziem (188)
      3. Cierpiący Jezus ikoną miłosierdzia Ojca (192)
      4. Zranione Serce Boga (195)
      5. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego (197)
      6. Święto Bożego Miłosierdzia darem Boga dla całej ludzkości (200)

ANEKS (209)
WYKAZ SKRÓTÓW (223)
BIBLIOGRAFIA (225)
NOTA O AUTORZE (246)

O AUTORZE

   Ksiądz dr Mariusz Bernyś jest czcicielem i propagatorem kultu Bożego Miłosierdzia. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. Obecnie jest kapelanem w warszawskim szpitalu na Banacha. Przed wstąpieniem do seminarium duchownego ukończył filologię polską. Teologię studiował w Warszawie i Paryżu, gdzie sfinalizował studia doktoranckie. Obronił pracę doktorską Miłosierdzie jako największy przymiot Boga w pismach św. Faustyny (UKSW). Jest autorem artykułów naukowych, książek i tomików poezji. Opublikował m.in.: Przyszedłem po miłosierdzie (2005), Obraz, którego autorem jest sam Jezus (2008), Tylko miłosierdzie, czyli portret mężczyzny (2007), Zew miłosierdzia (2009), Jan Paweł II i siostra Faustyna. Potęga Bożego Miłosierdzia (2011), Szpital na Banacha. Dzienniczek o cierpieniu człowieka i miłosierdziu Boga (2011), Wiersze o miłości i powołaniu (2014), Kochankowie z oddziału intensywnej terapii (2015), Odpocznij przy sercu moim. O uzdrowieniu przez miłosierdzie (2015).

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. Mariusz Bernyś
  Cierpienie i Siła Bożego Miłosierdzia
  20.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Kochankowie z oddziału intensywnej terapii
  21.25 zł
  25.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Szpital na Banacha
  10.20 zł
  12.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • św. Józef Sebastian Pelczar
  Rozmyślania o życiu kapłańskim
  32.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • ks. Roman Rusinek SAC
  Objawienia w Kibeho
  27.00 zł
  30.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  Przyjaciele Boga
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  To Chrystus przechodzi
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  30.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Otwarty umysł, otwarte serce
  27.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Zaproszenie do miłości
  27.00 zł
 • ks. Mirosław Mejzner SAC
  Wędrówki ku sacrum
  38.00 zł
 • Zebrali i opracowali: Piotr Kordyasz, Grzegorz Polak
  Na nitce Bożego Miłosierdzia
  89.00 zł
 • o. Marek Sokołowski SJ
  W DRODZE KU ŚWIATŁU
  18.00 zł
 • ks. Józef Pierzchalski SAC
  ZROZUMIEĆ czystość
  15.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda