Przewiń do góry
facebook

Fatima. Wielka obietnica

Fatima. Wielka obietnica
ks. Krzysztof Czapla SAC
Seria wydawnicza: WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009-2017
Format: 145x202 mm
Ilość stron: 272
ISBN: 978-83-7031-876-5
nakład wyczerpany
Fatima. Wielka obietnica powstała na podstawie artykułów przygotowanych przez dyrektora Sekretariatu Fatimskiego ks. dra Krzysztofa Czaplę. Artykuły te zostały opublikowane w prasie katolickiej, np. w Naszym Dzienniku, Niedzieli, Źródle, Różańcu, W Naszej Rodzinie, Przewodniku Katolickim. Do opracowania wykorzystano również referaty zaprezentowane na konferencjach naukowych w Warszawie, Lublinie, Opolu, Bielsku-Białej, jak też kazania wygłoszone w różnych parafiach. Styl wypowiedzi został ujednolicony, by miał charakter bardziej popularyzatorski niż naukowy.
Publikacja ta powstała po to, by przybliżyć wiernym „prorocką misję” Fatimy, jak też ukazać najbardziej istotne treści Fatimskiego Orędzia. Nieprzypadkowo więc w pierwszym rozdziale omówiono najważniejsze idee Fatimskiego Przesłania, przybliżone zostało całe bogactwo jego treści. Nie jest to bynajmniej jedynie historia fatimskich objawień, z pewnością jednak ukazuje z różnych perspektyw jednoznaczną interpretację Kościoła, by lepiej zrozumieć Wezwania Fatimskiej Pani, które są ciągle aktualne. Autor wskazuje też, jak wypełnić je czynem. Codzienny różaniec jest tym, o co między innymi prosiła Matka Boża w Fatimie. W rozdziale drugim znajdziemy argumenty, które w szczególny sposób ukazują ważność tej modlitwy, jej aktualność i liturgiczny charakter. Różaniec jest dostępny dla każdego, można go odmawiać prywatnie lub we wspólnocie, w różnych miejscach i w dowolnym czasie. Obecnie, gdy modlitwa ta stała się mniej popularna, potrzeba wręcz zachęty do skorzystania z tej „drogi i bramy zbawienia”.
W kolejnych dwóch rozdziałach ks. Czapla podkreśla, iż sednem Fatimskiego Orędzia jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca, które znajduje swój wyraz w poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi i nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.
Autor apeluje o zmianę akcentu w naszej fatimskiej pobożności, by nie koncentrować się tylko na 13. dniu miesiąca, ale także by pamiętać o poświęceniu się Sercu Maryi i podjąć wynagradzanie w pierwsze soboty miesiąca. Przypomina, iż to Bóg pragnie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, gdyż przez Jej Serce chce ratować dusze biednych grzeszników. Akcentuje również ważność ślubów złożonych, na wzór Portugalii i w imieniu całego narodu, przez Episkopat Polski w 1946 r. na Jasnej Górze. To właśnie wprowadziło Kościół Polski na drogę do wypełnienia prośby Matki Bożej z Fatimy i zapoczątkowało pobożność fatimską w naszym kraju. W rozdziale czwartym znajdujemy ponadto wyjaśnienie wątpliwości dotyczących warunków nabożeństwa pierwszych sobót, jak też przybliżenie obietnic dla tych, którzy je odprawią. Nadzieja z Fatimy płynie bowiem także dziś.
Rozdział piąty został poświęcony ukazaniu nie tylko maryjnego charakteru apostolskiego posługiwania Jana Pawła II, ale przede wszystkim podkreśleniu, iż to właśnie on wypełnił prośby Fatimskiej Pani, poświęcając Rosję i świat Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Ze względu na całokształt publikacji w dość skrótowy sposób powiązano fakty dotyczące Fatimy z życiem polskiego papieża, który w szczególny sposób akcentował, iż Fatima jest ratunkiem dla świata, gdyż zawiera wielkie obietnice dotyczące ludzkości.
Wielka Nowenna Fatimska, ukazana w rozdziale szóstym, to dobrowolne działania, podjęty wysiłek, by Maryja była bardziej znana i miłowana, a jej Orędzie poznał i wypełnił świat. Ta idea duszpasterska jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich katolików, by na nowo zgłębić treść Fatimskiego Przesłania, wsłuchać się w wezwania Maryi i czynem je wypełnić, a tym samym dostrzec imperatyw dotyczący nabożeństwa do Niepokalanego Serca.
Bardzo cenny wydaje się aneks, stanowiący zbiór najważniejszych tekstów dotyczących Fatimskiego Orędzia, zawierający słowa s. Łucji jak również wykładnię Kościoła i interpretację znajdującą się w nauczaniu poszczególnych papieży. Umieszczono tam także mało znane i trudno dostępne teksty związane ze Ślubami Jasnogórskimi.
W tak bogatej i różnorodnej treści nie udało się uniknąć powtórzeń niektórych tekstów (zwłaszcza wypowiedzi s. Łucji), jednak wykorzystano je w różnych aspektach.
Marzena Jarzyna

SPIS TREŚCI


I. ORĘDZIE FATIMSKIE
Ogólne spojrzenie na Fatimskie Tajemnice
Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy
Perspektywa zdarzeń przyszłych jako tło proroctwa Fatimy
Prorocka misja Fatimy
Fatima drogowskazem na dziś
Potwierdzenie Fatimskiego Wezwania
Periculum in mora (niebezpieczeństwo w zwlekaniu)
II. RÓŻANIEC W OBJAWIENIU FATIMSKIM
Prośba Siostry Łucji dotycząca różańca
Różaniec – modlitwa wspaniała i potężna
Fatimski Różaniec
III. POŚWIĘCENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi dokonane przez papieży: Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II
Czy pamiętamy o prośbie Maryi?
Niech Serce Fatimy zabije 22 sierpnia!
Sierpniowe pytanie o wierność
Kiedy stanie się cud?!
Orędzie z Fatimy ratunkiem dla Polski
Świadomość zaciągniętych zobowiązań
IV. WYNAGRODZENIE – PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA
Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca – wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi
Nadzieja płynąca z Fatimy
Niepokalane Serce Maryi wzorem i ratunkiem
O zadośćuczynienie życzeniu Maryi
Fatima wzywa do nabożeństwa pierwszych sobót
Czy jesteś przy sercu Maryi?
Ty tu pozostaniesz...
Fatima podpowiada nam Polakom
V. JAN PAWEŁ II I FATIMA
Maryjny charakter apostolskiego posługiwania
Jana Pawła II
Totus Tuus Karola Wojtyły i Jana Pawła II
Fatimscy błogosławieni w życiu Jana Pawła II
Fatimskie kalendarium w życiu Jana Pawła II
VI. WIELKA NOWENNA FATIMSKA
Inicjatywa Wielkiej Nowenny Fatimskiej
Wielka Nowenna Fatimska – wezwanie na dziś
Cykl Wielkiej Nowenny, zrealizowany w latach 2009 – 2013
VII. SILVA RERUM. POMOCE HOMILETYCZNE
Treść Objawień Fatimskich
Wielka Nowenna Fatimska – wezwanie na dziś
Listy i inne zapiski Siostry Łucji
Fatima w nauczaniu papieży
Teksty z roku 1946-1947
Listy Episkopatu Polski, akty poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi
Listy biskupów dotyczące Wielkiej Nowenny Fatimskiej

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sekretariatfatimski.pl

RECENZJE:  

prof. dr hab. Krystyna Czuba
Książka księdza dr. Krzysztofa Czapli o Orędziu Fatimskim jest monografią i bardzo ważnym dokumentem. Przedstawia historię Fatimskich Objawień, sięgając do wypowiedzi ze wspomnień spisanych przez Siostrę Łucję, także i do wypowiedzi papieży, których pontyfikaty związane były z Fatimą. Ukazuje Orędzie Fatimskie na dziś. Stawia pytania w imieniu ludzi wątpiących – dlaczego? Dlaczego Bóg chce ocalić grzeszny świat przez Niepokalane Serce Maryi? Tajemnica to niezgłębiona – dlaczego Bóg wybrał Maryję, Żydówkę, dziewczynę, od której „fiat” zależało zbawienie świata. Dlaczego Maryja, także w celu zbawienia ludzi, posługuje się Dziećmi z portugalskiej wioski? Dlaczego pokazuje małym dzieciom piekło? Tajemnica to wielka, że pozwala im dotknąć tak straszliwej rzeczywistości, aby z największą gorliwością modliły się o nawrócenie „biednych grzeszników”, aby o tym usłyszał świat.
Przesłaniem książki jest to, aby Orędzie Fatimskie było dziś na nowo odczytane. Odczytane na nowo, bo są nowe doświadczenia i nowe znaki czasu. Inne niż 100 lat temu okoliczności życia, inne zobowiązania. Autor zgłębia każde słowo Orędzia Fatimskiego, aby je usłyszeć w pełni. Usłyszeć, co dziś jest naszym szczególnym zobowiązaniem. Może aż w nadmiarze powtarza, że nie wystarczy pobożne świętowanie objawień w dniach 13 każdego miesiąca od maja do października. Te nabożeństwa mówią, że słyszeliśmy o objawieniach. Trzeba dziś usłyszeć, co Matka Boża mówiła do nas, do każdego z nas, mówiąc do dzieci fatimskich. Mówiła, że należy wynagrodzić Bogu za grzechy świata i jak za nie wynagrodzić. Mówiła, że naszym zadaniem powinno być świadome i zaangażowane uczestnictwo w pięciu pierwszych sobotach miesiąca. Orędzie, w którym powiedziane jak przeżywać pierwsze soboty miesiąca, jest najważniejszym przesłaniem tej książki. Dobrze, że w tej książce pokazane jest nie tylko osobiste zaangażowanie jako odpowiedź na apel Maryi, ale także przedstawione są narodowe doświadczenia i zobowiązania. Dotyczą Portugalii i Polski. Bardzo interesująca jest historia Portugalii poprzez jej oddanie Maryi. W książce są mało znane wydarzenia polskie z 1946 roku, mające związek z Fatimą.
Cytaty z listów Siostry Łucji i przekaz Magisterium Kościoła to dokumenty, do których bez pomocy książki trudno byłoby dotrzeć. W innym świetle rozpoznajemy prostą dziewczynę Łucję poprzez jej listy. Bóg w niezwykły sposób posługuje się człowiekiem i sam go kształtuje.
W książce jest ta synteza wiedzy – czym jest modlitwa różańcowa – w oparciu o wypowiedzi papieży i Siostry Łucji.
Argumenty, które są komentarzem ks. dr. Krzysztofa Czapli do wydarzeń fatimskich, są bardzo komunikatywne i trafiają do każdego człowieka. W rozdziałach jest powtórzona często wizja piekła: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników”. To przypomnienie mogłoby wydawać się natarczywe, ale czy nie jest dziś bardzo potrzebne, konieczne przypominanie, że zmarnowane życie to piekło? A po nim piekło wieczyste – wieczysta nienawiść do siebie i innych. Autor też często powtarza słowa Benedykta XVI: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona”. Można odczytać to, że Autorowi bardzo zależy na naszej mobilizacji. Siła Złego i zła jest obecna ze wzmożoną aktywnością w naszej współczesnej rzeczywistości. Pomoc proponowana przez Maryję może zmienić nasz zły świat, uratować przynajmniej niektórych ludzi. Chodzi o odpowiedź na te wezwania. „A odpowiedź ta nie polega na wielkich politycznych akcjach, lecz ostateczna może przyjść tylko z przemienionych serc – przez wiarę, nadzieję, miłość i pokutę” (Benedykt XVI).
W książce znalazły się ważne dokumenty jako pomoc duszpasterska. Są to spisane przez Siostrę Łucję objawienia, zebrane przez o. L. Kondora, wydane w Fatimie w 2002 roku. Jest list Siostry Łucji do Piusa XII z 1940 roku. Jest nauczanie papieży o Fatimie. Są też polskie oświadczenia duszpasterskie, dokumenty i artykuły o oddaniu Polski Niepokalanemu Sercu Maryi z 1946 roku. Orędzie Fatimskie niesione przez Wielką Nowennę Fatimską i skromnego jej inspiratora dotarło do wielu krajów świata. Jest to tajemnica Bożej łaski i Bożego działania.


 Dodaj recenzję

Inne książki w tej kategorii:

 • ks. Roman Bartnicki
  BIBLIA w LITURGII DNI POWSZEDNICH
  48.00 zł
 • Indeks kandydata do bierzmowania
  3.00 zł
 • ks. Stanisław Chabiński SAC
  Rachunek sumienia dla młodzieży
  2.50 zł
 • ks. Stanisław Chabiński SAC
  Rachunek sumienia dla narzeczonych w świetle nauczania św. Jana Pawła II
  2.50 zł
 • ks. Stanisław Chabiński SAC
  Z Bogiem przez życie
  14.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś, ks. Michał Dłutowski
  Jezus przyszedł do mojego domu
  18.00 zł
  20.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś, ks. Michał Dłutowski
  Ogień z nieba
  9.00 zł
  10.00 zł
 • opracowanie zbiorowe
  Chwalmy Pana
  4.50 zł
 • ks. Michał Dłutowski
  Czas walki duchowej
  8.50 zł
  10.00 zł
 • Francisca Javiera del Valle
  Decenarium
  21.00 zł
 • ks. Michał Dłutowski
  Dla Jego bolesnej męki...
  17.00 zł
  20.00 zł
 • ks. Michał Dłutowski
  DOMOWE OGNISKA MIŁOSIERDZIA nr 1
  4.25 zł
  5.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda