Przewiń do góry

facebook

twitter

OJCOWIE KOŚCIOŁA KOMENTUJĄ BIBLIĘ

PROJEKT2_03

BIBLIA - księga nad księgami. Powstawała przez wiele stuleci, od tysięcy lat zachwyca, inspiruje, stawia pytania i daje odpowiedzi. Ukształtowana w starożytności, jest dokumentem historycznym, kulturowym, religijnym, lecz dla chrześcijan przede wszystkim tekstem objawionym. Od początków Kościoła stanowi fundament nauki teologicznej i moralności, inspirację dla kształtujących się instytucji kościelnych i liturgii. Pozostawia swoje niezatarte znamię w kulturze, historii, sztuce i codziennym życiu. Od zarania chrześcijaństwa jest czytana, medytowana, interpretowana, głoszona. To na niej Kościół opiera się w pracy katechetycznej i homiletycznej, rozwijając przez stulecia ogromne bogactwo metod interpretacyjnych - kluczy, które pozwalają ją odczytać, zrozumieć i przekazać innym jej sens.

Ta świadomość zachęca, by w lekturze Biblii nie ograniczać się wyłącznie do komentarzy o charakterze naukowym, lecz wykorzystywać także wielkie bogactwo interpretacji, które pozostawiły Kościołowi pierwsze wieki. Z tej też świadomości w protestanckim środowisku amerykańskim zrodziła się idea przygotowania wielotomowego dzieła Ancient Christian Commentary on Scripture, które w niniejszym wydaniu zostało udostępnione polskiemu czytelnikowi.

OJCOWIE KOŚCIOŁA KOMENTUJĄ BIBLIĘ

  • to unikatowa trzydziestotomowa publikacja zawierająca wyjaśnienia patrystyczne do całego Pisma Świętego. Daje ona współczesnemu czytelnikowi możliwość zapoznania się z najważniejszymi dziełami pisarzy wczesnochrześcijańskich. Komentarze uporządkowane według ksiąg biblijnych przemawiają żywym głosem Kościoła pierwszych wieków,
  • to dzieło, które otwiera przed nami fascynującą drogę patrystycznej interpretacji Pisma Świętego. Pasterze i Święci tamtych czasów, wsłuchując się z wiarą i modlitwą w słowo Boże, szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania natury teologicznej, duchowej i duszpasterskiej. Większość odpowiedzi, jakich wtedy udzielili, zachowuje nadal swoją aktualność
  • to wyjątkowy towarzysz przy czytaniu duchowym i interpretacji teologicznej, w nauczaniu i przepowiadaniu – dzieło, które bardzo dobrze harmonizuje z wielkim znakiem czasów, jakim jest ponowne odkrywanie miejsca i roli Biblii w życiu Kościoła
  • to owoc pracy, którą jedynie nieliczni dzisiejsi badacze Pisma Świętego są w stanie wykonać samodzielnie. Spośród ogromnej liczby pism Ojców Kościoła, włącznie z wieloma tekstami dostępnymi jedynie w językach starożytnych, z pomocą nowoczesnych technik komputerowych wybrano najistotniejsze, najbardziej charakterystyczne i inspirujące komentarze do Biblii
  • to projekt ekumeniczny, promujący nadal żywą nić porozumienia pomiędzy zróżnicowanymi dzisiaj chrześcijańskimi tradycjami a ich wspólnymi przodkami w wierze. Poszczególne tomy gromadzą teksty tłumaczone z języków oryginalnych, pochodzące niejednokrotnie z dzieł trudno dziś dostępnych czytelnikowi inną drogą. Komentarz pragnie zaoferować badaczom i wszystkim tym, którzy chcą karmić się Biblią w szkole Ojców Kościoła, bezpośredni kontakt ze źródłami, pozwalając mówić przede wszystkim egzegetom starożytnym.

Czytaj dalej:


 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda