Przewiń do góry

facebook

twitter

Żyli miłością

Żyli miłością
O rodzinie Martin
Ewa Hanter
Ilustracje: Maja Jabłońska
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 216
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7919-114-7
25.00 zł

     Książka ta opowiada o rodzinie Martin: świętych małżonkach Zelii i Ludwiku, ich córce Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus oraz pozostałych ośmiorgu dzieciach.
     W dobie kryzysu instytucji rodziny i poszukiwań autentycznych wzorców postacie te są godnym podziwu przykładem dla narzeczonych, małżonków, rodziców i także dla dzieci. Pokazują, że można żyć miłością, a miłość to początek nieba na ziemi.
     W pierwszej części czytelnicy poznają dwoje młodych ludzi poszukujących powołania życiowego, które stałoby się dla nich sposobem osiągnięcia świętości, i rozpoznających je na drodze małżeństwa.
     W drugiej części ukazany jest wzór prawdziwie katolickiego wychowania dziecka, na przykładzie Świętej Teresy.
     W trzeciej części naszkicowana jest mała droga dziecięctwa Bożego, którą odkryła Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i wskazała wszystkim dzieciom i pokornym duszom pragnącym zdobyć szczyt góry miłości.
     Współcześni rodzice znajdą w tej pozycji nie tylko zachętę do wysiłków wychowawczych, ale też konkretne wskazówki pedagogiczne. Natomiast dzieci, oglądając piękne ilustracje, będą poznawać życie małej Świętej Tereni i uczyć się od niej, jak pracować nad sobą i kochać coraz bardziej Boga. Młodzi dowiedzą się, jak żyć miłością na co dzień i odnaleźć własny szlak do nieba.


Spis treści

Wstęp (5)

Część 1 Zelia i Ludwik wzorem dla narzeczonych, małżonków i rodziców (7)

Wprowadzenie do części 1 (19)

Przodkowie Zelii i Ludwika (11)

Przygotowanie do małżeństwa (13)
     Szukanie drogi do zjednoczenia z Bogiem (13)

Małżonkowie i rodzice (19)
     Ślub Ludwika i Zelii (19)
     Dwie wizje małżeństwa (20)
     Decyzja, aby zrodzić wiele dzieci i wychować je dla Boga (21)
     Przemienianie pracy zarobkowej na dzieło Boże (23)
     Przyjmowanie z wiarą cierpień (24)
     Harmonijne małżeństwo (27)

Część 2 Wychowanie dziecka do świętości na różnych etapach rozwoju (29)

Wprowadzenie do części 2 (31)

Wychowanie od poczęcia do 1,5 roku życia
Oddziaływanie wrażeń na psychikę dziecka (33)

Macierzyństwo fizyczne i duchowe (35)
     Duchowa łączność matki z jeszcze nienarodzonym dzieckiem (35)
     Narodzenie i ofiarowanie dziecka Bogu (35)
     Chrzest jak najszybciej po narodzeniu (37)
     Piętrzące się przeciwności znakiem wybrania dziecka (37)
     Znaczenie wrażeń i kontaktu z przyrodą dla rozwoju małego dziecka (41)
     Obserwacje rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego dziecka (44)
     Gotowość matki do ofiary ze swoich uczuć dla dobra dziecka (46)

Wychowanie od 1,5 roku do 4,5 lat
Obudzenie się rozumu, początki życia duchowego (49)

Praktyczne budowanie pojęć religijnych w umyśle dziecka w atmosferze miłości rodzinnej (51)
     Postawa rodziców kształtuje pojęcie nieba (51)
     Poznanie miłości Boga przez miłość rodzinną (54)
     Świętowanie niedzieli daje przedsmak szczęścia wiecznego (57)

Znaki wybrania Bożego – dziecko apostołem w rodzinie (62)
     Znaki specjalnej opieki Bożej nad dzieckiem (62)
     Pociąg do spraw nadprzyrodzonych i rzeczy wielkich (62)

Dom pierwszą szkołą świętości – wykorzenianie wad, zdobywanie cnót (67)
     Autorytet rodziców wypływający z miłości (67)
     Umiejętne rozwijanie życia wewnętrznego córek przez matkę (67)

Wychowanie od 4,5 do 8 lat
Budowanie światopoglądu (75)

Bóg wprowadza na drogę cierpienia (77)
     Choroba mamy (77)
     Przyjęcie z wiarą trudnej woli Bożej (78)
     Bóg spełnia pragnienia Zelii odnośnie do dzieci (80)
     Przez krzyż do nieba (81)
     Wybór drugiej mamy (85)

Nowy etap w życiu rodziny Martin w Lisieux (86)
     Ofiara ojca dla córek (86)
     Rozwijanie intelektu dziecka łączone z rozwijaniem życia wewnętrznego (87)
     Ojciec formuje córkę poprzez przykład miłości, rozmowę, dobroczynność i modlitwę (89)
     Zabawy i zainteresowania Tereni wskazują na Boży plan wobec niej (91)
     Wieczory rodzinne (92)
     Niedziela (93)
     Poznanie Boga Stworzyciela przez Jego dzieła (94)
     Starsza siostra wychowawczynią i nauczycielką młodszej (96)

Pierwsza spowiedź i tęsknota za Eucharystią (100)
     Upadki i żal za grzechy (100)
     Pierwsza spowiedź (102)
     Pragnienie u dziecka wcześniejszej Komunii Świętej (103)
     Pierwsze przejawy modlitwy mistycznej (105)

Wychowanie od 8 do 10 lat
Pierwsze znaki powołania indywidualnego i decyzja (107)

Nauka w szkole i w domu (109)
     Tereska w szkole sióstr benedyktynek (109)
     Dobra lektura w domu uzupełnieniem nauki w szkole (110)

Znaki przyszłego powołania (112)
     Zabawy Tereski (112)
     Odkrycie powołania do Karmelu (113)

Dojrzewanie duchowe wśród cierpień i łask mistycznych (116)

Wychowanie od 10 do 11 lat
Rola sakramentów w kształtowaniu osobowości (121)

Pierwsza Komunia Święta i bierzmowanie (123)
     Poznanie życia światowego i wybór Boga (123)
     Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej (123)
     Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej (126)
     Druga Komunia Święta Tereni (128)
     Łaska pragnienia cierpienia (128)
     Sakrament bierzmowania (129)

Wychowanie od 12 do 14 lat
Czas próby i samodzielnego wyboru (131)

Dojrzewanie fizyczne, intelektualne i duchowe wśród cierpień (133)
     Sukcesy i cierpienia najlepszej uczennicy (133)
     Bóg oczyszcza duszę Tereski przez cierpienia wewnętrzne, aby przygotować ją na przyszłe łaski (136)
     Łaska doświadczenia świętych obcowania (136)
     Nauka u prywatnej nauczycielki i samodzielne zdobywanie wiedzy (137)

Od 14 roku życia do wstąpienia do Karmelu
Okres oświecenia (139)

Nowy, szczęśliwy okres w życiu Teresy (141)
     Teresa otrzymuje łaskę wyzwolenia z nadmiernej wrażliwości i moc duszy (141)
     Ukryte apostolstwo Teresy (143)
     Szybki rozwój intelektualny (145)
     Łaska modlitwy mistycznej (146)
     Poznanie dusz dziecięcych (147)
     Pokonywanie przeciwności na drodze powołania (148)

W Karmelu – od 15 do 24 lat
Ostateczne ukształtowanie się świętej osobowości, realizacja posłannictwa (155)

Na górze Karmel (157)
     Wstąpienie Teresy do Karmelu (157)
     Ofiara ojca (158)
     Obłóczyny Teresy (158)
     Wielkie bogactwo sióstr Martin – choroba ojca (160)
     Śluby wieczyste (162)
     Życie kontemplacyjne siostry Teresy od Dzieciątka Jezus w Karmelu (163)
     Odkrywanie małej drogi dziecięctwa duchowego (164)
     Doskonała miłość bliźniego (165)
     Ofiarowanie się Miłości Miłosiernej (166)
     Teresa odkrywa własne powołanie w Kościele (167)
     Teresa uczy nowicjuszki małej drogi dziecięctwa Bożego (168)
     Siostra duchowa misjonarzy (169)
     Teresa opisuje, jak Bóg prowadził jej duszę (169)
     Przez męczeństwo ducha siostra Teresa otwiera oczy ateistów na wiarę (170)
     Śmierć z miłości (172)

W krótkim czasie przeżyła czasów wiele (por. Mdr 4,13) (173)
     Huragan chwały (174)
     Dalsze dzieje rodziny Martin (175)

Część 3 Teresa odkrywa małą drogę dziecięctwa Bożego (177)

Wprowadzenie do części 3 (179)

     Przed „górą doskonałości” (181)
     Droga pokuty i umartwienia (182)
     Poszukiwanie własnej drogi do doskonałości (183)
     Światło wiedzie do Betlejem (184)
     Dzieciątko Jezus odsłania tajemnice świętości (185)
     Mała droga na „górę miłości” (186)
     Światło płynące z Ewangelii (187)
     Bezgraniczne zaufanie (188)
     Ramiona Jezusa „Boską windą” (189)
     Upadki, żal doskonały, ufność (190)
     Nad przepaścią (191)
     Mała droga to droga miłości (192)
     Wzgardzona Miłość (193)
     Ofiary sprawiedliwości (194)
     Ofiarowanie się Miłości Miłosiernej (195)
     Kwiaty miłości (196)
     Ujmowanie Serca Boga małymi środkami (197)
     Zabawka małego Jezusa (198)
     Krzyż (199)
     Bezinteresowna miłość (200)
     Puste ręce (201)
     Deszcz róż (202)
     Żyć miłością (203)
     Kto gra na strunach twej duszy? (204)

Bibliografia (207)

Przypisy (209)RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • Ewa Hanter
  Pomóżcie dzieciom przyjść do mnie
  38.00 zł
 • Ewa Hanter
  Biblia (zielony)
  35.15 zł
  50.00 zł
 • Ewa Hanter
  Dwa ogródki
  10.00 zł
 • Ewa Hanter
  Historia biblijna dla dzieci (2023)
  50.00 zł
 • Ewa Hanter
  Spójrz na to Serce
  29.00 zł
 • Ewa Hanter
  Dar Niepokalanej. Cudowny medalik (t)
  11.70 zł
  14.00 zł
 • Ewa Hanter
  HISTORIA KULTU NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
  5.40 zł
  6.00 zł
 • Ewa Hanter
  Jeśli chcesz Mnie naśladować
  3.60 zł
  4.00 zł
 • Ewa Hanter
  Rozważania różańcowe
  16.00 zł
 • Ewa Hanter
  Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi
  10.00 zł
 • Ewa Hanter
  Poznaj skarby różańca świętego
  10.00 zł
 • Ewa Hanter
  Maryja Królowa Polski
  13.50 zł
  15.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • Aleksandra Polewska
  Nie bój się, Józefie!
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Ewa Hanter
  Pomóżcie dzieciom przyjść do mnie
  38.00 zł
 • Les i Leslie Parrott
  Sztuka szczęśliwego życia we dwoje
  22.41 zł
  24.90 zł
 • Ewa Hanter
  Dwa ogródki
  10.00 zł
 • Janina Jemielita
  Ewangeliczne cuda Pana Jezusa
  23.75 zł
  25.00 zł
 • wybór i opracowanie Jan Wiśniewski
  Ilustrowana Biblia młodych (cz)
  50.00 zł
 • Urszula Kłusek
  Maile z nieb@
  10.00 zł
 • Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
  ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich
  18.00 zł
 • Ewa Hanter
  Spójrz na to Serce
  29.00 zł
 • Maria Teresa Galiana, Amparo Gonzales
  Twoja córka w wieku 6-7 lat
  19.80 zł
  22.00 zł
 • Blanca Jordán de Urríes
  Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia
  17.10 zł
  19.00 zł
 • Manoli Manso, Blanca Jordán de Urríes
  Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia
  15.30 zł
  17.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda