Przewiń do góry

facebook

twitter

Duch pracy ludzkiej

Duch pracy ludzkiej
myśli o wartości pracy
Stefan Kardynał Wyszyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO
Wydanie: piąte
Opracowanie redakcyjne: Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka, Bożena Sobota
DTP: Ewa Praża
Projekt okładki i fotoedycja: Bogdan Żukowski
Foto: Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 208
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-88202-70-4
Druk: Drukarnia APOSTOLICUM
37.00 zł
„Duch pracy ludzkiej” przedstawia chrześcijański pogląd na pracę. Autor opisuje, w jaki sposób dzięki pracy tworzą się wielorakie więzi społeczne, jak świadome i sumienne realizowanie obowiązków zawodowych łączy ludzi. Takie ukazanie działań ludzkich, w myśl zasad katolickiej nauki społecznej, wskazuje, że praca jest – zaraz po rodzinie – najważniejszą więzią społeczną. Prawdy teologiczne sąsiadują tu z myśleniem ekonomicznym, ustawodawstwo społeczne z etyką, opieka społeczna z higieną pracy. Pracodawcy, zwierzchnicy i podwładni odnajdą w publikacji rozważania na temat skuteczności pracy i wartości, jakimi powinni kierować się, pełniąc różne funkcje.

Autor przypomina ponadto, że praca jest szkołą cnót, uczy przyjmowania trudu, staje się nawet doświadczeniem mistycznym, gdy jest modlitwą, wpatrzeniem w Boga, rozmową z Nim. Dobrze wykonana, daje radość, która wypływa z przekonania, że człowiek uczestniczy w wielkim dziele stwarzania świata. W ten sposób następuje uświęcenie życia zawodowego przez pracę, uświęcenie doczesności, prymat ducha nad materią. SPIS RZECZYPrzedmowa (5)
Zamiast wstępu (13)
Zagadnienie pracy – dziś (15)
Obraz „pracy” Boga (23)
Praca potrzebą natury ludzkiej (33)
Praca obowiązkiem społecznym (41)
Użycie owoców pracy (51)
Praca ludzka współpracą z Bogiem (59)
Praca – miłością ku Stwórcy Świata (69)
Módl się pracą! (79)
Nadprzyrodzona organizacja pracy (89)
„W pocie oblicza” (97)
Tajemnica odkupienia w pracy (105)
Życie wewnętrzne a nadmiar pracy codziennej (113)
Znaczenie wartości nabytych w pracy wewnętrznej dla życia społecznego (121)
Cierpliwość w pracy (129)
Cnota nieskwapliwości w pracy ludzkiej (137)
Wytrwałość i stałość w pracy (147)
Sumienność i pilność w pracy (153)
Cichość w pracy (161)
Współpraca (171)
Czas pracy i odpoczynek (179)
Odpoczynek świąteczny w pracy (189)
Radość w pracy (195)
Przypisy (201)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Zapiski więzienne
  32.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Uświęcenie codzienności
  10.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Uświęcenie codzienności
  10.00 zł
 • CZAS TO MIŁOŚĆ Stefan Kardynał Wyszyński (beż)
  49.99 zł
 • CZAS TO MIŁOŚĆ Stefan Kardynał Wyszyński (beż_o)
  54.99 zł
 • Obrazek z zadrukowanym rewersem - 01
  0.15 zł
 • Obrazek z zadrukowanym rewersem - 02
  0.15 zł
 • Obrazek z zadrukowanym rewersem - 03
  0.15 zł
 • Maria Okońska
  Przez Maryję wszystko dla Boga
  47.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński (ABC)
  0.15 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński (pocztówka)
  0.20 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński - obraz z zawieszką (br)
  6.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński - obraz z zawieszką (nieb)
  6.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Zapiski więzienne
  32.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda