Przewiń do góry

facebook

twitter

Duch pracy ludzkiej

Duch pracy ludzkiej
myśli o wartości pracy
Stefan Kardynał Wyszyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO
Wydanie: piąte
Opracowanie redakcyjne: Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka, Bożena Sobota
DTP: Ewa Praża
Projekt okładki i fotoedycja: Bogdan Żukowski
Foto: Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 208
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-88202-70-4
Druk: Drukarnia APOSTOLICUM
37.00 zł
„Duch pracy ludzkiej” przedstawia chrześcijański pogląd na pracę. Autor opisuje, w jaki sposób dzięki pracy tworzą się wielorakie więzi społeczne, jak świadome i sumienne realizowanie obowiązków zawodowych łączy ludzi. Takie ukazanie działań ludzkich, w myśl zasad katolickiej nauki społecznej, wskazuje, że praca jest – zaraz po rodzinie – najważniejszą więzią społeczną. Prawdy teologiczne sąsiadują tu z myśleniem ekonomicznym, ustawodawstwo społeczne z etyką, opieka społeczna z higieną pracy. Pracodawcy, zwierzchnicy i podwładni odnajdą w publikacji rozważania na temat skuteczności pracy i wartości, jakimi powinni kierować się, pełniąc różne funkcje.

Autor przypomina ponadto, że praca jest szkołą cnót, uczy przyjmowania trudu, staje się nawet doświadczeniem mistycznym, gdy jest modlitwą, wpatrzeniem w Boga, rozmową z Nim. Dobrze wykonana, daje radość, która wypływa z przekonania, że człowiek uczestniczy w wielkim dziele stwarzania świata. W ten sposób następuje uświęcenie życia zawodowego przez pracę, uświęcenie doczesności, prymat ducha nad materią. SPIS RZECZYPrzedmowa (5)
Zamiast wstępu (13)
Zagadnienie pracy – dziś (15)
Obraz „pracy” Boga (23)
Praca potrzebą natury ludzkiej (33)
Praca obowiązkiem społecznym (41)
Użycie owoców pracy (51)
Praca ludzka współpracą z Bogiem (59)
Praca – miłością ku Stwórcy Świata (69)
Módl się pracą! (79)
Nadprzyrodzona organizacja pracy (89)
„W pocie oblicza” (97)
Tajemnica odkupienia w pracy (105)
Życie wewnętrzne a nadmiar pracy codziennej (113)
Znaczenie wartości nabytych w pracy wewnętrznej dla życia społecznego (121)
Cierpliwość w pracy (129)
Cnota nieskwapliwości w pracy ludzkiej (137)
Wytrwałość i stałość w pracy (147)
Sumienność i pilność w pracy (153)
Cichość w pracy (161)
Współpraca (171)
Czas pracy i odpoczynek (179)
Odpoczynek świąteczny w pracy (189)
Radość w pracy (195)
Przypisy (201)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Zapiski więzienne
  32.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Uświęcenie codzienności
  10.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Uświęcenie codzienności
  10.00 zł
 • CZAS TO MIŁOŚĆ Stefan Kardynał Wyszyński (beż)
  49.99 zł
 • CZAS TO MIŁOŚĆ Stefan Kardynał Wyszyński (beż_o)
  54.99 zł
 • Obrazek z zadrukowanym rewersem - 01
  0.15 zł
 • Obrazek z zadrukowanym rewersem - 02
  0.15 zł
 • Obrazek z zadrukowanym rewersem - 03
  0.15 zł
 • Maria Okońska
  Przez Maryję wszystko dla Boga (TOM I)
  45.00 zł
 • Maria Okońska
  Przez Maryję wszystko dla Boga (TOM II)
  47.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński (ABC)
  0.15 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński (pocztówka)
  0.20 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński - obraz z zawieszką (br)
  6.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński - obraz z zawieszką (nieb)
  6.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda