Przewiń do góry

facebook

twitter

Dawidów koło Lwowa

Dawidów koło Lwowa (NOWOŚĆ)
Dzieje wsi i jej mieszkańców od najdawniejszych czasów do 1946 roku
Dariusz Zielonka
Projekt okładki: Katarzyna Zielonka
Na okładce: Na okładce: mapa Dawidowa (źródło: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej z lat 1779–1783)
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 752
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7919-231-1
Przygotowanie do druku: Na Marginesach Katarzyna Solecka
60.00 zł

    Książka Dawidów koło Lwowa to monografia dużej miejscowości pod Lwowem, przed II wojną światową zamieszkiwanej niemal wyłącznie przez Polaków (2840 mieszkańców). Była to polska wieś o charakterze osiedla robotniczego, wpatrzona w pobliski Lwów, który był dla niej jak magnes. Przez wieki wieś karmiła Lwów, dostarczając tam żywność (bydło i płody rolne).

    Była to miejscowość, której mieszkańcy znajdowali pracę w pobliskim Lwowie, ale też wybitni lwowianie przyjeżdżali do niej z kagankiem oświaty jako nauczyciele, duszpasterze czy działacze społeczni i uczyli mieszkańców miłości do ziemi i Polski.

    Na swoją miarę w chwilach dziejowej próby była to wieś: semper fidelis - zawsze wierna Polsce. Mieszkańcy Dawidowa walczyli o wolną Polskę w wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie polsko-sowieckiej i wojnie obronnej w 1939 roku. Za przywiązanie do Ojczyzny wielu z nich zostało zesłanych przez władzę radziecką na Syberię i do Kazachstanu. W czasie II wojny światowej walczyli z Niemcami na prawie wszystkich frontach. Po wojnie mieszkańcy wsi wskutek decyzji politycznych Wielkiej Trójki znaleźli się poza granicami kraju i w związku z tym zostali wygnali z Ojcowizny, bowiem nie wyobrażali sobie życia poza Polską. Zdecydowana większość mieszkańców Dawidowa osiedliła się na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

    Owocem moich wieloletnich badań jest materiał przedstawiony w 25 rozdziałach, w których przedstawiam chronologicznie historię Dawidowa od średniowiecznych początków (z lokacją w 1355 roku) do 1946 roku, do wyjazdu polskich mieszkańców wsi. Przedstawiam w książce historię ludzi oraz instytucji (kościół, cerkiew, szkoła, poczta, organizacje).

    Książkę można czytać tradycyjnie – od deski do deski albo wybierać interesujący w tym momencie temat, np. podrozdział o dawidowskich żołnierzach Armii Krajowej.

    Jeden z rozdziałów (24), zatytułowany Rody dawidowskie, jest autorstwa kilku osób. Rozpoczynając pisanie książki, zapraszałem potomków dawidowian do współpracy w opracowywaniu dziejów rodzinnych. Z zaproszenia skorzystali i swoje rody oraz rodzinne opowieści zawarli w książce: Zbigniew Chirowski, Lucjan Dubiel, Tomasz Klimasiewicz, Tomasz Szeremeta, Paulina Wrzesińska i oczywiście ja.

    Ziemia lwowska wydała wielu wybitnych ludzi w całej swojej historii, także i w Dawidowie urodziło się lub było z nim związanych wielu zdolnych, wybitnych ludzi, którzy pozostawili ślady w przeszłości – to ostatni rozdział książki.

    Chciałem przedstawić wszystkie zagadnienia w sposób możliwie staranny, rzetelnie, a zarazem w przystępnej formie. Tą książką pragnę pobudzić czytelnika do pochylenia się nad własną rodzinną historią. Zachowajmy pamięć o naszych przodkach, o polskich Kresach, o Lwowie i Dawidowie!
    Owocnej lektury!

Autor: dr Dariusz Zielonka, tato Jasia, potomek kresowiaków, absolwent UW (historia) i KUL, wyróżniony w konkursie im. W. Wawrzynka na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii, kulturze i problemom społecznym Śląska organizowanym przez Instytut Śląski w Opolu (2001), przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego, popularyzator historii: autor kanału Pro Patria Poland Team i Pro Patria Historia na YouTubie oraz kilku blogów poświęconych historii i sztuce. Interesuje się historią II wojny światowej oraz Kresów.


Monografia Dawidowa będąca rezultatem wielkiej staranności, dociekliwości i rzetelnej analizy naukowej bogactwa materiałów, jakie zdołał zgromadzić utalentowany badacz jest potwierdzeniem słuszności tezy głoszącej iż Kresy Wschodnie, mimo że przez wieki boleśnie doświadczone i ostatecznie utracone nadal są dla wielu z nas żywym źródłem inspiracji, natchnienia, refleksji i ośmielam się dodać słowo „dumy”. Dumy z miejsca pochodzenia! Wiedza historyczna i faktografia zawarta w tej cennej książce dla wielu byłych mieszkańców Dawidowa, Gańczar i innych okolicznych miejscowości, a także dla ich potomków będzie ważnym składnikiem ich kresowej tożsamości i czynnikiem stymulującym myślenie o magicznym dla każdego miejscu „Skąd nasz ród”...

dr Tadeusz Samborski,
prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy


„Książka Dawidów koło Lwowa. Dzieje wsi i jej mieszkańców od najdawniejszych czasów do 1946 roku” to cenna i ważna pozycja dotycząca zarówno Kresów, jak i ziemi lwowskiej, która obowiązkowo powinna znaleźć się w księgozbiorze potomków tej miejscowości. Stanowi ona nieocenioną pomoc w badaniach genealogicznych, pozwalając dotrzeć do nawet XVII wiecznych przodków oraz poznać ich życie codzienne.
dr Mirosław Czado


Monografia dra Dariusza Zielonki jest owocem żmudnej pracy naukowej i ogromnej pasji. Autor dotarł do setek oryginalnych dokumentów rozsianych po wielu archiwach. Rozmawiał z licznymi świadkami opisywanych przez siebie historii. Jednak znaczenie fundamentalne ma ogromna miłość Autora do dawnych kresów południowo-wschodnich. Monografia DAWIDÓW KOŁO LWOWA będzie lekturą obowiązkową dla wszystkich tych, u których słowo KRESY WSCHODNIE powoduje szybsze bicie serca.
dr Szymon NiedzielaSpis treści
Przedsłowie (dr Tadeusz Samborski) (7)
Wykaz skrótów (9)
Wstęp (11)
1. Krótka charakterystyka Dawidowa (15)
   1.1. Położenie geograficzne (15)
   1.2. Hydrografia (16)
   1.3. Historyczne opisy geograficzne (18)
   1.4. Środowisko przyrodnicze (20)
   1.5. Nazwa (21)
   1.6. Herb i pieczęcie (22)
   1.7. Przynależność administracyjna (22)
2. Dzieje średniowieczne (26)
   2.1. Początki średniowieczne – między Polską a Rusią (26)
   2.2. Okres ruski (27)
   2.3. Przyłączenie do Korony Polskiej (29)
3. Dawidów – własność rodu Dawidowskich (31)
   3.1. Rycerz Grzegorz Tymszyc – pierwszy znany właściciel wsi (31)
   3.2. Stanisław z Dawidowa, sędzia lwowski (32)
   3.3. Rozwój wsi na prawie niemieckim (39)
   3.4. Powstanie kościoła i parafii w Dawidowie (42)
   3.5. Pierwsi dawidowscy duszpasterze (45)
   3.6. Kolejni właściciele Dawidowa z rodu Dawidowskich (49)
      3.6.1. Jan z Dawidowa – właściciel w latach ok 1443–1464 (49)
      3.6.2. Stanisław Dawidowski – właściciel w latach 1464–1468 (52)
      3.6.3. Jan Dawidowski – właściciel w latach 1468–1512 (53)
      3.6.4. Stanisław Dawidowski – właściciel w I połowie XVI w (57)
      3.6.5. Jan i Andrzej Dawidowscy – właściciele w II poł XVI w (59)
      3.6.6. Mikołaj Dawidowski – właściciel w okresie ok 1592 – ok 1612 (61)
      3.6.7. Spadkobiercy rodu Dawidowskich – ok 1612–1628 r. (62)
   3.7. Kształtowanie się granic wsi Dawidów (63)
   3.8. Najazdy tatarskie i inne działania wojenne do 1628 r. (69)
   3.9. Kategorie ludności w okresie staropolskim (XV–XVIII w ) (71)
4. Dawidów – własność dominikanów lwowskich w okresie I Rzeczpospolitej (73)
   4.1 Donacja wioski na rzecz dominikanów (73)
   4.2. Ludność Dawidowa w XVII w (74)
   4.3. Ludność Dawidowa w XVIII w (81)
   4.4. Parafia dawidowska w latach 1628–1772 (87)
   4.5. Duszpasterze parafii dawidowskiej w XVII i XVIII w (91)
   4.6. Wojny w okresie staropolskim w latach 1628–1772 (98)
   4.7. Wójtowie i przysiężni Dawidowa (104)
   4.8. Zbiegli chłopi pańszczyźniani (108)
5. Dwór i folwark w Dawidowie (113)
   5.1. Zabudowania dworskie i folwarczne (113)
   5.2. Pola folwarku (120)
   5.3. Pańszczyzna (121)
   5.4. Syndyk i ekonom zakonny (129)
   5.5. Produkcja rolna w folwarku (135)
   5.6. Inwentarz żywy (140)
   5.7. Pasieki (141)
   5.8. Dochody folwarku (143)
   5.9. Służba folwarczna (144)
   5.10. Pustki (147)
   5.11. Folwark w XIX w. (148)
   5.12. Folwark w okresie międzywojennym (152)
   5.13. Piaskownia (157)
   5.14. Sprzedaż majątku i folwarku Dawidów przez dominikanów (157)
   5.15. Dwór i folwark w Dawidowie po 1934 r. (162)
6. Profesje dawidowskie (164)
   6.1. Młyny (164)
   6.2. Karczmy (167)
   6.3. Tkacze (174)
   6.4. Krawcy, szewcy, kuśnierze (175)
   6.5. Kowale, rurmistrzowie i inne zajęcia wiejskie (176)
   6.6. Budowniczowie: cieśle i murarze (178)
   6.7. Handel wołami (178)
   6.8. Pracownia kwiatów sztucznych (182)
   6.9. Inna działalność gospodarcza w czasie zaboru austriackiego (186)
   6.10. Działalność gospodarcza w okresie międzywojennym (186)
   6.11. Pomoc medyczna i lekarze (188)
   6.12. Działalność zawodowa w czasie okupacji niemieckiej (189)
7. Dawidów w czasie zaboru austriackiego (1772–1918) (190)
   7.1. Wójtowie Dawidowa i przysiężni w okresie austriackim (191)
   7.2. Dominium Dawidowskie (196)
   7.3. Mandatariusze (197)
   7.4. Uwłaszczenie (199)
   7.5. Podatki (201)
   7.6. Sprawy urzędowe w gminie Dawidów (202)
   7.7. Sądy (204)
   7.8. Licytacje (206)
   7.9. Parafia w okresie austriackim (208)
   7.10. Duszpasterze parafii w czasie zaboru austriackiego (212)
   7.11. Ludność Dawidowa w I poł XIX w. (227)
   7.12. Ludność Dawidowa w II poł XIX w. (232)
   7.13. Powierzchnia i wielkość wsi Dawidów (237)
   7.14. Wojsko i sprawy militarne (239)
   7.15. Dawidów na początku XX w. (243)
8. Drogi – podróże – poczta – kolej (245)
   8.1. Trakt handlowy i myto (245)
   8.2. Podróżni i goście w Dawidowie (251)
   8.3. Wycieczki do Dawidowa (255)
   8.4. Poczta w Dawidowie (256)
   8.5. Kolej w Dawidowie (263)
9. Rolnictwo i leśnictwo (269)
   9.1. Rolnictwo w Dawidowie (269)
      9.1.1. Innowacyjność i sukcesy rolnicze (272)
      9.1.2. Działalność w organizacjach rolniczych (276)
      9.1.3. Kółko rolnicze w Dawidowie (277)
      9.1.4. Polskie Stronnictwo Ludowe w Dawidowie (279)
      9.1.5. Choroby zwierząt gospodarczych (279)
      9.1.6. Rolnictwo w czasie okupacji niemieckiej (280)
   9.2. Gospodarka leśna w Dawidowie (282)
10. Szkoła w Dawidowie (292)
   10.1. W czasie zaboru austriackiego (293)
   10.2. Szkoła w niepodległej Polsce (310)
   10.3. Szkoła w czasie II wojny światowej (315)
11. Wybory (320)
   11.1. Wybory z 1897 r. (320)
      11.1.1. Organizacja wyborów (320)
      11.1.2. Kampania przedwyborcza w 1897 r. (322)
      11.1.3. Przebieg wyborów 11 III 1897 r. (323)
      11.1.4. Aresztowania (325)
      11.1.5. Zamieszki we Lwowie (328)
      11.1.6. Pogrzeb Stanisława Popiela (330)
      11.1.7. Zainteresowanie parlamentu austriackiego (330)
   11.2. Proces dawidowski (331)
      11.2.1. Przygotowania do procesu (331)
      11.2.2. Przebieg procesu (332)
      11.2.3. Wyrok (344)
      11.2.4. Reakcje i oceny społeczne (346)
      11.2.5. Sejmik relacyjny w Dawidowie (350)
   11.3. Wybory w 1900 r. (351)
   11.4. Wybory w 1907 r. (354)
   11.5. Wybory w 1911 r. (354)
12. Klęski żywiołowe, epidemie i pożary (356)
   12.1. Klęski żywiołowe i epidemie (356)
   12.2. Pożary i straż pożarna w Dawidowie (362)
13. Dawidów w literaturze i prasie (368)
   13.1. Literatura (368)
   13.2. Prasa (376)
14. Działalność społeczno-kulturalna, sportowa i gospodarcza (378)
   14.1. Działalność patriotyczna w zaborze austriackim (378)
   14.2. Działalność patriotyczna w niepodległej Polsce (383)
   14.3. Organizacje społeczno-polityczne (384)
      14.3.1. Sokół (384)
      14.3.2. Związek Strzelecki (388)
   14.4. Życie kulturalne (392)
   14.5. Sport (393)
   14.6. Kasa Stefczyka (394)
   14.7. Działalność charytatywna i pomoc materialna (397)
15. I wojna światowa (400)
   15.1. Żołnierze z Dawidowa na frontach I wojny światowej (400)
   15.2. Dawidów podczas I wojny światowej (418)
16. Wojna polsko-ukraińska 1918–1919 (423)
   16.1. Placówka Dawidów w listopadzie 1918 r. (423)
   16.2. Podpalenie Dawidowa – 27 XI 1918 r. (427)
   16.3. Polski kontratak na Dawidów – 29 XI 1918 r. (430)
   16.4. Walki w grudniu 1918 r. (432)
   16.5. Operacja „Jazda” – kwiecień 1919 r. (437)
   16.6. Polskie przygotowania do ofensywy w maju 1919 r. (439)
   16.7. Bitwa o Dawidów – 22 V 1919 r. (441)
   16.8. Pamięć o bohaterach walk (447)
17. Wojna polsko-bolszewicka (450)
   17.1. Sytuacja militarna w Małopolsce Wschodniej (450)
   17.2. Dawidów w czasie wojny polsko-bolszewickiej (452)
18. Dawidów w II Rzeczpospolitej Polskiej (458)
   18.1. Po czasie wojen (458)
   18.2. Wybory w niepodległej Polsce (460)
   18.3. Władze samorządowe we wsi (461)
   18.4. Ludność wsi w dwudziestoleciu międzywojennym XX w. (463)
   18.5. Uroczystości państwowe (465)
   18.6. Parafia w Dawidowie w okresie międzywojennym (466)
   18.7. Ks. kanonik Stanisław Sadowski – ostatni proboszcz Dawidowa (470)
   18.8. Opis kościoła w Dawidowie (474)
   18.9. Cmentarze w Dawidowie (476)
   18.10. Kościelni i organiści (478)
   18.11. Życie we wsi oczami dawidowian (479)
19. Wyznania chrześcijańskie i żydzi w Dawidowie (483)
   19.1. Grekokatolicy (483)
   19.2. Protestanci (496)
   19.3. Żydzi i frankiści w Dawidowie (496)
20. Kryminalne dzieje Dawidowa (501)
   20.1. Morderstwa (501)
   20.2. Samobójstwa (511)
   20.3. Napaści i pobicia (512)
   20.4. Kradzieże, kłótnie, oszustwa i napaści rabunkowe (519)
   20.5. Kradzieże na folwarku (530)
   20.6. Zakazana działalność polityczna (532)
   20.7. Wypadki (533)
   20.8. Wypadki kolejowe (535)
   20.9. Zagubienia i zguby (540)
   20.10. Żandarmeria i policja w Dawidowie (541)
21. Wybuch II wojny światowej i okupacja sowiecka (544)
   21.1. Wojna obronna 1939 r. (544)
      21.1.1. Wrzesień 1939 r. w Dawidowie (545)
      21.1.2. Żołnierze września 1939 r. (552)
   21.2. I okupacja sowiecka (1939–1941) (555)
      21.2.1. Przebieg I okupacji sowieckiej w Dawidowie (556)
      21.2.2. Pierwsze prześladowania w jesieni 1939 r. (561)
      21.2.3. Wywózka z Dawidowa w lutym 1940 r. (564)
      21.2.4. Wywózka z Dawidowa w kwietniu 1940 r. (567)
22. Okupacja niemiecka (1941–1944) (572)
   22.1. Wkroczenie Niemców w 1941 r. (572)
   22.2. Ludność wsi w czasie II wojny światowej (574)
   22.3. Życie w Dawidowie pod okupacją niemiecką (576)
      22.3.1. Kontyngenty (580)
      22.3.2. Przymusowa praca (582)
      22.3.3. Holocaust dawidowskich Żydów (586)
      22.3.4. Mieszkańcy Dawidowa w obozach koncentracyjnych (590)
      22.3.5. Wojska niemieckie i kolaboracyjne w Dawidowie (591)
   22.4. Działalność nacjonalistów ukraińskich (594)
   22.5. Armia Krajowa (607)
      22.5.1. Działalność AK wśród mieszkańców Dawidowa (607)
      22.5.2. Uderzenie na Szołomyję (617)
      22.5.3. Łapanka w czerwcu 1944 r. (619)
      22.5.4. Akcja „Burza” (21–31 VII 1944) (621)
   22.6. Zajęcie Dawidowa w 1944 r. przez Armię Czerwoną (626)
   22.7. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (631)
23. Koniec wojny i wygnanie z Dawidowa (636)
   23.1. II okupacja sowiecka (636)
   23.2. Żołnierze II Armii Wojska Polskiego (641)
   23.3. Koniec II wojny światowej (646)
   23.4. Przygotowania do przesiedlenia z Dawidowa (648)
   23.5. Wysiedlenie Polaków z Dawidowa 1946 r. (651)
   23.6. Osiedlenie rodzin ukraińskich w Dawidowie (659)
24. Rody dawidowskie (660)
   24.1. Przydomki w Dawidowie (autor: Tomasz Klimasiewicz) (661)
   24.2. Blicharscy, linia Jana (autor: Tomasz Szeremeta) (664)
   24.3. Chirowscy – przydomek Czarny (autor: Zbigniew Chirowski) (668)
   24.4. Rodzina Dubielów (autor: Lucjan Dubiel) (674)
   24.5. Rodziny Klimasiewiczów, Huków i Patyków (autor: Tomasz Klimasiewicz) (680)
   24.6. Historia Jakuba i Emilii Sawickich (autorka: Paulina Wrzesińska) (687)
   24.7. Rodzina Szeremetów od „Szpilów” (autor: Tomasz Szeremeta) (693)
   24.8. Rodzina Zielonków (autor: Dariusz Zielonka) (697)
25. Zasłużone osoby związane z Dawidowem (709)
   25.1. Osoby urodzone w XIX w. (709)
   25.2. Osoby urodzone w XX w. (716)
Zakończenie (730)
Aneks (733)
 

   Komentarze i informacje zamieszczone w mediach: 


RECENZJE:  

Wawrzyniec Kuc
Panie Dariuszu, książka jest imponująca. Wielkie uznanie za utrwalenie dla potomności, bliskiego naszym sercom utraconego świata.
Maciej Hryniewicz
Książka Dawidów koło autorstwa Dariusza Zielonki kompleksowo i dogłębnie opisuje dzieje wsi Dawidów, życie jej mieszkańców, zdarzenia historyczne i wspomnienia związane z wsią. Potomkowie dawidowian nigdy przedtem nie mieli w swych rękach tak doskonałej pozycji, która zawierałaby opisy od najdawniejszych czasów do współczesnych dziejów miejscowości. Jestem zachwycony poziomem książki, źródłami, które pomagają zrozumieć losy naszych przodków i dzieje wsi. Dziękuję autorowi za wspaniałą pracę w temacie, który interesuje wielu (najczęściej spokrewnionych ze sobą) potomków dawidowskich rodzin.
Elzbieta Wroblewska
Ta książka to cudowna podróż do Dawidowa- tego raju utraconego moich Dziadków , mojej Mamy.Całe życie byłam córka Kazi Grabowej;)Zawsze chciałam zrozumieć , zobaczyć Dawidow . Dzięki fantastycznemu opracowaniu jest to mozliwe. Piękna książka!!!!
Teresa Miazga
Bardzo dobra książka. Rzetelna i przejrzysta , dobrze się ja czyta korzystając z podrozdziałów . Dla mnie skarbnica wiedzy i informacji o materiałach żródłlowych . Moi rodzice pochodzą z Zubrzy , ale wiele informacji i powiązań znajduje w tej książce. Nic nie robię tylko czytam.
Tomasz Onyśko
Czytanie tej pozycji to sama przyjemność, bogata w informacje. Kawał dobrej roboty.
Anna Lempach
GRATULUJĘ! Z niecierpliwością czekałam na tę książkę.
Nie zdążyłam jeszcze przeczytać jej w całości.
To nie beletrystyka, tu każda strona skłania do refleksji.
Serdecznie dziękuję za przybliżenie mi dziejów, w których przez wieki uczestniczyli moi przodkowie. Dziękuję za zobrazowane miejsc, w których przebywali - zwłaszcza kościoła, gdzie przyjmowali Chrzest św., przystępowali do Pierwszej Komunii św. i zawierali związki małżeńskie.
Dziękuję za opis cmentarzy, na których są pochowani.
Dziękuję za wzruszenia, jakich doznałam podczas czytania.
Dobrze, że ta publikacja się ukazała.
To nie jest książka zwykła, to nie jest książka niezwykła, to jest KRESOWA BIBLIA.
Proszę przyjąć moje gorące podziękowania i szczere gratulacje!
Grażyna Markowska
Dziś odebrałam mój egzemplarz... Kłaniam się z szacunkiem i podziwem Autorowi. Wspaniała praca, a jej wynik w postaci książki o Dawidowie daje możliwość nie tylko poznania, zrozumienia historii Przodków, ale i przekazania dalej naszym potomkom. Piękne!
Piotr Sawicki - burmistrz Bierutowa
W naszej gminie potomkowie dawidowiaków mieszkają głównie w Bierutowie, Wabienicach, Zawidowicach, ale także w innych wsiach. Właśnie z tego powodu, ale także w związku z tym, że sam jestem potomkiem dawidowiaków, bardzo wspierałem ten projekt i bardzo się cieszę, że książka powstała i pamięć o przodkach wielu mieszkańców gminy zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń.
Lucjan Dubiel
Zachęcam do książki Dariusza Zielonki "Dawidów koło Lwowa"
Renata Brodziak
Szanowny Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za książkę, która jest wędrówką po cudownej krainie młodości moich dziadków i dzieciństwa moich rodziców. Ileż ja się nasłuchałam o tych „pagórkach zielonych, malowanych zbożem rozmaitem”, o wyprawach na Kopiatyn, o łowieniu raków w stawie, o spacerach po zagumienkach, o kąpieli w Dawidówce, o cudownej bieli śniegu, który skrzypiał skuty kontynentalnym mrozem. Kiedy mój tata Franciszek Gulewicz snuł opowieści o Dawidowie, czułam wyraźnie zapach ziół porastających pobliskie wzgórza. Słyszałam rozmowy, które prowadzili bywalcy dziadkowego sklepu, słyszałam arię na trąbce z wirtuozerią wykonywaną przez drugiego dziadka. Obraz, który utrwalili w moim sercu przodkowie, stanął jak żywy po lekturze tej niezwykłej książki. Jestem dumna, że umieścił Pan w tekście wypowiedzi mojej mamy Romany Gulewicz zd. Huk. Ona także bardzo Panu dziękuje za możliwość podzielenia się swoimi dawidowskimi przeżyciami.
Janina Florczak
Panie Dariuszu bardzo dziękuję za książkę, którą dzisiaj otrzymałam. Kawał dobrej roboty. Pozdrawiam
Mar Cin
Gratuluję jeszcze raz świetnej publikacji. Kapitalna książka.
Mieczyslaw Offman
Witam pięknie i od razu przechodzę do podziękowań dla Pana Dariusza bo dotarła do mnie wyczekiwana książka tak wiec dziękuję w imieniu swoim i seniora rodu urodzonego w Dawidowie Tadeusza Offman. Z wyrazami wielkiego szacunku za ogrom włożonej pracy.
Jadzia Dereń
Czytając i poznając losy moich przodków jestem bardzo wzruszona .Żałuje że moja mama nie doczekała tej chwili.Zmarła dwa miesiące temu.
Pozdrawiam autora książki dr Dariusz Zielonka.
Zachęcam do przeczytania książki bo warto.
Adam Wojtowicz
Podziękowania dla Dariusza Zielonki za książkę!! Będę uważnie czytać - może coś znajdę o swoich krewnych!
Marta Szot-Masłowska
Jest! Jest! Jest!
PANIE Dariuszu dziękuję za lekturę, Panie Tomaszu za jej dostarczenie. Jest dla mnie ważnym uzupełnieniem rodzinnej historii. Wielkie dzieło, dzięki pracy Pana i wielu osób urodzonych na tych ziemiach lub mających w Dawidowie swoje korzenie. Dziękuję.
Marcin Hałaś
Moja Babcia Rozalia z Offmanów Szkurłatowicz urodziła się w Dawidowie pod Lwowem. Z tym większą radością anonsuję książę poświęconą tej wsi - "Dawidów koło Lwowa" autorstwa dr. Dariusz Zielonka.
Napisać o tej pracy: książka, to za mało, bo to solidna monografia - 748 stron druku, praca spełniająca wymogi stawiane dysertacji doktorskiej, tyle że doktorat Autor już napisał... A Dawidów był w końcu tylko podlwowską wsią, jedną z wielu, choć bogatą.
Jerzy Śliwak
Właśnie przyszła książka, muszę Panu pogratulować, stworzył Pan potężne, wiekopomne dzieło, ocalił Pan od zapomnienia naszą historię:-))
Ulka Kaźmierczak / Dariusz Zielonka
Książka wartościowa (niestety z błędami). Władysława Kaźmierczak żyje. Ma 88 lat. Jest mi bardzo przykro, że w książce uśmiercił Pan moją Mamę.
Ulka Kaźmierczak
************************
Dziękuję za Pani komentarz i docenienie wartości książki.
Błąd, który Pani zauważyła i dotyczy Pani mamy, nie jest mojego autorstwa. Znajduje się bowiem w rozdziale "Rody dawidowskie" w tekście pana Tomasza Klimasiewicza.
Pewna część informacji w książce to przekaz ustny, przekazywany przez różnych świadków. W tym wypadku okazał się błędny albo też nastąpił chochlik w czasie przepisywania i przygotowania tekstu.
Ubolewam, że taki niezamierzony błąd nastąpił.
Przepraszam i życzę Pani mamie wielu lat w zdrowiu i pomyślności.
Z kresowym pozdrowieniem
dr Dariusz Zielonka Dodaj recenzję

Inne książki w tej kategorii:

 • ks. Mariusz Bernyś
  Przed obrazem Bożego Miłosierdzia
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  BRUZDA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  KUŹNIA
  20.00 zł
 • Abp Henryk M. Jagodziński
  Zapiski z Ghany
  45.00 zł
 • ks. Andrzej Chibowski
  A jednak żyć się chce!
  55.00 zł
 • w Łonie Maryi
  15.00 zł
 • notatki młodego amosa
  15.00 zł
 • MAIOR EST DEUS (tom I)
  26.00 zł
 • Kazimierz Świątek
  Melodie drewnianej łyżki
  45.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format
  96.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format z okuciami
  106.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda