Przewiń do góry

facebook

twitter

MODLITEWNIK FATIMSKI — duży format

MODLITEWNIK FATIMSKI — duży format (NOWOŚĆ)
Wydanie: drugie, poprawione i uzupełnione
Opracowanie merytoryczne: ks. Stanisław Chabiński SAC
Format: 145x202 mm
Ilość stron: 440
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-68029-01-7
40.00 zł

     W końcu moje Niepokalane Serce zatryumfuje! Słowa te powiedziała Matka Boża do trojga dzieci – Łucji, Hiacynty i Franciszka – w Fatimie w 1917 roku, w przededniu wybuchu rewolucji październikowej w Rosji.

     Wsłuchajmy się w głos dobiegający z Fatimy. Mówi on o drodze prowadzącej ludzkość do zwycięstwa.
     Nawrócenie, pokuta, ofiara, zadośćuczynienie, modlitwa. Kiedy zrozumiemy te słowa, zrozumiemy też sens tajemnicy objawionej przez Matkę Bożą w Fatimie, tzw. drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej treścią jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.


    Powiększony format Modlitewnika Fatimskiego.


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE [5]
Aktualność Fatimy [5]
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi [5]

WSTĘP. [11]

CZĘŚĆ PIERWSZA
MODLITWY, KORONKI I LITANIE DO MATKI BOŻEJ. [13]
Wprowadzenie [13]

A. MODLITWY DO MATKI BOŻEJ [17]
    Antyfona Pod Twoją obronę [17]
    Modlitwa św. Bernarda [18]
    Modlitwa o dar nowego serca [18]
    Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć [19]
    Ofiarowanie poranne Sercu Maryi [20]
    Przed udaniem się na spoczynek [21]
    Modlitwa ufności w różnych sytuacjach życia [23]
    Modlitwa o opiekę w każdej chwili życia [23]
    Modlitwa o nawrócenie grzeszników [25]
    Modlitwa za konających [25]
    Modlitwa we wszystkich potrzebach [26]
    Modlitwa za Kościół i Ojca Świętego [26]
    Modlitwa za biskupów i kapłanów [27]
    Modlitwa za dom rodzinny [27]
    Modlitwa matki za dzieci [28]
    Modlitwa małżonków za siebie [29]
    Nasze prośby do Niepokalanego Serca Maryi [33]
    Prośby do Serca Maryi [36]
    Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi [38]
    Okaż się Matką [39]
    Modlitwa do Serca Najświętszej Panny [40]
    Modlitwa w sprawach materialnych [41]

B. KORONKI DO NIEPOKALANEJ MATKI ZBAWICIELA [42]
    Koronka fatimska [42]
    Koronka maryjna [45]
    Koronka do Niepokalanego Serca Maryi [50]
    Mała koronka do Niepokalanego Serca Maryi [51]
    Koronka o łzach Matki Bożej [52]
    Koronka do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny [53]
    Koronka do Serca Maryi [54]
    Koronka do bolejącego Serca Maryi [56]

C. LITANIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY [61]
    Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny [61]
    Litania do Niepokalanego Serca Maryi (1) [64]
    Litania do Niepokalanego Serca Maryi (2) [66]
    Litania do Niepokalanego Serca Maryi (3) [69]
    Litania do siedmiu boleści Matki Bożej [72]
    Litania do Serca Maryi [73]
    Pozdrowienie Serca Maryi [75]
    Modlitwa litanijna [77]
    Litania do błogosławionych Franciszka i Hiacynty [79]

CZĘŚĆ DRUGA
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE [83]
Wprowadzenie [83]

    Nabożeństwo do Pani Różańcowej z Fatimy (I) [87]
    Nabożeństwo do Pani Różańcowej z Fatimy (II) [97]
Błagalna litania fatimska (według aktu poświęcenia Jana Pawła II w Fatimie w 1982 r.) [107]
    Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej (według aktu poświęcenia Jana Pawła II w Fatimie w 1991 r.) [114]

CZĘŚĆ TRZECIA
NOWENNY FATIMSKIE [121]
Wprowadzenie [121]

    Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej (I) [126]
    Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej (II) [154]
    Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi (I) [167]
    Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi (II) [192]

CZĘŚĆ CZWARTA
NAJWAŻNIEJSZE AKTY POŚWIĘCENIA [197]

A. AKTY PAPIESKIE [197]
Wprowadzenie [197]
    Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII, 31 października 1942 roku [199]
    Poświęcenie całego ludu rosyjskiego Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII, list apostolski do ludów Rosji Sacro Vergente Anno, 7 lipca 1951 roku [202]
    Poświęcenia świata i Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Pawła VI na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II, 21 listopada 1964 roku. [204]
    Akt poświęcenia świata przez Jana Pawła II, Rzym, 25 marca 1984 roku [206]
    Akt zawierzenia Matce Bożej, Fatima, 13 maja 1991 roku [211]
    Benedykt XVI. Zawierzam Maryi radości i cierpienia Kościoła. Modlitwa do Matki Bożej w Kaplicy Objawień 12 maja 2010 roku – Fatima [216]
    Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Papieża Franciszka 13 października 2013 roku w Dniu Maryjnym w Roku Wiary przed wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej z Fatimy [218]

B. AKTY ODDANIA ZŁOŻONE PRZEZ EPISKOPATY ŚWIATA [219]
Wprowadzenie [219]
    Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Jasna Góra, 8 września 1946 roku [221]
    Akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi [224]
    Akt poświęcenia Białorusi Niepokalanemu Sercu Maryi [227]

C. AKTY ODDANIA SIĘ RODZIN [230]
Wprowadzenie [230]
    Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi ułożony przez świętego Ludwika M. Grignon de Montforta [231]
    Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi (I) [234]
    Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi (II) [235]
    Odnowienie aktu poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi [237]
    Modlitwa odnowienia aktu poświęcenia rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi [238]
    Akt zawierzenia Rodzin Fatimskich Niepokalanemu Sercu Maryi [239]
    Odnowienie ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi Rodzin Fatimskich [242]
    Krótki akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi [244]
    Przyrzeczenia złożone w akcie poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi [244]

D. AKTY OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI [246]
Wprowadzenie [247]
    Akt poświęcenia siebie Maryi [248]
    Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi [249]
    Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi z wezwaniem pomocy aniołów [251]
    Akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie [252]
    Osobiste poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi [253]

E. AKT ODDANIA SIĘ WSPÓLNOT ZAKONNYCH [254]
Wprowadzenie [254]
    Akt poświęcenia się wspólnot zakonnych Niepokalanemu Sercu Maryi, Jasna Góra, 19 sierpnia 1946 roku [255]

CZĘŚĆ PIĄTA
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – WYNAGRODZENIE SKŁADANE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI [259]
Wprowadzenie [259]

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA. Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi [261]
    1. Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej [261]
    2. Pięć sobót [263]
    3. Warunki nabożeństwa pierwszych sobót – co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu? [264]
    Piętnastominutowe rozmyślanie [270]
    Intencja wynagradzająca [272]
    Warunki rzeczywiście proste, ale czy są wypełniane? [272]
    Czy nabożeństwo pierwszych sobót jest jeszcze dziś aktualne? [273]
    Modlitwa Anioła z Fatimy [275]
    Medytacje [276]
    Modlitwa wynagradzająca do Niepokalanego Serca Maryi [311]
    Modlitwa do Serca Maryi, które jest naszą ucieczką [315]
    Akt wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi [312]
    Modlitwa ofiarowania się i wynagrodzenia Sercu Maryi [319]
    Akt wynagrodzenia Najświętszej Maryi Pannie za zniewagi wobec Jej Niepokalanego Serca [320]
    Modlitwa wynagradzająca do Niepokalanego Serca Maryi pogrążonego w bólu [322]
    Wezwania przebłagalne do Najświętszej Maryi Panny [323]

INNE PROPOZYCJE RÓŻAŃCOWE [325]
    Modlitwa Anioła z Fatimy: akt wynagrodzenia [326]
    Rozważania różańcowe na pierwszą sobotę miesiąca [327]
    Modlitwa różańcowa – Maryja naszym wzorem [345]
    Różaniec szkołą życia [356]
    Różaniec chorych [368]

CZĘŚĆ SZÓSTA
PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA [379]
Wprowadzenie [379]

    Przez Maryję droga wiedzie zawsze do Jezusa [382]
    Modlitwa zawierzenia Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi [382]
    Akt uwielbienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi [383]
    Ofiarowanie siebie Chrystusowi [384]
    Akt poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa [384]
    Modlitwa do Jezusa Chrystusa [385]
    Modlitwa błagalna do Serca Bożego [386]
    Modlitwa do Serca Bożego za wszystkich ludzi [388]
    Modlitwa o panowanie Serca Bożego we wszystkich sercach [389]

PIEŚNI
    Apel fatimski [390]
    Chwalcie łąki umajone [390]
    Ciebie na wieki [391]
    Cześć Maryi [391]
    Do kogo, Matko, pójdziemy [392]
    Do Serca Twego [392]
    Dzieci fatimskie [393]
    Fatimska nasza Pani [394]
    Fatimska Pani [395]
    Gdy grzechu mrok [395]
    Jak paciorki różańca [396]
    Już od rana rozśpiewana [397]
    Już nas żegnasz [397]
    Królowej Anielskiej śpiewajmy [398]
    Królowej swej [399]
    Maryjo, chwalimy Cię [400]
    Maryjo Fatimska [400]
    Maryjo, ja Twe dziecię [402]
    Matko Najświętsza [402]
    Matko Niebieskiego Pana [404]
    Niepokalana, słoneczna Pani [404]
    O Fatimska nasza Pani [405]
    O Fatimska Pani [406]
    O Fatimska, Święta Pani [407]
    O Pani nasza [407]
    Piękna jak słońce [408]
    Pomnij, Maryjo [408]
    Poświęćmy Maryi [409]
    Przychodzisz do nas [410]
    Raduj się [411]
    Różańcowa Pani [411]
    Serce przeczystej Dziewicy [412]
    Serdeczna Matko [413]
    Spójrz jeszcze raz [414]
    Trzynastego maja [414]
    Twa miłość [415]
    Weź w swą opiekę [415]
    W Fatimie [416]
    W głębi serca mego [417]
    Wkrótce już ujrzę Ją [418]
    W słonecznej światłości [419]
    Zajaśniałaś jako zorza [419]
    Zapada zmrok [420]
    Zawitaj, Królowo [421]
    Zawitaj nam, Maryjo [422]
    Z dalekiej Fatimy [424]
    Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! [425]
    Zebrani przed Twoim ołtarzem [426]
    Ze łzami w oczach [426]
    Żegnam Cię [428]

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki w tej kategorii:

 • Maria Okońska
  Przez Maryję wszystko dla Boga (TOM I)
  45.00 zł
 • Maria Okońska
  Przez Maryję wszystko dla Boga (TOM II)
  47.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Przed obrazem Bożego Miłosierdzia
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  BRUZDA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  KUŹNIA
  20.00 zł
 • Abp Henryk M. Jagodziński
  Zapiski z Ghany
  45.00 zł
 • ks. Andrzej Chibowski
  A jednak żyć się chce!
  55.00 zł
 • MAIOR EST DEUS (tom I)
  26.00 zł
 • Kazimierz Świątek
  Melodie drewnianej łyżki
  45.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format
  96.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format z okuciami
  106.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda