Przewiń do góry

facebook

twitter

Studia nad Ewangelią według św. Marka

Studia nad Ewangelią według św. Marka
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (UKSW), Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży (UAM), Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir J. Stasiak, Ks. prof. UP JP II dr hab. Stanisław Witkowski MS
Seria wydawnicza: LINGUA SACRA. MONOGRAFIE 8
Podseria: Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja
Redakcja: Andrzej Kosiński
Redakcja tomu: Ks. Janusz Kręcidło MS, O. Waldemar Linke CP
Redakcja serii: ks. Krzysztof Siwek
Redakcja językowa i korekta: Jadwiga Oleniak, Hermina Haintze
Projekt okładki: Michalina Paczyńska
Koedycja z: Bractwo Słowa Bożego
Format: 156x224 mm
Ilość stron: 424
ISBN: 978-83-7919-101-7
Najniższa cena z 30 dni: 49.50 zł
49.50 zł
  55.00 zł
    Z radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom w serii wydawniczej poświęconej pismom Nowego Testamentu. Idea powołania jej do istnienia zrodziła się w 2014 r., gdy Instytut Nauk Biblijnych, będący jednostką naukową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych corocznych konferencji naukowych dedykowanych kolejnym księgom Nowego Testamentu według ich układu w kanonie. Przewodnią myślą tych konferencji jest wszechstronna eksploracja pism Nowego Testamentu w trzech uzupełniających się perspektywach: geneza, interpretacja i aktualizacja. Zamysłem organizatorów tego naukowego przedsięwzięcia jest to, by w poszczególnych tomach nowej serii wydawniczej znajdowały się nie tylko wygłaszane podczas corocznych konferencji referaty, lecz także prace innych polskich i światowych specjalistów.
    W listopadzie 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Drugiej Ewangelii kanonicznej, podczas której referaty wygłosili zaproszeni wybitni polscy specjaliści. Pierwsza część niniejszego tomu to osiem artykułów będących poszerzonymi i udokumentowanymi wersjami wygłoszonych referatów. W drugiej zaś części Czytelnik znajdzie bardzo interesujące przyczynki (dziewięć artykułów) na temat Ewangelii wg św. Marka, których autorami są inni znakomici polscy bibliści.

Spis treści

Wprowadzenie – od Redakcji (7)

Konferencja

1. O. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM,
Kodeks Purpurowy (N; 022) – świadek Ewangelii według św. Marka z Patmos (15)

2. Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki,
Ewangelia według św. Marka jako odpowiedź na propagandę cesarza Wespazjana.
Głos w dyskusji nt. daty i okoliczności napisania Ewangelii (29)

3. Ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ,
Wrażliwość Jezusa. Znaczenie σπλαγχνίζομαι Ewangelii Markowej (54)

4. Ks. dr Adam Kubiś,
Kobieta cierpiąca na krwotok oraz córka Jaira jako symbol Izraela. Próba analizy symbolicznej Mk 5,21–43 (66)

5. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS,
Przemienienie Jezusa (Mk 9,2–8) w perspektywie judaistycznej, hellenistycznej i antropologiczno-kulturowej (112)

6. O. dr Piotr R. Gryziec OFMConv.,
Płaszcz Bartymeusza. Analiza semiotyczna, narracyjna oraz historyczno-krytyczna perykopy Mk 10,46–52 (130)

7. Ks. prof. dr hab. Artur Malina,
„Jaką władzą to czynisz?” (Mk 11,28). Autorytet działalności Jezusa z perspektywy jej adresatów (148)

8. O. dr hab. Waldemar Linke CP,
Eschatologiczny wątek w procesie Jezusa przed Sanhedrynem (Mk 14,55–64). Mk jako pierwsza interpretacja eschatologiczna męki i śmierci Jezusa (165)


Artykuły nadesłane

1. Dr. Joanna Jaromin, Historical and literary issues of the Gospel according to st. Mark (189)

2. O. prof. PWTW dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, Wiara w Ewangelii św. Marka (204)

3. Ks. dr Wacław Borek, Quale ruolo svolge τò ιερóν ε ό ναός nella vita terrestre e nella predicazione di Gesù nel vangelo di Marco? (246)

4. Ks. dr Adam Dynak, Preewangelizacja świata pogańskiego w perykopie o uzdrowieniu głuchoniemego (Mk 7,31–37) (308)

5. Ks. dr Stanisław Jankowski SDB, „Jeszcze nie rozumiecie?” (Mk 8,20). Metoda nauczania Jezusa w świetle Ewangelii według św. Marka (328)

6. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, Markowy epizod o uciekającym młodzieńcu (Mk 14, 51–52) w symbolice starożytnej i średniowiecznej (363)

7. Ks. dr Zbigniew Grochowski, Il contesto immediato e quello più ampio della scena dell’incoronazione di spine in Mc 15,16–20a. (371)

8. Dr Joanna Jaromin, Śmierć Jezusa w redakcji św. Marka (15,33–41) jako triumf Syna Bożego . 391)

9. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Kubski, O pożytkach sztuczności w tłumaczeniu. Na przykładzie figur słow w mowie Pana Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata podanej w 13 rozdziale Ewangelii według św. Marka (404)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki w tej kategorii:

 • BIBLIA NAWARSKA
  120.00 zł
 • BIBLIA NAWARSKA (ekskluzywna)
  130.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format
  96.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format z okuciami
  106.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format, oprawa miękka
  96.00 zł
 • Biblia ilustrowana dla młodych naszych czasów
  30.00 zł
 • Michel Quesnel, Philippe Gruson
  BIBLIA I JEJ KULTURA
  142.50 zł
  150.00 zł
 • Pismo Święte Nowego Testamentu - mini
  16.00 zł
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
  98.00 zł
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
  160.00 zł
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
  110.00 zł
 • Krzysztof Siwek
  Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1–5
  79.90 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda