Przewiń do góry

facebook

twitter

Wydawnictwo Apostolicum


Historia
Księża i bracia Pallotyni rozpoczęli w Polsce działalność apostolską pod koniec roku 1907, a już w styczniu 1908 roku wydali pierwszy numer miesięcznika „Królowa Apostołów”. Pierwsze pozycje książkowe wydane ich staraniem ukazały się w Cieszynie w 1913 roku. Siedziba wydawnictwa pallotyńskiego znajdowała się wtedy w Wadowicach na Kopcu.
W okresie międzywojennym wydawanie książek i czasopism było jednym z naczelnych zadań pallotynów w Polsce. Od 1927 roku wydawnictwo, drukarnia i księgarnia mieściły się w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu 7. Tam też ukazywały się czasopisma, jak: „Przegląd Katolicki”, „Posiew”, „Rodzina Polska”, „Królowa Apostołów” oraz dziennik „Polak-Katolik”, kalendarze i wiele książek. We wrześniu 1939 roku w wyniku działań wojennych budynek drukarni spłonął doszczętnie.
Po wojnie, w 1946 roku, wydawnictwo i drukarnię reaktywowano w Ołtarzewie. W 1947 roku uruchomiono wydawnictwo w Poznaniu. Na początku 1948 roku oba wydawnictwa połączono w jedno i nadano mu nazwę „Pallottinum”. Wydawnictwo „Pallottinum” znane jest przede wszystkim z wydania pierwszego od czasów księdza Jakuba Wujka, całkowitego i nowego tłumaczenia Pisma Świętego na język polski - Biblii Tysiąclecia oraz ksiąg liturgicznych.

Początki Wydawnictwa Apostolicum
Księża Pallotyni w 1972 roku rozpoczęli budowę nowej drukarni w Ząbkach koło Warszawy. W 1984 roku nazwano ją „Pallottinum II”. W obliczu nowych zadań apostolskich, w 1993 r. Polską Prowincję Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów przekształcono w dwie Prowincje. W wyniku tego podziału, w Ząbkach na bazie istniejącej Drukarni Pallottinum II powstało – Apostolicum Wydawnictwo i Drukarnia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla.
Nazwa Apostolicum oddaje profil wydawniczy oficyny. Łacińskie Symbolum Apostolicum (potocznie: Skład apostolski, Wierzę w Boga) oraz charyzmat przekazany Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego przez Założyciela św. Wincentego Pallottiego zobowiązuje do pracy na rzecz krzewienia wiary. Między innymi poprzez działalność wydawniczą pallotyni realizują to zadanie w Polsce i poza granicami.

Teraźniejszość
Apostolicum jako Wydawnictwo i Drukarnia szybko stało się rozpoznawalne, między innymi dzięki interesującym i znaczącym pozycjom wydawniczym jak Rozmowy z Bogiem” (hiszp. Hablar con Dios) - ks. Francisco Fernándeza Carvajala zawierającej rozważania na każdy dzień roku liturgicznego, czy Biblia i jej kultura, albo aktualnie wydawanym komentarzom biblijnym Ojcowie Kościoła Komentują Biblię oraz polskiemu wydaniu Biblii Nawarskiej. Drukarnia Apostolicum zawsze cieszyła się uznaniem i dobrą marką. Prężny rozwój działalności wydawniczej wieńczą liczne nagrody przyznane Wydawnictwu w Ząbkach. Od kilku lat Wydawnictwo Apostolicum oraz Drukarnia Apostolicum są odrębnymi podmiotami gospodarczymi.
Więcej na temat działalności wydawniczej i drukarskiej pallotynów można przeczytać w książkach:
100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Dziedzictwo-charyzmat-apostolstwo, 100 lat pallotynów na ziemiach polskich


 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda