Przewiń do góry

facebook

twitter

Wychowywać do wartości

Wychowywać do wartości
Jose Antonio Alcazar, Fernando Corominas
Tytuł oryginału: Virtudes humanas
Tłumaczenie: Katarzyna Chorzewska
Seria wydawnicza: Budować rodzinę
Projekt okładki: Bogdan Żukowski
Redakcja i korekta: Janina Gwóźdź RSCJ
Współpraca: Stowarzyszenie Akademia Familijna
Format: 120x190 mm
Ilość stron: 232
ISBN: 978-83-7919-014-0
19.80 zł
  22.00 zł
   Książka Wychowywać do wartości mówi o kształtowaniu cnót w rodzinie: o tym, jak nauczyć dzieci żyć z godnością, by mogły być szczęśliwe. Wychowując do wartości, staramy się kształtować w nich te nawyki, które pozwolą im dobrze postępować w każdych okolicznościach, kierować się wolną wolą. Rozwijanie cnót ma na celu formowanie osób, które odkrywając sens i cel swojego życia, mają osobisty projekt życiowy, dojrzałość i ideały.
   Rodzina jest środowiskiem właściwym dla kształtowania osoby. To w rodzinie wykuwa się najgłębsze postawy życiowe, uczy się odpowiedzialnego korzystania z wolności i tutaj zazwyczaj najlepiej rozwija się osobowość.

José Antonio Alcázar Cano – ukończył studia w dziedzinie nauk pedagogicznych, był dyrektorem ds. badań oraz doradcą ds. wychowania w fundacji Fomento de Centros de Enseñanza, instytucji założonej w 1963 r. przez grupę rodziców, nauczycieli i wychowawców, która prowadzi obecnie w całej Hiszpanii kilkadziesiąt szkół na wszystkich poziomach nauczania. Jest dyrektorem międzynarodowej instytucji zajmującej się doradztwem edukacyjnym Identitas (edukacja spersonalizowana).

Fernando Corominas jest doktorem inżynierii morskiej Uniwersytetu w Madrycie oraz współzałożycielem i długoletnim prezesem Europejskiego Instytutu Badań Edukacyjnych (IEEE), instytucji prowadzącej w kilku krajach szkoły na wszystkich poziomach nauczania. Przez wiele lat prowadził badania w dziedzinie wychowania w rodzinie, wygłosił setki wykładów w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki. Jest autorem kilku książek i innych publikacji z dziedziny zarządzania i pedagogiki.

SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE (5)
CZĘŚĆ I
FUNDAMENTY
ROZDZIAŁ I
KSZTAŁTOWANIE CNÓT (11)
  
   Miłość jako motywacja (11)
      Różne wymiary wychowania do wartości (12)
            Kształtowanie umysłu (12)
            Umacnianie woli (13)
            Kształtowanie sfery emocjonalnej (13)
      Podstawowe wartości ludzkie (15)
      Program na całe życie (20)
            Kim będą, a nie co będą robić (20)
      Program wychowania do wartości dla każdego etapu edukacyjnego (21)
            Edukacja przedszkolna (3-6 lat) (21)
            Szkoła podstawowa (6-12 lat) (22)
            Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna (13-18 lat) (24)

ROZDZIAŁ II
CNOTA PORZĄDKU (27)
      Przed szóstym rokiem życia (29)
            Nawyk podstawowy (31)
            Jak sprawić, by dzieci odkładały rzeczy na miejsce? (32)
            Łańcuszki zdarzeń (33)
            Uporządkowani rodzice (34)
            Prawdziwy bałagan (34)
      Od siódmego do dwunastego roku życia (35)
            Rozkład dnia (36)
            Porządek w czasie wolnym (37)
            Cele dotyczące porządku: 7-12 lat (38)
      Plan działania: „Kolorowe pudełka na zabawki” (39)
      Plan działania: „10 punktów” (41)

ROZDZIAŁ III
UMIARKOWANIE (45)
      Umiarkowanie i panowanie nad sobą (46)
      Jak w mojej rodzinie wygląda umiarkowanie? (48)
      Umiarkowanie a inne cnoty (52)
      Jak uczyć umiarkowania w rodzinie? (54)
            Posługiwanie się pieniędzmi (55)
      Kilka zasad (57)
            Cele planów działania (60)
      Plan działania: „Nie bądźmy konsumistami!” (61)

ROZDZIAŁ IV
SZCZEROŚĆ (65)
      Dlaczego dzieci kłamią? (66)
            Fantazjowanie (66)
            Żeby lepiej wypaść (67)
            Obrona (67)
            Z powodu pychy (68)
      Spontaniczność, do jakiego stopnia? (69)
      Wskazówki wychowawcze (70)
            Cele planów działania (72)
      Plan działania: „Bajki o prawdzie” (72)

DO PRZEMYŚLENIA, DO ZROBIENIA… (75)
      Plan działania: „Rzeczywistość i fantazja” (79)
      Plan działania: „Mój terminarz szkolny” (81)

CZĘŚĆ II
WARTOŚCI ZWIĄZANE Z PRACĄ
ROZDZIAŁ V
ZDOLNOŚĆ DO WYSIŁKU I MĘSTWO (87)
      Wychowawcza wartość pracy (87)
      Męstwo i siła woli (88)
            Wymagania ze strony rodziców (89)
      Okres sensytywny (92)
            Motywacja (92)
            Codzienne życie (93)
            Wartości pokrewne (94)
            Cele planów działania (95)
      Nawyk uczenia się (96)
      W okresie dorastania (98)
            Zdolności intelektualne (99)
            Cierpliwość i wymaganie (100)
      Plan działania: „Lato dla wszystkich” (101)
      Plan działania: „Kilka zadań” (103)

ROZDZIAŁ VI
WYKORZYSTANIE CZASU (107)
      Zainteresowania i hobby (108)
      Sport (109)
            Jaki sport w jakim wieku (110)
      Czytanie 112)
      Muzyka (113)
      Telewizja: dobra rozrywka? (114)
            Jak oglądać telewizję? (115)
      Filmy (116)
      Internet (117)
      Poświęcać czas dzieciom (118)
            Wspólne plany dla całej rodziny (118)
            Program na wakacje – szkoła cnót (120)
      Plan działania: „Przyczepa kempingowa” (123)

ROZDZIAŁ VII
SPRAWIEDLIWOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO (127)
      Kształtowanie sprawiedliwości (128)
            Zasady dotyczące drobnych spraw (128)
            Zachęcać do refleksji (129)
      Nagrody i kary (130)
            Cele planów działania (133)
      Posłuszeństwo (134)
            Posłuszeństwo a wiek dziecka (134)
            Posłuszeństwo i autorytet (135)
            Aby być posłusznym, trzeba wiedzieć, co zrobić (136)
      Plan działania: „Tak czy siak” (137)

ROZDZIAŁ VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ (141)
      Test: czy moje dziecko jest odpowiedzialne? (142)
      Warunki odpowiedzialnego postępowania (144)
      Jak rozwijać odpowiedzialność? (145)
      Wolność i odpowiedzialność (146)
            Pomagać w podejmowaniu decyzji (147)
      Postępowanie w codziennym życiu (148)
            Zadania i obowiązki w rodzinie (149)
            Zalety obowiązków (150)
            Od małego (152)
      Odpowiedzialne korzystanie z wolności (157)
      Plan działania: „Podejmowanie decyzji” (159)
      Plan działania: „Podwójne zadanie” (162)

DO PRZEMYŚLENIA, DO ZROBIENIA… (165)
      Plan działania: „Mali aktorzy” (169)

CZĘŚĆ III
PRZEZ SŁUŻBĘ DO RADOŚCI
ROZDZIAŁ IX
HOJNOŚĆ (175)
      Wychowanie do hojności (175)
            Pierwsze lata (176)
            Okres sensytywny (177)
            Nastolatki (178)
      Hojność w rodzinie (180)
            Dobre motywy (180)
            Cele planów działania (181)
      Przebaczenie (182)
      Potrójny plan działania: „Inni też się liczą” (183)

ROZDZIAŁ X
KOLEŻEŃSTWO, SOLIDARNOŚĆ, UPRZEJMOŚĆ (191)
      Solidarność i duch służby (192)
            Satysfakcja z pomagania (192)
      Koleżeństwo (194)
            Relacje dziecko – koledzy (194)
      Grupy w klasie (195)
            Znaczenie zasad (195)
      Praca rodziców (196)
      Początek przyjaźni (197)
      Nieśmiałe dzieci (198)
            Cele planów działania (198)
      Uprzejmość, grzeczność i delikatność wobec innych (199)
      Plan działania: „Zrobić coś dla innych” (200)

ROZDZIAŁ XI
RADOŚĆ I OPTYMIZM (203)
      Uczyć dzieci bycia szczęśliwym (204)
      Poczucie własnej wartości (206)
            Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci? (207)
      Wyraźniej niż słowa (210)
      Optymistyczne podejście (211)
      Z zaufaniem (212)
      Plan działania: „Dobrze się bawić w rodzinie” (214)

DO PRZEMYŚLENIA, DO ZROBIENIA… (217)
      Plan działania: „Dwa przeciwne bieguny” (220)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki w tej kategorii:

 • Aleksandra Polewska
  Nie bój się, Józefie!
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Ewa Hanter
  Pomóżcie dzieciom przyjść do mnie
  38.00 zł
 • Les i Leslie Parrott
  Sztuka szczęśliwego życia we dwoje
  22.41 zł
  24.90 zł
 • Ewa Hanter
  Dwa ogródki
  10.00 zł
 • Janina Jemielita
  Ewangeliczne cuda Pana Jezusa
  23.75 zł
  25.00 zł
 • wybór i opracowanie Jan Wiśniewski
  Ilustrowana Biblia młodych (cz)
  50.00 zł
 • Urszula Kłusek
  Maile z nieb@
  10.00 zł
 • Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
  ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich
  18.00 zł
 • Ewa Hanter
  Spójrz na to Serce
  29.00 zł
 • Maria Teresa Galiana, Amparo Gonzales
  Twoja córka w wieku 6-7 lat
  19.80 zł
  22.00 zł
 • Blanca Jordán de Urríes
  Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia
  17.10 zł
  19.00 zł
 • Manoli Manso, Blanca Jordán de Urríes
  Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia
  15.30 zł
  17.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda