Przewiń do góry

facebook

twitter

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie (NOWOŚĆ)
Część 1
Słuchamy nauki Jezusa

ks. Franciszek Mickiewicz SAC
Redakcja językowa i korekta: Magdalena Ryszkowska
Na okładce: wykorzystano fragment fresku z Kolegiaty w San Gimignano we Włoszech. Zdjęcie jorisvo/123rf.com
Projekt okładki, skład i łamanie: Paweł Sierny
Wydano staraniem: Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Format: 145x200 mm
Ilość stron: 320
ISBN: 978-83-7919-131-4
28.00 zł

… pragnę w tej książce zachęcić czytelników do głębszej refleksji nad prawdą, że Bóg wzywa każdego z nas do spełnienia określonych zadań w swym środowisku. Zamierzam też pójść krok dalej i zastanowić się nad tym, że Jezus posyła każdego do innych z określonym zadaniem. Z tej prawdy można wysnuć wniosek, że każdy może być i jest na swój sposób Jego apostołem. Co to oznacza, On sam wyjaśnia na kartach Ewangelii.
Nauczanie Jezusa dotyczące życia i działalności apostołów jest tak bogate, że nie da się go w całości przedstawić w jednej, choćby nawet najbardziej rozbudowanej książce. Dlatego w tym opracowaniu wybrano te mowy i odpowiedzi Jezusa na konkretne problemy, które wydają się najważniejsze. Dokonując nad nimi głębszej refleksji, dowiemy się, jak można być uczniem i apostołem Jezusa dzisiaj, w świecie znacznie różniącym się od tego, w którym żyli Jego naoczni świadkowie. Dzisiejszy świat: moda, kultura, polityka czy ludowa filozofia bombardują nas wręcz różnorodnymi propozycjami i radami, jak osiągnąć życiowy sukces lub jak wygodnie się urządzić w swym domu. Choć wiele z nich ma swą wartość, to jednak my chcemy wsłuchać się w naukę samego Jezusa, naszego prawdziwego Nauczyciela, Pana i Zbawiciela, aby w niej odkryć prawdziwy sens naszego istnienia oraz zobaczyć, gdzie znajduje się najczystsze i niczym nieskażone źródło naszego szczęścia, radości i pokoju.

ze Wstępu


Spis treści


Wstęp: Nie przeznaczenie, lecz powołanie (9)

Rozdział I
Powołanie człowieka w świetle Pisma Świętego (15)
   1. Inicjatywa Boga powołującego (15)
         a) Powołanie całego stworzenia (15)
         b) Indywidualne powołanie każdego człowieka (20)
   2. Dary Boże towarzyszące powołaniu (27)
         a) Obdarowani wybrańcy Boga (28)
         b) Dary Boże w życiu chrześcijańskim (32)
   3. Różnorodność powołań w Kościele i świecie (42)
         a) Różne sposoby służenia Bogu (42)

         b) Cztery kręgi słuchaczy Ewangelii (49)

Rozdział II
Cel powoływania uczniów przez Jezusa
(55)
   1. Wejście w życie grzesznika (56)
   2. Bycie z Jezusem (66)
   3. Głoszenie nauki (76)
   4. Wypędzanie złych duchów i uzdrawianie chorych (82)

   5. Łowienie ludzi (89)

Rozdział III
Drogowskaz chrześcijanina: Przykazanie miłości bliźniego
(97)
   1. Przykazanie miłości jako drogowskaz na drodze do życia wiecznego (98)
   2. Miłość w życiu chrześcijańskim jako czynienie dobra (108)

   3. Heroiczna miłość nieprzyjaciół (118)

Rozdział IV
Nowe pojęcie rodziny w życiu uczniów Chrystusa
(133)
   1. Rodzina Jezusa (134)
   2. Pozytywny stosunek Jezusa do rodziny (138)
   3. Duchowa rodzina Jezusa (146)

   4. Oderwanie się od rodziny na rzecz królestwa Bożego (155)

Rozdział V
Stosunek chrześcijanina do dóbr materialnych
(171)
   1. Odrzucone powołanie bogatego młodzieńca (172)
   2. Zbytnia troska o dobra materialne (182)
   3. Wzór ubogiej wdowy (191)
   4. Troska o sprawy doczesne a słuchanie słowa Bożego (195)

   5. Włączenie dóbr materialnych w pracę apostolską (204)

Rozdział VI
Posłannictwo apostołów i siedemdziesięciu dwóch uczniów
(211)
   1. Symboliczne znaczenie Dwunastu i siedemdziesięciu dwóch uczniów (212)
   2. Potrzeba modlitwy o nowych apostołów (217)
   3. Bezinteresowność i prostota życia apostołów (221)
   4. Życzliwość i stanowczość głosicieli Ewangelii (232)

   5. Głoszenie Ewangelii jako służba słowu Bożemu (239)

Rozdział VII
Zasady życia we wspólnocie chrześcijańskiej
(247)
   1. Braterstwo wszystkich uczniów Jezusa (248)
   2. Unikanie postaw gorszących (253)
   3. Troska o zabłąkanych braci w wierze (257)
   4. Upomnienie braterskie (262)

   5. Obowiązek przebaczenia (269)

Rozdział VIII
Krzyż w życiu uczniów Jezusa
(277)
   1. Wezwanie do niesienia swego krzyża na co dzień (278)
   2. Błogosławieństwo prześladowanych (285)
   3. Świadczenie o Chrystusie w czasie prześladowań (290)

   4. Wzór Szymona z Cyreny (297)

Zakończenie (303)

Przypisy końcowe (307)
Bibliografia (309)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  TWARZ MOJEGO BRATA
  31.50 zł
  35.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Przyjaciele Oblubieńca
  22.50 zł
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Krocząc śladami męki Chrystusa
  13.00 zł
  19.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  To jeszcze nie koniec czasów
  13.00 zł
  29.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Wspólnota uczniów Jezusa
  13.00 zł
  22.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  30.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Świadkowie Jezusa
  15.00 zł
  25.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • ks. Roman Rusinek SAC
  Objawienia w Kibeho
  27.00 zł
  30.00 zł
 • 33 Dni PRZEWODNIK DOSKONAŁEGO NABOŻEŃSTWA
  25.00 zł
 • ks. Józef Pierzchalski SAC
  ZROZUMIEĆ posłuszeństwo
  15.00 zł
 • ks. Józef Pierzchalski SAC
  ZROZUMIEĆ ubóstwo
  15.00 zł
 • FIAT
  25.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  WALKA DUCHOWA I ORĘŻ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  17.00 zł
 • Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort
  Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
  25.00 zł
 • Anna i Zbigniew Kozikowscy
  GOTOWI NA SĄD BOŻY
  10.00 zł
 • Miłosz Kozikowski
  W RAMIONACH KOCHAJĄCEJ MAMY
  20.00 zł
 • Luiza Piccarreta
  24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
  15.00 zł
 • Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
  ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich
  18.00 zł
 • Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych
  SEDE APOSTOLICA VACANTE
  120.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda