Przewiń do góry

facebook

twitter

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie (NOWOŚĆ)
Część 2
Wpatrujemy się we wzór Kościoła pierwotnego

ks. Franciszek Mickiewicz SAC
Wydano staraniem: Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Redakcja językowa i korekta: Jolanta Nowak
Na okładce: Na okładce wykorzystano fragment malowidła z krypty Lucyny (katakumby Kaliksta)
Projekt okładki, skład i łamanie: Paweł Sierny
Format: 146x200 mm
Ilość stron: 296
ISBN: 978-83-7919-173-4
30.00 zł
     Podobnie jak dziecko na swej drodze wychowawczej potrzebuje dobrego przykładu rodziców i nauczycieli, tak też każdy chrześcijanin, nawet dorosły, poszukuje wzorów doskonałego życia religijnego i duchowego. Najbardziej wzniosłym tego wzorem na zawsze pozostanie oczywiście sam Jezus Chrystus. (…) Ponieważ jednak Jego nauka w wielu miejscach jest bardzo wymagająca, potrzebujemy potwierdzenia, że da się nią żyć na co dzień.
     Bardzo konkretny i czytelny wzór życia Ewangelią Jezusa pozostawił nam Kościół pierwotny, rozwijający się najpierw w Jerozolimie, a potem – dzięki gorliwej pracy apostołów – ogarniający poszczególne narody aż po krańce świata. Informacje o jego życiu i działalności oraz naukę, która stała się fundamentem wiary i moralności chrześcijańskiej, znajdujemy w Dziejach Apostolskich oraz w listach św. Pawła i innych apostołów. Ukazują one zresztą nie tylko historię początków Kościoła i podstawy jego doktryny, ale też wyjaśniają, jak można i powinno się wprowadzać w życie Ewangelię Chrystusa.
ze Wstępu

Spis treści

Wstęp (9)

Rozdział I
Nazwy chrześcijan w Kościele pierwotnym
(13)
     1. Uczniowie (14)
     2. Bracia (21)
     3. Święci (28)
     4. Chrześcijanie (35)

Rozdział II
Apostołowie i świadkowie Jezusa Chrystusa
(43)
     1. Rola Dwunastu w Kościele pierwotnym (44)
     2. Autorytet św. Piotra w Kościele pierwotnym (51)
     3. Rola świadków Jezusa w Kościele (59)
     4. Szerokie pojęcie apostoła w działalności Kościoła (68)
     5. Obecność i świadectwo Maryi we wspólnocie chrześcijan (76)

Rozdział III
Rola Ducha Świętego w życiu i rozwoju Kościoła
(85)
     1. Objawienie się Ducha Świętego w znaku wichru i ognistych języków (86)
         a) Znak wichru (87)
         b) Znak ognistych języków (91)
     2. Duch Święty – niewidzialny dar dla wierzących (93)
     3. Duch Święty świadkiem Jezusa zmartwychwstałego (99)
     4. Duch Święty mocą i mądrością apostołów (105)
     5. Duch Święty przewodnikiem Kościoła (111)

Rozdział IV
Dary Ducha Świętego w życiu chrześcijan
(119)
     1. Duch Święty udziela darów każdemu tak, jak chce (120)
     2. Dary Ducha udzielane dla dobra wierzących według 1 Kor 12, 8-10 125)
         a) Umiejętność poznania i głoszenia prawd nadprzyrodzonych (126)
         b) Dary uzdalniające do działania z wiarą (132)
         c) Dary mówienia w zjednoczeniu z Duchem Bożym (138)
     3. Dary Ducha jako podstawa posług: apostołów, nauczycieli, wspierających pomocą i przełożonych (145)
     4. Miłość największym charyzmatem (153)

Rozdział V
Nowe wyznanie wiary
(157)
     1. Początek wiary w Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela (158)
     2. Pierwsze wyznania wiary chrześcijańskiej (165)
     3. Wiara w Jezusa jako Pana (169)
     4. Kształtowanie się wiary w Boga w Trójcy jedynego (175)
         a) Synostwo Boże Jezusa (176)
         b) Bóstwo Ducha Świętego (184)

Rozdział VI
Modlitwa i pierwsze sakramenty
(191)
     1. Nowość modlitwy chrześcijańskiej (192)
     2. Chrzest (199)
     3. Eucharystia (208)
     4. Sakrament pojednania grzesznika z Bogiem (218)

Rozdział VII
Niektóre elementy duchowości chrześcijańskiej
(227)
     1. Życie pod znakiem krzyża Chrystusowego (228)
         a) Krzyż mocą i mądrością Bożą (228)
         b) Krzyż Chrystusa w życiu Jego uczniów (235)
     2. Nadzieja zmartwychwstania (239)
     3. Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (247)
     4. Postawa radości i dziękczynienia (256)
     5. Duch apostolstwa (267)

Zakończenie (275)

Przypisy końcowe (277)
Bibliografia (281)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  28.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  TWARZ MOJEGO BRATA
  31.50 zł
  35.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Przyjaciele Oblubieńca
  22.50 zł
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Krocząc śladami męki Chrystusa
  13.00 zł
  19.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  To jeszcze nie koniec czasów
  13.00 zł
  29.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Wspólnota uczniów Jezusa
  13.00 zł
  22.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Świadkowie Jezusa
  15.00 zł
  25.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • MAIOR EST DEUS (tom I)
  26.00 zł
 • Kazimierz Świątek
  Melodie drewnianej łyżki
  45.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format
  80.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format z okuciami
  90.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format, oprawa miękka
  80.00 zł
 • Modlitwy przy stole, przed posiłkiem i po posiłku (podstawka)
  20.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Potrzebujemy Matki Bożej
  18.00 zł
 • ks. Roman Dzwonkowski SAC
  Spotkania na Wschodzie
  30.00 zł
 • PRAGNĘ!
  25.00 zł
 • Tadeusz Tomasiński
  Tak było
  29.70 zł
  33.00 zł
 • Dariusz Zielonka
  Dawidów koło Lwowa
  60.00 zł
 • Urszula Kłusek
  Maile z nieb@
  10.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda