Przewiń do góry

facebook

twitter

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie

Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
Część 2
Wpatrujemy się we wzór Kościoła pierwotnego

ks. Franciszek Mickiewicz SAC
Wydano staraniem: Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Redakcja językowa i korekta: Jolanta Nowak
Na okładce: Na okładce wykorzystano fragment malowidła z krypty Lucyny (katakumby Kaliksta)
Projekt okładki, skład i łamanie: Paweł Sierny
Format: 146x200 mm
Ilość stron: 296
ISBN: 978-83-7919-173-4
30.00 zł
     Podobnie jak dziecko na swej drodze wychowawczej potrzebuje dobrego przykładu rodziców i nauczycieli, tak też każdy chrześcijanin, nawet dorosły, poszukuje wzorów doskonałego życia religijnego i duchowego. Najbardziej wzniosłym tego wzorem na zawsze pozostanie oczywiście sam Jezus Chrystus. (…) Ponieważ jednak Jego nauka w wielu miejscach jest bardzo wymagająca, potrzebujemy potwierdzenia, że da się nią żyć na co dzień.
     Bardzo konkretny i czytelny wzór życia Ewangelią Jezusa pozostawił nam Kościół pierwotny, rozwijający się najpierw w Jerozolimie, a potem – dzięki gorliwej pracy apostołów – ogarniający poszczególne narody aż po krańce świata. Informacje o jego życiu i działalności oraz naukę, która stała się fundamentem wiary i moralności chrześcijańskiej, znajdujemy w Dziejach Apostolskich oraz w listach św. Pawła i innych apostołów. Ukazują one zresztą nie tylko historię początków Kościoła i podstawy jego doktryny, ale też wyjaśniają, jak można i powinno się wprowadzać w życie Ewangelię Chrystusa.
ze Wstępu

Spis treści

Wstęp (9)

Rozdział I
Nazwy chrześcijan w Kościele pierwotnym
(13)
     1. Uczniowie (14)
     2. Bracia (21)
     3. Święci (28)
     4. Chrześcijanie (35)

Rozdział II
Apostołowie i świadkowie Jezusa Chrystusa
(43)
     1. Rola Dwunastu w Kościele pierwotnym (44)
     2. Autorytet św. Piotra w Kościele pierwotnym (51)
     3. Rola świadków Jezusa w Kościele (59)
     4. Szerokie pojęcie apostoła w działalności Kościoła (68)
     5. Obecność i świadectwo Maryi we wspólnocie chrześcijan (76)

Rozdział III
Rola Ducha Świętego w życiu i rozwoju Kościoła
(85)
     1. Objawienie się Ducha Świętego w znaku wichru i ognistych języków (86)
         a) Znak wichru (87)
         b) Znak ognistych języków (91)
     2. Duch Święty – niewidzialny dar dla wierzących (93)
     3. Duch Święty świadkiem Jezusa zmartwychwstałego (99)
     4. Duch Święty mocą i mądrością apostołów (105)
     5. Duch Święty przewodnikiem Kościoła (111)

Rozdział IV
Dary Ducha Świętego w życiu chrześcijan
(119)
     1. Duch Święty udziela darów każdemu tak, jak chce (120)
     2. Dary Ducha udzielane dla dobra wierzących według 1 Kor 12, 8-10 125)
         a) Umiejętność poznania i głoszenia prawd nadprzyrodzonych (126)
         b) Dary uzdalniające do działania z wiarą (132)
         c) Dary mówienia w zjednoczeniu z Duchem Bożym (138)
     3. Dary Ducha jako podstawa posług: apostołów, nauczycieli, wspierających pomocą i przełożonych (145)
     4. Miłość największym charyzmatem (153)

Rozdział V
Nowe wyznanie wiary
(157)
     1. Początek wiary w Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela (158)
     2. Pierwsze wyznania wiary chrześcijańskiej (165)
     3. Wiara w Jezusa jako Pana (169)
     4. Kształtowanie się wiary w Boga w Trójcy jedynego (175)
         a) Synostwo Boże Jezusa (176)
         b) Bóstwo Ducha Świętego (184)

Rozdział VI
Modlitwa i pierwsze sakramenty
(191)
     1. Nowość modlitwy chrześcijańskiej (192)
     2. Chrzest (199)
     3. Eucharystia (208)
     4. Sakrament pojednania grzesznika z Bogiem (218)

Rozdział VII
Niektóre elementy duchowości chrześcijańskiej
(227)
     1. Życie pod znakiem krzyża Chrystusowego (228)
         a) Krzyż mocą i mądrością Bożą (228)
         b) Krzyż Chrystusa w życiu Jego uczniów (235)
     2. Nadzieja zmartwychwstania (239)
     3. Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (247)
     4. Postawa radości i dziękczynienia (256)
     5. Duch apostolstwa (267)

Zakończenie (275)

Przypisy końcowe (277)
Bibliografia (281)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  TWARZ MOJEGO BRATA
  31.50 zł
  35.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Przyjaciele Oblubieńca
  22.50 zł
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  To jeszcze nie koniec czasów
  13.00 zł
  29.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Wspólnota uczniów Jezusa
  13.00 zł
  22.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  28.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Krocząc śladami męki Chrystusa
  13.00 zł
  19.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Świadkowie Jezusa
  15.00 zł
  25.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • Francisco F. Carvajal
  Rozmowy z Bogiem, tomy I-VII
  162.00 zł
  180.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  BRUZDA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  KUŹNIA
  20.00 zł
 • św. Józef Sebastian Pelczar
  Rozmyślania o życiu kapłańskim
  32.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  Przyjaciele Boga
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  To Chrystus przechodzi
  25.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Zaproszenie do miłości
  27.00 zł
 • ks. Mirosław Mejzner SAC
  Wędrówki ku sacrum
  38.00 zł
 • Ks. Józef Roman Maj
  Miziołek
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Janusz Kotański
  POPIEŁUSZKO
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Zapiski więzienne
  32.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda