Przewiń do góry

facebook

twitter

SEDE APOSTOLICA VACANTE

SEDE APOSTOLICA VACANTE (NOWOŚĆ)
Stolica Apostolska od śmierci Jana Pawła II do wyboru Benedykta XVI
Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych
Tytuł oryginału: Sede Apostolica Vacante. Eventi e celebrazioni, aprile 2005
Redakcja merytoryczna, przekład fragmentów z języków: angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego: dr Paweł Borkowski
Przekład: ks. dr Andrzej Pelc SAC, dr Paweł Borkowski
Przekłady z języka łacińskiego przejrzał: prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 528
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7031-811-6
120.00 zł
PRZEDMOWA

   Dwa lata od wydania tomu Sede Apostolica Vacante: storia, legislazione, riti, luoghi e cose (Wakat na Stolicy Apostolskiej. Historia, prawodawstwo, obrzędy, miejsca i przedmioty, Città del Vaticano 2005) UPCL publikuje nową edycję tomu pod tym samym tytułem [w edycji włoskiej]. Zmienił się jedynie podtytuł, który brzmi obecnie: Eventi e celebrazioni, aprile 2005 (Wydarzenia i celebracje w kwietniu 2005). Właśnie ten podtytuł wskazuje na zasadniczy powód odnowienia publikacji, uzupełnionej teraz o opisy i dokumentację wydarzeń oraz obchodów, które miały miejsce w kwietniu 2005 r. w związku z wakatem na Stolicy Apostolskiej. Pierwsze wydanie było prezentacją treści i znaczenia dwóch obrzędów – OERP i ORC. Wydanie drugie pokazuje natomiast, jak te dwa obrzędy zastosowano praktycznie w kwietniu 2005 r., i pomaga zachować w głębokiej pamięci – dzięki zebranej bogatej dokumentacji – wszystkie wydarzenia i obchody, które przypadły na okres świąt Wielkanocy w tymże roku.

   Nowy styl pracy

   Niniejszy tom jest owocem skrupulatnej pracy wydawniczej prowadzonej pod kierunkiem UPCL w ostatnich dziesięcioleciach. Zasady dotyczące konieczności studium, przystosowania i aktywnego uczestniczenia w liturgii, przedstawione bardzo wyraźnie przez II Sobór Watykański, skłoniły urząd do zastosowania innego stylu pracy nad nowym tomem. Zamiast koncentrować się na rubrykalnym sposobie celebracji obrzędów UPCL proponuje głębokie studium historyczne, teologiczne i liturgiczno-pastoralne. Zwraca także uwagę na znaczenie etapu przygotowawczego oraz zdrowego ducha odnowy w liturgii. Publikacje zarówno wynikały ze zwykłej działalności urzędu –były to np. pomoce do aktywizacji wiernych podczas nabożeństw czy księga liturgiczna wydana z okazji podróży duszpasterskich papieża – jak i wiązały się z wyjątkowymi wydarzeniami, do których można zaliczyć: obchody Roku Maryjnego 1987/1988, Wielki Jubileusz Roku 2000, śmierć Jana Pawła II, wakat na Stolicy Apostolskiej, konklawe i początek działalności Bene-dykta XVI.

   Charakterystyka nowej edycji

   Cały tom zachowuje z poprzedniego wydania ogólny podział na trzy części, dotyczące: śmierci i pogrzebu papieża, wakatu na Stolicy Apostolskiej, konklawe i wyboru nowego papieża. Treść z poprzedniego wydania została w całości zachowana. W pierwszym rozdziale pierwszej części dodano informacje historyczne na temat męczeństwa papieży i ich pogrzebów. Absolutną nowością w porównaniu z poprzednim wydaniem jest dodanie, w każdej z trzech części, nowego rozdziału pod jednym tytułem: Wydarzenia i uroczystości (kwiecień 2005 roku). Dodany rozdział jest z kolei podzielony na różne sekcje, przedstawiające m.in. kronikę wydarzeń, działalność niektórych instytucji Stolicy Apostolskiej, wskazania dotyczące obrzędów podane przez UPCL, dokumentację, kompozycje muzyczne, transmisje audiowizualne oraz przegląd prasy. Trzy nowe rozdziały przez swoje bogactwo treści stanowią ponad połowę całego tomu.

   Szczególnie interesujące są liczne mapki ukazujące miejsca uroczystości. Należy również docenić fotografie przedmiotów, miejsc i samych obrzędów. Cały tom zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na swój historyczno-dokumentarny charakter, lecz także z tego powodu, że jest źródłem wiedzy na temat działalności UPCL oraz innych urzędów Stolicy Apostolskiej. Lektura tej książki pozwala poznać wyjątkowe miejsca, obszary i przedmioty związane z osobą papieża i Stolicą Apostolską.

   Wiara w tajemnicę paschalną

   Trzeba jednak podkreślić, że niniejszy tom to nie tylko księga historyczno-chronologiczna, ale zasadniczo dokument prezentujący wydarzenia przeżywane i celebrowane w duchu wiary. Publikacja ta jest formą świadectwa. Dotyczy ono wyjątkowego przeżywania przez Kościół Świąt Wielkanocnych w 2005 r. w związku ze śmiercią i pogrzebem Jana Pawła II, konklawe Kolegium Kardynałów i wreszcie wyborem nowego papieża. To ostatnie wydarzenie zostało udokumentowane w kolejnym już tomie: Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma Benedetto XVI (Początek posługi Piotrowej Biskupa Rzymu Benedyk-ta XVI), wydanym przez UPCL.

   Różne obrazy i uczucia towarzyszące wydarzeniom łączyła nić, którą jest wiara Kościoła w tajemnicę paschalną Chrystusa. Obrazy przesyłane na cały świat przez stacje telewizyjne ukazały prawdziwe oblicze Kościoła, który w doświadczeniu cierpienia po śmierci swojego pasterza zachował wiarę w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Było to oblicze Kościoła zjednoczonego w modlitwie w czasie oczekiwania na nowego papieża – ale było to też oblicze radości z powodu wybrania biskupa Rzymu, przyjętego jako dar dobroci Boga i Jego opatrzności.

   Dlatego ta publikacja przypomina nam, że zasadniczym podmiotem przeżyć Wielkanocy 2005 r. był cały święty Lud Boży, a nie wybitne osobistości. Nie najważniejsza też była oprawa tych uroczystości ani transmisja telewizyjna, ale liturgia Kościoła przeżywana w duchu II Soboru Watykańskiego.

Miasto Watykan* 5 II 2007 r.
Piero Marini
Arcybiskup tytularny Martirano
Mistrz Papieskich Celebracji Liturgicznych

* Wł. Città del Vaticano, łac. Civitas Vaticana; pełna nazwa: Stato della Città del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanae. W piśmiennictwie polskim stosuje się różne nazwy: „Miasto Watykańskie”, „Miasto Watykan”, „Państwo Watykańskie”, „Państwo Miasto Watykan”, „Państwo Miasto Watykańskie”. W niniejszym tomie proponujemy odpowiednio „Miasto Watykan” i „Państwo Miasta Watykanu” (przyp. red.).


SKRÓCONY SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. ŚMIERĆ I POGRZEB BISKUPA RZYMU
   Rozdział 1. Aspekt historyczny (28)
   Rozdział 2. Aspekt prawny (67)
   Rozdział 3. Aspekt obrzędowy (72)
   Rozdział 4. Miejsca i wyposażenie, szaty i akcesoria (83)
   Rozdział 5. Wydarzenia i uroczystości w kwietniu 2005 roku (93)

CZĘŚĆ II. WAKAT NA STOLICY APOSTOLSKIEJ
   Rozdział 1. Aspekt historyczny (232)
   Rozdział 2. Aspekt prawny (239)
   Rozdział 3. Miejsca i wyposażenie, szaty i akcesoria (246)
   Rozdział 4. Wydarzenia i uroczystości w kwietniu 2005 roku (249)

CZĘŚĆ III. KONKLAWE I WYBÓR BISKUPA RZYMU
   Rozdział 1. Aspekt historyczny (302)
   Rozdział 2. Aspekt prawny (324)
   Rozdział 3. Aspekt obrzędowy (333)
   Rozdział 4. Miejsca i wyposażenie, szaty i akcesoria (341)
   Rozdział 5. Wydarzenia i uroczystości w kwietniu 2005 roku (352)

ANEKSY

   Aneks A. Konstytucja apostolska Universi Dominici gregis Ojca Świętego Jana Pawła II o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego (452)
   Aneks B. Teksty dla osób nawiedzających ciało Jana Pawła II (477)
   Aneks C. Leksykon (498)

Spis ilustracji (525)

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów (16)
Przedmowa (abp Piero Marini) (17)
Prezentacja wydania z 2005 roku (abp Piero Marini) (20)

CZĘŚĆ I. ŚMIERĆ I POGRZEB BISKUPA RZYMU

Rozdział 1. Aspekt historyczny (Ottorino Pasquato) (28)
1. Śmierć biskupa Rzymu (28)
   1.1. Chrystus - pierwszy męczennik (28)
      1.1.1. Śmierć Syna Bożego jako akt posłuszeństwa Ojcu (29)
      1.1.2. Śmierć Syna Bożego jako zarodek nowego Ludu Bożego (30)
   1.2. Kościół prześladowany (32)
      1.2.1. Prześladowanie: „stary” lud przeciw „nowemu” (32)
      1.2.2. Źródła i pierwsze ofiary konfliktu (I wiek) (33)
      1.2.3. Prześladowania w wyniku edyktów cesarskich i presji społecznej (II wiek) (37)
      1.2.4. Zanikające prześladowania za cesarzy wschodnich i początek wielkiego kryzysu (pierwsza połowa III wieku) (39)
      1.2.5. Strategia: uderzyć w pasterzy (druga połowa III wieku) (41)
      1.2.6. Ostatni gwałtowny atak przed nastaniem nowego świata (45)
   1.3. Od średniowiecza (wieki XII-XV) do nowożytności (wieki XV-XVIII) (51)
      1.3.1. Średniowiecze (wieki XII-XV) (51)
         1.3.1.1. Okres początkowy (51)
         1.3.1.2. Najstarszy papieski rytuał pogrzebowy (1385-1390) (51)
      1.3.2. Nowożytność (wieki XV-XVIII) (53)
         1.3.2.1. Postawa papieży wobec śmierci (53)
         1.3.2.2. Przewlekłe umieranie (54)
         1.3.2.3. Troska o dobrą śmierć (54)
         1.3.2.4. Ostatnie godziny (55)
         1.3.2.5. Ostatnie sakramenty dobrego chrześcijanina (55)
         1.3.2.6. Moment pożegnania i śmierci (56)
         1.3.2.7. Śmierć zatajona (57)
         1.3.2.8. Podejrzenia otrucia (57)
      1.3.3. Choroby papieży (57)
         1.3.3.1. Średniowiecze (wieki VII-XV) (57)
         1.3.3.2. Czasy nowożytne (wieki XV-XVIII) (59)
2. Uroczystości pogrzebowe (62)
   2.1. Czynności wstępne (62)
   2.2. Nowendialia (63)
   2.3. Uroczystości w bazylice Świętego Piotra (64)

Rozdział 2. Aspekt prawny (Piero Giorgio Marcuzzi, Sabino Ardito) (67)
1. Śmierć biskupa Rzymu (67)
2. Pogrzeb biskupa Rzymu (70)

Rozdział 3. Aspekt obrzędowy (Gottardo Pasąualetti) (72)
1. Charakterystyka (73)
2. Struktura obrzędów (74)
   2.1. Obrzędy w domu papieskim (75)
   2.2. Obrzędy w bazylice Świętego Piotra (77)
   2.3. Obrzędy w miejscu pochówku (81)
3. Nowendialia (82)

Rozdział 4. Miejsca i wyposażenie, szaty i akcesoria (Mario Lessi Ariosto) (83)
1. Miejsca i wyposażenie (83)
   1.1. Apartament prywatny (83)
   1.2. Inne pomieszczenie domu papieskiego (84)
   1.3. Przeniesienie zwłok do bazyliki watykańskiej (85)
   1.4. Msza pogrzebowa (86)
   1.5. Miejsce pochówku (87)
2. Szaty i akcesoria (88)
   2.1. Stwierdzenie zgonu (88)
   2.2. Wystawienie zwłok (89)
   2.3. Msza pogrzebowa (90)
   2.4. Pochówek (90)

Rozdział 5. Wydarzenia i uroczystości w kwietniu 2005 roku
(93)
1. Kronika (Mario Lessi Ariosto) (93)
   1.1. Ostatnia choroba Jana Pawła II (93)
   1.2. Śmierć Jana Pawła II (94)
   1.3. Oddawanie hołdu zmarłemu Janowi Pawłowi II (96)
   1.4. Pogrzeb Jana Pawła II (99)
2. Nawiedzanie ciała Jana Pawła II (102)
   2.1. Sala Klementyńska (Giulio Viviani) (102)
   2.2. Bazylika watykańska (bp Giuseppe Betori) (105)
   2.3. Msze w bazylice watykańskiej (bp Vittorio Lanzani) (108)
3. Działalność niektórych instytucji (110)
   3.1. Korpus Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej (110)
   3.2. Floreria (115)
   3.3. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej (118)
      3.3.1. Ostatnia choroba Jana Pawła II (119)
      3.3.2. Pogorszenie się stanu zdrowia i śmierć Jana Pawła II (124)
      3.3.3. Od śmierci Jana Pawła II do uroczystego pogrzebu (128)
   3.4. Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu (135)
      3.4.1. Śmierć Jana Pawła II i ostatnie hołdy (136)
      3.4.2. Pogrzeb Jana Pawła II (138)
   3.5. Biuro Internetowe Stolicy Apostolskiej (138)
      3.5.1. Wstęp (138)
      3.5.2. Zespół redakcyjny (139)
      3.5.3. Przepustowość łączy (139)
      3.5.4. Urządzenia (140)
      3.5.5. Treści multimedialne (141)
      3.5.6. Zakończenie (141)
4. Wskazania dotyczące obrzędów (142)
   4.1. Wstęp (142)
   4.2. Praeparanda generalia (142)
   4.3. Zawiadomienia i praeparanda particularia (143)
      4.3.1. Pierwsza stacja - Watykański Pałac Apostolski (144)
         4.3.1.1. Stwierdzenie zgonu Jana Pawła II (144)
         4.3.1.2. Przeniesienie ciała Jana Pawła II do Sali Klementyńskiej (146)
         4.3.1.3. Wystawienie ciała Jana Pawła II w Pałacu Apostolskim (146)
      4.3.2. Druga stacja - bazylika watykańska (148)
         4.3.2.1. Przeniesienie ciała Jana Pawła II do bazyliki watykańskiej (148)
         4.3.2.2. Liturgia słowa w bazylice watykańskiej (152)
      4.3.3. Uroczystości pogrzebowe (152)
         4.3.3.1. Złożenie ciała Jana Pawła II do trumny i pochowanie (152)
         4.3.3.2. Msza w intencji zmarłego Jana Pawła II (155)
      4.3.4. Trzecia stacja - Groty Watykańskie (157)
   4.4. Pomoce dla wiernych (160)
5. Dokumentacja (161)
   5.1. Z Commentarium officiale w „Acta Apostolicae Sedis” (161)
   5.2. Akt zgonu Jana Pawła II (165)
   5.3. Komunikat kardynała wikariusza diecezji rzymskiej (165)
   5.4. Stwierdzenie zgonu Jana Pawła II (166)
   5.5. Czasowa konserwacja zwłok Jana Pawła II (168)
   5.6. Testament Jana Pawła II (170)
   5.7. Akt notarialny (175)
   5.8. Homilia kardynała Josepha Ratzingera z mszy pogrzebowej (180)
   5.9. Dane techniczne trumny (183)
   5.10. Miejsce pochówku (184)
6. Wydarzenia od strony wizualnej (Mario Lessi Ariosto) (185)
   6.1. Ostatnia choroba Jana Pawła II (185)
   6.2. Oddawanie hołdu zmarłemu Janowi Pawłowi II (190)
   6.3. Pogrzeb Jana Pawła II (193)
7. Oprawa wokalno-muzyczna (Giuseppe Liberto) (196)
   7.1. Przeniesienie ciała Jana Pawła II do bazyliki watykańskiej (196)
   7.2. Msza pogrzebowa (197)
8. Nagrania i transmisje audiowizualne (Virgilio Fantuzzi) (198)
   8.1. Zduszony krzyk (198)
   8.2. Ostatnia droga krzyżowa (199)
   8.3. Spojrzenie wstecz (201)
   8.4. Śmierć Jana Pawła II (204)
   8.5. Rola Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego (205)
   8.6. Nieustanny przepływ obrazów (208)
9. Krytyczny przegląd prasy (Norberto Gonzalez Gaitano) (211)
   9.1. „International Herald Tribune” (213)
   9.2. „Le Monde” (218)
   9.3. „El Pais” (222)
   9.4. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (226)
   9.5. Uwagi końcowe (228)

CZĘŚĆ II. WAKAT NA STOLICY APOSTOLSKIEJ

Rozdział 1. Aspekt historyczny (Ottorino Pasquato) (232)
1. Okres przed instytucjonalizacją (do XIII wieku) (232)
   1.1. Kościół pierwotny (232)
      1.1.1. Pierwsze wakaty (232)
      1.1.2. Ewolucja strukturalna - triumwirat (233)
   1.2. Kościół średniowieczny (233)
      1.2.1. Dalsza ewolucja strukturalna - konsystorz (233)
      1.2.2. Konieczność zgody cesarza i uwolnienie się od niej (233)
2. Instytucjonalizacja (wieki XIII-XV) (234)
   2.1 Konstytucja Ubi periculum (1274) (234)
   2.2. Konstytucja Ne Romani (1311) (235)
3. Systematyzacja (XVI wiek) (236)
4. Najnowsze zmiany (XX wiek) (237)

Rozdział 2. Aspekt prawny
(Piero Giorgio Marcuzzi, Sabino Ardito) (239)
1. Wakat na Stolicy Apostolskiej (239)
2. Kolegium Kardynałów (240)
3. Kongregacje kardynałów (241)
4. Urzędy i zakres władzy (243)

Rozdział 3. Miejsca i wyposażenie, szaty i akcesoria (Mario Lessi Ariosto) (246)
1. Miejsca i wyposażenie (246)
   1.1. Nowendialia (246)
   1.2. Kongregacje kardynałów (247)
2. Szaty i akcesoria (248)

Rozdział 4. wydarzenia i uroczystości w kwietniu 2005 roku (249)
1. Kronika (Enrico Vigano) (249)
   1.1. Kongregacje ogólne kardynałów (249)
   1.2. Nowendialia (252)
   1.3. Zaprzysiężenie personelu konklawe (254)
2. Działalność niektórych instytucji (256)
   2.1. Korpus Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej (256)
   2.2. Floreria (256)
   2.3. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej (256)
3. Wskazania dotyczące obrzędów (259)
   3.1. Wstęp (259)
   3.2. Kongregacje kardynałów (260)
   3.3. Nowendialia (267)
   3.4. Zaprzysiężenie personelu konklawe (271)
4. Dokumentacja (275)
   4.1. Dwie pierwsze kongregacje ogólne (275)
   4.2. Trzecia kongregacja ogólna (275)
   4.3. Czwarta kongregacja ogólna (276)
   4.4. Piąta kongregacja ogólna (276)
   4.5. Szósta kongregacja ogólna (277)
   4.6. Siódma kongregacja ogólna (278)
   4.7. Ósma kongregacja ogólna (278)
   4.8. Dziewiąta kongregacja ogólna (279)
   4.9. Dziesiąta kongregacja ogólna (279)
   4.10. Jedenasta kongregacja ogólna (280)
   4.11. Dwunasta kongregacja ogólna (280)
5. Oprawa muzyczna nowendialiów (Giuseppe Liberto) (280)
6. Krytyczny przegląd prasy (Miriam Diez Bosch) (281)
   6.1. To słynne okno (9 IV) (282)
   6.2. Cisza prasowa (10 IV) (284)
   6.3. Nowendialia z udziałem kardynała Law i rola Ducha Świętego (11 IV) (285)
   6.4. Obrzędy watykańskie i zagadnienia z kongregacji ogólnych (12 IV) (287)
   6.5. Gammarelli, „bałwochwalczy obłęd” i portret przyszłego papieża (13 IV) (288)
   6.6. Wielcy elektorzy (14 IV) (290)
   6.7. Kandydatury i internet (15 IV) (291)
   6.8. Kandydaci i personel konklawe (16 IV) (293)
   6.9. W kierunku konklawe (17 IV) (295)
   6.10. Ocena (298)

CZĘŚĆ III. KONKLAWE I WYBÓR BISKUPA RZYMU

Rozdział 1. Aspekt historyczny (Ottorino Pasquato) (302)
1. Wybór biskupa Rzymu przed wprowadzeniem konklawe (wieki I-XIII) (302)
   1.1. Kościół pierwotny (wieki I-III) (302)
   1.2. Kościół starożytny i wczesnośredniowieczny (wieki IV-VII) (303)
   1.3. Kościół średniowieczny (wieki VIII-XIII) (304)
      1.3.1. Wieki VIII-X (304)
      1.3.2. Konsekracja papieża według ceremoniału (305)
      1.3.3. Wieki XI-XIII (306)
      1.3.4. Ceremoniał papieski z XIII wieku (308)
2. Instytucja konklawe i jej rozwój (wieki XIII-XX) (310)
   2.1. Pierwsze unormowania dotyczące wyboru papieża (1274) (310)
   2.2. Zmienne losy konstytucji Ubi periculum (311)
   2.3. Konklawe w okresie renesansu do Soboru Trydenckiego (312)
   2.4. Przykład: ceremoniał papieski Patriziego Piccolominiego (1485) (314)
   2.5. Nowe trudności (wieki XVII-XVIII) (316)
   2.6. Konklawe w okresie rewolucji, restauracji i upadku Państwa Kościelnego (wiek XIX) (317)
   2.7. Ostateczne unormowanie konklawe (wiek XX) (320)

Rozdział 2. Aspekt prawny (Piero Giorgio Marcuzzi, Sabino Ardito) (324)
1. Elektorzy (324)
2. Miejsce i rozpoczęcie konklawe (325)
3. Przebieg wyboru biskupa Rzymu (327)
4. Kolejne dni i serie głosowań (328)
5. Akceptacja urzędu (330)

Rozdział 3. Aspekt obrzędowy (Jesüs Castellano Cervera) (333)
1. Struktura Ordo rituum Conclavis (333)
2. Nowe elementy obrzędu (334)
   2.1. Wejście na konklawe (334)
   2.2. Konklawe (336)
   2.3. Akceptacja i proklamacja urzędu (337)
   2.4. Ogłoszenie wyboru i pierwsze błogosławieństwo urbi et orbi (339)
3. Szczególne okoliczności związane z wyborem (339)
   3.1. Wybór kandydata niemieszkającego w Watykanie (339)
   3.2. Wybór kandydata niebędącego biskupem (340)

Rozdział 4. Miejsca i wyposażenie, szaty i akcesoria (341)
1. Miejsca i wyposażenie (Mario Lessi Ariosto) (341)
   1.1. Msza na rozpoczęcie konklawe (341)
   1.2. Obszar konklawe (342)
      1.2.1. Mieszkania kardynałów elektorów (343)
      1.2.2. Miejsce wyborów (343)
   1.3. Miejsce ogłoszenia wyboru (344)
2. Szaty i akcesoria (Mario Lessi Ariosto) (347)
3. Nowe urny na konklawe (Roberto Zagnoli) (348)

Rozdział 5. Wydarzenia i uroczystości w kwietniu 2005 roku (352)
1. Kronika (Giulio Viviani) (352)
   1.1. Msza na rozpoczęcie konklawe (352)
   1.2. Wejście na konklawe (352)
   1.3. Akceptacja urzędu i proklamacja (353)
   1.4. Ogłoszenie wyboru i pierwsze błogosławieństwo urbi et orbi (354)
2. Działalność niektórych instytucji (355)
   2.1. Korpus Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej (355)
   2.2. Floreria (359)
   2.3. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej (361)
   2.4. Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu (365)
3. Wskazania dotyczące obrzędów (367)
   3.1. Wstęp (367)
   3.2. Msza pro eligendo Romano Pontifice (368)
   3.3. Wejście na konklawe i zaprzysiężenie elektorów (372)
   3.4. Akceptacja urzędu i proklamacja oraz akt czci i posłuszeństwa ze strony kardynałów (378)
   3.5. Uroczyste ogłoszenie wyboru i pierwsze błogosławieństwo urbi etorbi (380)
   3.6. Msza odprawiona przez Benedykta XVI z kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej (382)
4. Dokumentacja (383)
   4.1. Wykaz 117 kardynałów elektorów (383)
   4.2. Homilia kardynała Josepha Ratzingera z mszy pro eligendo Romano Pontifice (386)
   4.3. Akt zamknięcia obszaru konklawe (390)
   4.4. Akt potwierdzający wybór Benedykta XVI (391)
   4.5. Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI z okazji pierwszego błogosławieństwa urbi et orbi (392)
   4.6. Przemówienie Benedykta XVI po mszy w Kaplicy Sykstyńskiej (392)
   4.7. Akt usunięcia pieczęci nałożonych na czas konklawe (402)
   4.8. Ogłoszenie wyboru przez kardynała wikariusza miasta Rzymu (403)
5. Miejsca i wyposażenie (403)
   5.1. Strefy mieszkalne (407)
   5.2. Obszar konklawe w Pałacach Apostolskich (412)
   5.3. Wyznaczenie obszaru konklawe (414)
   5.4. Kaplica Sykstyńska (414)
   5.5. Przewożenie kardynałów (414)
   5.6. Kontrola techniczna pomieszczeń konklawe (416)
   5.7. Dane techniczne pieców (417)
6. Wydarzenia od strony wizualnej (Mario Lessi Ariosto) (418)
7. Oprawa muzyczna (423)
   7.1. Rozpoczęcie konklawe (Giuseppe Liberto) (423)
      7.1.1. Msza w intencji wyboru biskupa Rzymu (423)
      7.1.2. Wejście na konklawe (424)
   7.2. Śpiew gregoriański w czasie konklawe (Pierre Paul) (424)
      7.2.1. Msza wotywna (425)
      7.2.2. Te Deum (425)
      7.2.3. Pierwsza msza koncelebrowana w Kaplicy Sykstyńskiej (426)
8. Nagrania i transmisje audiowizualne (Virgilio Fantuzzi) (427)
   8.1. Blaski i cienie (427)
   8.2. Liturgia i telewizja (429)
   8.3. Habemus Papam (432)
9. Krytyczny przegląd prasy (Diego Contreras) (433)
   9.1. Grupy zagadnień (435)
      9.1.1. Postać Benedykta XVI (435)
      9.1.2. Opis wydarzeń (436)
      9.1.3. Atmosfera na placu Świętego Piotra (437)
      9.1.4. Przypuszczenia odnośnie do kandydatów (438)
      9.1.5. Sytuacja i przyszłość Kościoła (439)
      9.1.6. Rys historyczny (440)
      9.1.7. Dokumentacja (441)
      9.1.8. Lżejsze wiadomości (441)
      9.1.9. Inne wiadomości (442)
   9.2. Charakterystyka obsługi informacyjnej (442)
      9.2.1. Obecność wymiaru transcendentnego (442)
      9.2.2. Urok Watykanu (444)
      9.2.3. Schemat polityczny (445)
      9.2.4. Obciążenie stereotypami (447)

ANEKSY

Aneks A. Konstytucja apostolska Universi Dominici gregis Ojca Świętego Jana Pawła II o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego (452)

Część pierwsza. Wakat Stolicy Apostolskiej
Rozdział I. Uprawnienia Kolegium Kardynałów w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej (455)
Rozdział II. Kongregacje Kardynałów w okresie przygotowania wyboru Papieża (456)
Rozdział III. O niektórych urzędach w okresie wakatu Stolicy Apostolskiej (458)
Rozdział IV. Uprawnienia Dykasterii Kurii Rzymskiej podczas wakatu Stolicy Apostolskiej 460)
Rozdział V. Pogrzeb Biskupa Rzymskiego (461)
Część druga. Wybór Biskupa Rzymskiego
Rozdział I. Elektorzy Biskupa Rzymskiego (461)
Rozdział II. Miejsce wyboru i osoby tam dopuszczone z racji swojego urzędu (463)
Rozdział III. Początek czynności związanych z wyborem (465)
Rozdział IV. Zachowanie tajemnicy o tym wszystkim, co dotyczy wyboru (467)
Rozdział V. Przebieg wyboru (468)
Rozdział VI. O tym, co należy zachować, a czego uniknąć w wyborze Biskupa Rzymskiego (472)
Rozdział VII. Przyjęcie i ogłoszenie wyboru oraz rozpoczęcie posługi nowego Papieża (474)
Promulgacja (475)
Przypisy (475)

Aneks B. Teksty dla osób nawiedzających ciało Jana Pawła II (477)
Teksty dla osób oczekujących na wejście do bazyliki watykańskiej (477)
Teksty dla osób znajdujących się w bazylice watykańskiej (487)

Aneks C. Leksykon (498)
Spis ilustracji (525)


Podrozdziały zatytułowane Działalność niektórych instytucji zostały przygotowane przez odnośne instytucje. Podrozdziały zatytułowane Wskazania dotyczące obrzędów zostały opracowane na podstawie dokumentacji Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych.


RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki w tej kategorii:

 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Potrzebujemy Matki Bożej
  18.00 zł
 • ks. Roman Dzwonkowski SAC
  Spotkania na Wschodzie
  30.00 zł
 • PRAGNĘ!
  25.00 zł
 • Tadeusz Tomasiński
  Tak było
  29.70 zł
  33.00 zł
 • Dariusz Zielonka
  Dawidów koło Lwowa
  60.00 zł
 • Urszula Kłusek
  Maile z nieb@
  10.00 zł
 • ks. Jan Kędziora SAC
  Oblicza Afryki
  27.00 zł
  30.00 zł
 • ks. Roman Rusinek SAC
  Objawienia w Kibeho
  27.00 zł
  30.00 zł
 • Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort
  Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
  25.00 zł
 • Miłosz Kozikowski
  W RAMIONACH KOCHAJĄCEJ MAMY
  20.00 zł
 • Luiza Piccarreta
  24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
  15.00 zł
 • Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
  ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich
  18.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda