Przewiń do góry

facebook

twitter

PRYMASOWSKA RADA SPOŁECZNA ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski

PRYMASOWSKA RADA SPOŁECZNA ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski
przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990
Sławomir Siwek
Wydanie: pierwsze
Redakcja: Janina Gwóźdź RSCJ
Projekt okładki: Bogdan Żukowski
Koedycja z: Biblioteka Tygodnika Rolników „Obserwator”
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 464
ISBN: 978-83-913145-4-8
40.00 zł
Pełny zbiór dokumentów.
Także dokumenty dotąd niepublikowane.
Kulisy podejmowanych decyzji.
Historia ostatnich dziesięciu lat stosunków Kościół - komunistyczne państwo polskie.
Lekcja pozostawiona przez życie Prymasa Polski Józefa kard. Glempa i działalność Prymasowskiej Rady Społecznej w latach 1981-1990.

Dziś możemy stwierdzić, że ówczesne wspólne działania prowadziły do autentycznego odrodzenia, do przewartościowania postaw i nawyków, do zwycięstwa nad strachem i zwątpieniem.

+ Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski


Spis treści

List ks. abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski (5)
Od wydawcy (7)
Od autora (9)
Autoryzacja wypowiedzi Księdza Prymasa Józefa Glempa (12)
Podziękowania (15)

I
RADA SPOŁECZNA PRZY PRYMASIE POLSKI, KS. KARD. AUGUŚCIE HLONDZE 1932-1939
Z pracy seminaryjnej ks. Antoniego Gabryela (pisanej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 1964 r., fragmenty) (25)

II
PIERWSZA KADENCJA RADY SPOŁECZNEJ KSIĘDZA KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA, PRYMASA POLSKI
Nowy ustrój – nowa droga dla Kościoła (47)
Rok 1981 (52)
Rada pierwszej kadencji (55)
Wytyczne dla Prymasowskiej Rady Społecznej (57)
Członkowie Prymasowskiej Rady Społecznej I kadencji (57)
Posiedzenie Rady 12 grudnia 1981 r. (59)
List Prymasa Polski w sprawie Leonarda Szymańskiego (67)
Rozmowa z Przemysławem Fenrychem (fragment) (68)
Spotkanie 13 grudnia 1981 r. (69)
Spotkanie 14 grudnia 1981 r. (72)
Stan wojenny, rok 1982 (73)
List do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 4 lutego 1982 r. (74)
Posiedzenie Rady 23 stycznia 1982 r. (79)
Tezy (przyjęte przez grupę roboczą [Komisję] do spraw politycznych Prymasowskiej Rady Społecznej w dniu 20 lutego 1982 r.) (81)
Komunikat ze 183 Konferencji Plenarnej Episkopatu (Warszawa, 27 lutego 1982 r. – fragmenty) (86)
Posiedzenie Rady 13 marca 1982 r. (88)
List Księdza Prymasa do księży biskupów (8 kwietnia 1982 r.) (90)
Szanse ugody społecznej, czyli spór o model systemu dr Julian Auleytner (96)
Notatka o Konferencji KC PZPR w sprawach ideologicznych oraz o materiale Wydziału Społeczno-Zawodowego KC PZPR dr Julian Auleytner (102)
Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej (dokument) (115)
Posiedzenie Rady 17 kwietnia 1982 r. (na podstawie protokołu oraz notatek uczestników) (125)
Propozycje Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych (dokument) (127)
Posiedzenie Rady 28 maja 1982 r. (brak protokołu, na podstawie notatek uczestników) (172)
Finanse Rady (174)
Reakcja na Tezy (174)
Oświadczenie w sprawie ugody narodowej TKK NSZZ „Solidarność” (177)
Służba Bezpieczeństwa w sprawie Tez (178)
List Jana Pawła II do gen. Wojciecha Jaruzelskiego (187)
Posiedzenie Rady 25 września 1982 r. (na podstawie protokołu oraz notatek uczestników) (189)
Posiedzenie Rady 25 listopada 1982 r. (być może protokół jest błędnie datowany i posiedzenie odbyło się 25 października 1982 r.) (191)
Posiedzenie Rady 27 listopada 1982 r. (192)
Posiedzenie Rady 26 lutego 1983 r. (193)
Posiedzenie Rady 30 kwietnia 1983 r. (na podstawie protokołu oraz notatek uczestników) (196)
Posiedzenie Rady 25 czerwca 1983 r. (198)
Ogólnopolskie Seminarium w Ołtarzewie (poświęcone nowym formom pracy duszpasterskiej oraz kulturalno--wychowawczej Kościoła) (200)
Posiedzenie Rady 12 listopada 1983 r. (202)
Sprawa jedenastu więźniów politycznych (204)
Rok 1984 (208)
Fundacja Rolnicza (209)
Posiedzenie Rady 4 lutego 1984 r. (211)
Posiedzenie Rady 5 maja 1984 r. (212)
Opracowanie Krzysztofa Skubiszewskiego (215)
Posiedzenie Rady 6 października 1984 r. (240)
Posiedzenie Rady 9 grudnia 1984 r. (242)

III
DRUGA KADENCJA RADY SPOŁECZNEJ KSIĘDZA KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA, PRYMASA POLSKI
Rok 1985 (245)
Komunikat Sekretariatu Prymasa Polski (248)
Posiedzenie Rady 21 czerwca 1986 r. (250)
Spotkanie Rady 11-12 października 1986 r. (254)
Komunikat Sekretariatu Prymasa Polski (skład Rady) (255)
Posiedzenie Rady 13 grudnia 1986 r. (257)
Młode pokolenie wobec katolicyzmu i Kościoła (dokument) (259)
Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim (272)
Posiedzenie Rady 7-8 lutego 1987 r. (278)
Posiedzenie Rady 21-22 marca 1987 r. (283)
Niektóre problemy kultury chrześcijańskiej (projekt dokumentu) (288)
Spotkanie z Janem Pawłem II (293)
Posiedzenie Rady 26 czerwca 1987 r. (296)
Katolicy w życiu publicznym (dokument) (297)
Posiedzenie Rady 19 września 1987 r. (305)
Posiedzenie Rady 14-15 listopada 1987 r. (305)
Praca długofalowa (z prof. W. Findeisenem rozmawia S. Siwek) (307)
Rok 1988 (321)
Posiedzenie Rady 6 lutego 1988 r. (321)
Emigracja młodych Polaków (dokument) (326)
Posiedzenie Rady 14 maja 1988 r. (339)
Oświadczenie z 14 maja 1988 r. (dokument) (342)
Notatka z rozmowy ks. Alojzego Orszulika ze Stanisławem Cioskiem, 23 maja 1988 r.) (344)
Posiedzenie Rady 25 czerwca 1988 r. (345)
Uwagi Prymasa Polski o projekcie dokumentu „Poszanowanie światopoglądów w państwie i społeczeństwie” z dnia 6 czerwca 1988 r. (348)
Stanowisko Macieja Giertycha (355)
Stanowisko Jacka Walczewskiego (357)
Posiedzenie Rady 1 października 1988 r. (360)
Posiedzenie Rady 26 listopada 1988 r. (363)
Posiedzenie Rady 28 i 29 stycznia 1989 r. (364)
Przywrócenie godności i wartości pracy (dokument) (369)
Rok 1989 (380)
Notatka z rozmowy ks. Alojzego Orszulika z Kazimierzem Barcikowskim (381)
Notatka ze spotkania w Magdalence (382)
Notatka z rozmowy o przygotowaniach do „okrągłego stołu” (383)
Spotkanie Rady w Rzymie 23-26 lutego 1989 r. (383)
Oświadczenie z 8 kwietnia 1989 r. (dokument) (385)
Posiedzenie Rady 24 czerwca 1989 r. (387)
Posiedzenie Rady 21 października 1989 r. (389)
Katolicy wobec kryzysu ekologicznego (dokument) (393)
Rok 1990 (400)
Posiedzenie Rady 13 stycznia 1990 r. (400)
Posiedzenie Rady 24 marca 1990 r. (403)
Posiedzenie Rady 28 kwietnia 1990 r. (406)
W sprawie obrony życia (dokument) 407)
Oświadczenie z 28 kwietnia 1990 r. (dokument) (414)
Posiedzenie Rady 23 czerwca 1990 r. (416)
Problemy wychowania w Polsce w roku 1990 (dokument) (419)
Oświadczenie na zakończenie II kadencji 1986-1990 (dokument) ( 431)
Słowo Prymasa Polski na zakończenie II kadencji Prymasowskiej Rady Społecznej (433 )

POSŁOWIE (435)

ŻYCIORYSY
Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski (438)
Stanisław Stomma, Przewodniczący Prymasowskiej Rady Społecznej I kadencji (445)
Władysław Findeisen, Przewodniczący Prymasowskiej Rady Społecznej II kadencji (447)
O autorze – Sławomir Siwek (451)

BIBLIOGRAFIA (453)

INDEKS OSÓB (455)

SPIS DOKUMENTÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ
  1. Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej (115)
  2. Propozycje Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych (127)
  3. Młode pokolenie wobec katolicyzmu i Kościoła (259)
  4. Katolicy w życiu publicznym (297)
  5. Emigracja młodych Polaków (326)
  6. Oświadczenie z 14 maja 1988 r. (.342)
  7. Przywrócenie godności i wartości pracy (369)
  8. Oświadczenie z 8 kwietnia 1989 r. (385)
  9. Katolicy wobec kryzysu ekologicznego (393)
10. W sprawie obrony życia (407)
11. Oświadczenie z 28 kwietnia 1990 r. (414)
12. Problemy wychowania w Polsce w roku 1990 (419)
13. Oświadczenie na zakończenie II kadencji 1986-1990 r. (431)O AUTORZE
Sławomir Siwek - urodzony w 1950 roku w Warszawie. Rodzice: Aleksander i Zofia. Dzieciństwo do matury spędził w Rykach. Po ukończeniu w 1975 roku studiów w SGPiS w Warszawie pracował jako dziennikarz w „Słowie Powszechnym”. W 1980 roku zakłada w wydawnictwie prasowym PAX „Solidarność” i zostaje przewodniczącym Komisji Zakładowej. W 1981 roku z rekomendacji związku zostaje naczelnym redaktorem ilustrowanego Tygodnika Katolików „Zorza”. Członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981 roku wyrzucony z pracy. Znalazł zatrudnienie jako z-ca red. nacz. miesięcznika oo. Pallotynów „Królowa Apostołów”. Jednocześnie rozpoczął współpracę z Biurem Prasowym Episkopatu Polski. Po powstaniu Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej został jego rzecznikiem prasowym. Do 1989 roku doradca w Sekretariacie Episkopatu Polski, odpowiadał m.in. za kontakty między prasą katolicką w Polsce i za granicą. Publikował w „Przeglądzie Katolickim”, „Gościu Niedzielnym”, „Niedzieli”, „Tygodniku Powszechnym” i innych pismach katolickich. Prowadził polską redakcję periodyku „Znaki Czasu” wydawanego przez Prymasa Polski w Wiedniu. Współautor kilku zbiorów reportaży, książki dokumentującej projekt Fundacji Rolniczej (pomoc Kościoła dla polskiego rolnictwa w latach 1981-1987). Laureat nagród dziennikarskich oraz Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka.
W 1988 roku zostaje członkiem prezydium i skarbnikiem Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”.
W 1989 roku jako red. naczelny organizuje tygodnik „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Rok później tworzy Tygodnik Rolników „Obserwator”. W 1990 roku współzałożyciel i wiceprezes Porozumienia Centrum. W 1991 roku z-ca szefa kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, sekretarz stanu. Poseł na Sejm I kadencji z okręgu zamojsko-chełmskiego, delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 1993 roku wycofuje się z czynnego uprawiania polityki.
Współzałożyciel, pierwszy prezes zarządu i członek rad Fundacji Prasowej Solidarności oraz Fundacji „Solidarna Wieś”. Od 1996 do 2008 roku prezes zarządu Wydawnictwa TR „Obserwator”.
W latach 2006-2009 członek zarządu TVP SA. W lipcu 2009 roku wybrany przez radę nadzorczą na prezesa TVP SA, jednak sąd rejonowy pod naciskiem ministra skarbu odmówił wpisu do KRS. Powodem była chęć dokonania zmian w kierownictwie mediów publicznych przez nowy rząd koalicji PO–PSL.
Od 2010 roku przewodniczący rady Fundacji „Solidarna Wieś”. Przewodniczący kapituły nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego.
Odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa, za działalność państwową i publiczną. Krzyżem Zasługi za działalność wydawniczą po 1989 roku medalem 30-lecia NSZZ RI „Solidarność”, złotą odznaką „Zasłużony dla NSZZ RI Solidarność” i honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.RECENZJE:  

Inne książki w tej kategorii:

 • św. Józef Sebastian Pelczar
  Rozmyślania o życiu kapłańskim
  32.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  Przyjaciele Boga
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  To Chrystus przechodzi
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  30.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Otwarty umysł, otwarte serce
  27.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Zaproszenie do miłości
  27.00 zł
 • ks. Mirosław Mejzner SAC
  Wędrówki ku sacrum
  38.00 zł
 • Ks. Józef Roman Maj
  Miziołek
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Janusz Kotański
  POPIEŁUSZKO
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Małgorzata Stegenka
  Na skrzydłach jak NICK VUJICIC
  27.00 zł
  30.00 zł
 • Tonino Cantelmi, Cristina Cacace
  Czarna księga satanizmu
  22.50 zł
  25.00 zł
 • Zebrali i opracowali: Piotr Kordyasz, Grzegorz Polak
  Na nitce Bożego Miłosierdzia
  37.00 zł
  79.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda