Przewiń do góry

facebook

twitter

Współczesne zagrożenia duchowe cz. 3

Współczesne zagrożenia duchowe cz. 3
Chrześcijanin wobec zła. Moc Boga
ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, Alicja Bławzdziewicz WNO
Projekt okładki: Bogdan Żukowski
Format: 145x202 mm
Ilość stron: 208
Oprawa: broszura klejona
ISBN: 978-83-7919-143-7
25.00 zł
Modlitwa o uzdrowienie to jeden z ważnych obszarów udzielania Bożego miłosierdzia. Warto skorzystać z wyników badań nad tym zagadnieniem, które Autorzy prezentują w niniejszym tomie. Budzą one nadzieję, że Bóg jest dużo bliżej człowieka, niż się to zazwyczaj wydaje.

ks. Sławomir Płusa
(Przewodniczący Rady Krajowego Zespołu
Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym)

***

Autor: …Starannie przedstawia biblijne i teologiczne podstawy katolickiego rozumienia choroby i cierpienia, jej przyczyn, wymiaru duchowego oraz uzdrowienia. Ukazuje zbawczy wymiar (…) oraz sens cierpienia niezawinionego. Wskazuje, że dążenie do uwolnienia się od cierpienia i choroby oraz osiągnięcia fizycznego zdrowia za wszelką cenę może prowadzić do poważnych problemów duchowych. (…) Boży dar uzdrowienia (…) odnosi się do całego człowieka, mając na celu jego relację z Bogiem i wieczne zbawienie. (…) porusza między innymi zagadnienie modlitwy o „uzdrowienie międzypokoleniowe”, odnosząc się do aktualnego nauczania Kościoła. (…) Publikacja przedstawia też rolę charyzmatów w modlitwie wstawienniczej. (…)

ks. Wojciech Nowacki
(koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji łomżyńskiej)


Ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, teolog duchowości, duszpasterz i charyzmatyk, organizator Mszy Świętych o uzdrowienie i rekolekcji „Jezus uzdrawia całego człowieka”, autor książek i audiobooków (Wiara czyni cuda, Wiara a cierpienie, Posługa uzdrawiania wobec zagrożeń duchowych w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II).

Alicja Bławzdziewicz WNO
zajmuje się popularyzacją duchowości i różnych form pobożności obliczańskiej, franciszkańskiej i honorackiej, publikuje m.in. w półroczniku „Wspólnota Honoracka”.ALFABETYCZNY SPIS DODATKÓW

MODLITWY
   Modlimy się Psalmami (6, 2-8; 41[40], 2-13;107[106], 17-22) – 130-132
   Modlitwa do Niebieskiego Lekarza – 100
   Modlitwa do Świętego Michała Archanioła – 142
   Modlitwa o bojaźń Bożą – 78
   Modlitwa o dar szczęścia wiecznego – 68
   Modlitwa o dary Ducha Świętego – 41
   Modlitwa o Ducha Świętego – 177
   Modlitwa o gorliwość – 121
   Modlitwa o łaskę wiary – 116
   Modlitwa o pomoc – 15
   Modlitwa o potrzebne łaski – 144n
   Modlitwa o radość w służbie Bożej – 102
   Modlitwa o umocnienie – 151
   Modlitwa o życie w prawdzie – 161
   Modlitwa przez wstawiennictwo Świętej Faustyny – 135
   Modlitwa ufności – 86
   Modlitwa w pokorze serca – 73

ŚWIADECTWA
   Historia Ireny – 99
   Historia pewnego uzdrowienia fizycznego i duchowego – 97
   Przykład Ojca Pio – 93
   Świadectwo Ewy – 65n
   Świadectwo Genowefy – 128
   Świadectwo Jolanty (1) – 77
   Świadectwo Jolanty (2) – 167n
   Świadectwo kard. L.J. Suenensa – 169
   Świadectwo Katarzyny – 163
   Świadectwo o chorobie – 144
   Świadectwo o spowiedzi – 72
   Świadectwo prof. Roberto Gava – 59n
   Świadectwo Ryszarda Morki – 70
   Świadectwo sł. B. Jana Pawła I – 101

TEMATYCZNE
   „Co myślę o Bogu” (Gilbert Keith Chesterton) – 167
   Charyzmaty a miłość (ks. A. Grefkowicz) – 157
   Chrześcijańska wizja służby zdrowia – 93
   Co to są charyzmaty? (KKK 799-800) – 112
   Decyzja KEP w sprawie „spowiedzi furtkowej” – 75
   Dla pogłębienia tematu (1): Zależność, jaka istnieje pomiędzy grzechem, chorobą a odkupieniem – 17
   Dla pogłębienia tematu (2): Kara i nagroda – 20n
   Dla pogłębienia tematu (3): Cierpienie jako dar – 27
   Dla pogłębienia tematu (4): Charyzmat uzdrawiania – 41
   Dla pogłębienia tematu (5): O korzystaniu z charyzmatów (św. Justyn Męczennik, św. Ireneusz, św. Hilary, św. Augustyn) – 46
   Dla pogłębienia tematu (6): Walka duchowa (św. Justyn Męczennik, św. Atanazy, Tertulian) – 48
   Dla pogłębienia tematu (7): Posługa uzdrawiania (św. Bazyli Wielki, św. Augustyn, Sobór Trydencki, Sobór Watykański II) – 50n
   Dla pogłębienia tematu (8): O duszy i sercu osoby ludzkiej – 58n
   Dla pogłębienia tematu (9): Trochę historii – 105
   Dla pogłębienia tematu (10): Jan Paweł II i Franciszek o Odnowie Charyzmatycznej – 109
   Dla pogłębienia tematu (11): Charakterystyka Odnowy Charyzma- tycznej – 113
   Dla pogłębienia tematu (12): Jan Paweł II o roli kapłana w Odnowie Charyzmatycznej – 119
   Dla pogłębienia tematu (13): O sakramentach uzdrowienia oraz konieczności formacji – 121
   Dla pogłębienia tematu (14): O rekolekcjach REO i Szkole Nowej Ewangelizacji – 122
   Dla pogłębienia tematu (15): Komisja Doktrynalna o modlitwie o uzdrowienie – 135
   Dla pogłębienia tematu (16): O znaku nakładania rąk – 137n
   Dla pogłębienia tematu (17): Modlitwy o uzdrowienie w praktyce – 139n
   Dla pogłębienia tematu (18): Zniewolenia diabelskie a choroby psychiczne – 142
   Dla pogłębienia tematu (19): Cechy osób posługujących – 146
   Dla pogłębienia tematu (20): Teologia św. Pawła o charyzmatach – 153
   Dla pogłębienia tematu (21): Sobór Watykański II o charyzmatach oraz o Instrukcji na temat modlitwy uzdrawiania – 155
   Dla pogłębienia tematu (22): O darze proroctwa – 165n
   Dla pogłębienia tematu (23): O charyzmacie słowa poznania – 166n
   Dla pogłębienia tematu (24): Działanie charyzmatyczne a posługa kapłańska – 173
   Dokument Kongregacji Nauki Wiary: O egzorcyzmach i egzorcystach (za: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1996-1994, Tarnów 1995, s. 289-290) – 141
   Głos Świętego Pawła VI (za: B. Dembowski, „Początki Odnowy w Polsce”, s. 69-70) – 117
   Jezus o konieczności rozeznawania duchów (Mt 7, 21-23) – 160
   Katechizm Kościoła Katolickiego o cierpieniu (KKK 1500-1501) – 96
   Katechizm o Eucharystii (KKK 1324-1325) – 140
   Katechizm o modlitwie prośby (KKK 2629) – 125
   Katechizm o modlitwie wstawienniczej (KKK 2643, por. 2635) – 127
   Katechizm o uzdrowieniu duchowym (KKK 1432) – 63
   Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości (KKK 402) – 16n
   Moc Jezusa (KKK 1503) – 37
   Nauka Świętego Pawła (1 Kor 3, 5-7) – 150
   Papież Franciszek do członków Odnowy Charyzmatycznej (Przemówienie na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, 2014) – 123
   Papież Franciszek o sensie cierpienia (Lumen fidei, p. 56) – 27
   Pismo Święte o związku grzechu i cierpienia (Rdz 3, 16-19) – 16
   Prorocka zapowiedź czasów bez chorób – 22
   Przeogromny dar: O Eucharystii – 70 Psalmy księgą modlitw o uzdrowienie – 22n
   Rozeznanie zjawiska to podstawa – 172
   Rzeczy najważniejsze: O potrzebie uznania grzeszności – 66
   Służby charyzmatyczne – 60n
   Sobór o sakramencie chorych – 76
   Stanowisko Kościoła o grzechu „międzypokoleniowym” (z 6-7 października 2015) – 54
   Święty Jan Paweł II do cierpiących (Spotkanie z chorymi w szpitalu, 1981) – 33
   Święty Jan Paweł II o służbie zdrowia (Salvifici doloris, 29) – 92
   Święty Jan Paweł II o spowiedzi – 72n
   Święty Jan Paweł II o wymiarze zbawczym cierpienia – 26
   Święty Paweł i Święty Jakub o modlitwie (Rz 12, 14; Jk 5, 16-18; 1 Tm 2.1-2) – 52n
   Święty Paweł o charyzmatach w Kościele – 154
   Święty Paweł o cierpieniach z Chrystusem (Rz 8, 17-18; por. 1 Kor 15, 53) – 28
   Święty Paweł o darze języków (1 Kor 14, 2) – 161n
   Święty Paweł o darze proroctwa (1 Kor 14, 1.3-5) – 164
   Z nauki katechizmowej (KKK 1421) – 75

PODSUMOWANIA I UWAGI
   Czy wiesz że? (1): Rozwój Odnowy Charyzmatycznej – 105
   Czy wiesz że? (2): O rozlaniu Ducha Świętego – 165
   Ku rozwadze! (Zło wydaje się być atrakcyjne) – 12
   Podsumowując (1): Dwa aspekty działalności Jezusa – 43
   Podsumowując (2): Historia posługi uzdrawiania i modlitwy wstawienniczej – 56
   Podsumowując (3): Sakramentalia – 81
   Podsumowując (4): Istota modlitwy o uzdrowienie – 87
   Podsumowując (5): Źródło i cel uzdrowienia – 100
   Podsumowując (6): Podstawy Odnowy Charyzmatycznej – 115
   Podsumowując (7): Wspólnota a modlitwa o uzdrowienie – 152
   Podsumowując (8): Rola charyzmatu – 156
   Podsumowując (9): Weryfikacja charyzmatów – 161
   Podsumowując (10): O modlitwie wstawienniczej – 173

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA DO SERII „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA DUCHOWE”, tom 3: Chrześcijanin a posługa uzdrawiania.
Moc modlitwy – 5
WSTĘP DO TOMU TRZECIEGO: „CHRZEŚCIJANIN A POSŁUGA UZDRAWIANIA. MOC MODLITWY” – 10

CZĘŚĆ I. TEOLOGICZNE PODSTAWY POSŁUGI UZDRAWIANIA
   Rozdział 1. STARY TESTAMENT – 11
      Choroba a grzech pierworodny – 11
         Ku rozwadze! – 12
      Ciągła potrzeba uzdrowienia – 12
      Czy cierpienie ma sens? – 13
      Różne aspekty problemu cierpienia – 14
      Cierpienie jako tajemnica – 14
         Modlitwa o pomoc – 15
      Cierpienie jako konsekwencja nieposłuszeństwa Bogu – 15
         Pismo Święte o związku grzechu i cierpienia – 16
         Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości – 16
      Obdarowanie i skutki grzechu – 17
         Dla pogłębienia tematu (1) – 17
      Wieloraka rzeczywistość cierpienia – 18
      Cierpienie człowieka sprawiedliwego – 19
         Dla pogłębienia tematu (2) – 20
      Istota uzdrowienia w Starym Testamencie – 21
         Prorocka zapowiedź czasów bez chorób – 22
         Psalmy księgą modlitw o uzdrowienie – 22
         Biblijne przykłady – 23

   Rozdział 2. NOWY TESTAMENT – 25
      Zbawczy wymiar choroby i cierpienia – 25
         Święty Jan Paweł II o wymiarze zbawczym cierpienia – 26
         Dla pogłębienia tematu (3) – 27
         Papież Franciszek o sensie cierpienia – 27
         Święty Paweł o cierpieniach z Chrystusem – 28
      Choroba i cierpienie jako środek leczniczy i wychowawczy – 29
         Skutki dobrze i źle przeżytego cierpienia – 29
         Odpowiedź może dać tylko wiara – 31
         Problem cierpienia dzieci – 32
            Święty Jan Paweł II do cierpiących – 33
         Naśladowanie Chrystusa – 34
         Cierpienie albo radość – 34
      Istota uzdrowienia w Nowym Testamencie – 35
      Uzdrowienia i uwolnienia – 36
         Moc Jezusa – 37
      Cuda i znaki – 37
         Uzdrowienia w szabat – 39
      Dar uzdrawiania – 40
         Modlitwa o dary Ducha Świętego – 41
         Dla pogłębienia tematu (4) – 41
         Podsumowując (1) – 43

   Rozdział 3. NAUCZANIE OJCÓW KOŚCIOŁA – 45
      Posługa uzdrawiania – 45
         Dla pogłębienia tematu (5) – 46
      Posługa uzdrawiania po edykcie mediolańskim – 47
         Dla pogłębienia tematu (6) – 48
      Egzorcyzmy chrzcielne – 49
      Sakrament namaszczenia – 49
         Dla pogłębienia tematu (7) – 50

   Rozdział 4. ROLA MODLITWY O UZDROWIENIE – 52
         Święty Paweł i Święty Jakub o modlitwie – 52
      Grzechy z pokolenia na pokolenie – 53
          Stanowisko Kościoła o grzechu „międzypokoleniowym” – 54
          Błędne myślenie – 54
          Prawidłowe myślenie – 55
      Modlitwa wstawiennicza Kościoła – 55
         Podsumowując (2) – 56

CZĘŚĆ II. RODZAJE UZDROWIEŃ
   Rozdział 1. CHARAKTERYSTYKA UZDROWIENIA – 57
      Źródła wiary w uzdrowienie – 57
         Dla pogłębienia tematu (8) – 58
      Człowiek jako całość cielesno-duchowa – 59
         Świadectwo Prof. Roberto Gava – 59
      Różne podziały uzdrowień – 60
         Służby charyzmatyczne – 60

   Rozdział 2. UZDROWIENIE DUCHOWE – 63
         Katechizm o uzdrowieniu duchowym – 63
      Czym jest duchowe uzdrowienie? – 63
      Uzdrowienie przez nawrócenie – 64
         Świadectwo Ewy – 65
         Rzeczy najważniejsze – 66
      Grzech jako choroba ducha i jej skutki – 67
         Właściwa kolejność – 67
         Modlitwa o dar szczęścia wiecznego – 68

   Rozdział 3. SAKRAMENTY UZDROWIENIA – 69
      Sakrament Eucharystii – 69
         Przeogromny dar – 70
         Świadectwo Ryszarda Morki – 70
      Sakrament pokuty – 71
         Świadectwo o spowiedzi – 72
         Święty Jan Paweł II o spowiedzi – 72
         Modlitwa w pokorze serca – 73
      Problem tzw. „spowiedzi furtkowej” – 73
         Decyzja KEP w sprawie „Spowiedzi furtkowej” – 75
         Z nauki katechizmowej – 75
      Sakrament namaszczenia chorych – 75
         Sobór o sakramencie chorych – 76
         Świadectwo Jolanty (1) – 77
         Modlitwa o bojaźń Bożą – 78
      Sakramentalia – 78
         Egzorcyzmowana woda – 79
         Egzorcyzmowany olej – 80
         Egzorcyzmowana sól – 80
         Egzorcyzmowana świeca – 81
         Kadzidło – 81
            Podsumowując (3) – 81

   Rozdział 4. UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE – 82
      „Miejsca” czekające na uzdrowienie – 83
      Warunki uzdrowienia wewnętrznego – 84
      Bądź wola Twoja – 86
         Modlitwa ufności – 86
         Podsumowując (4) – 87
      Proces uzdrowienia wewnętrznego – 87
      Owoce uzdrowienia wewnętrznego – 88

   Rozdział 5. UZDROWIENIE FIZYCZNE – 91
         Święty Jan Paweł II o służbie zdrowia – 92
      Rola medycyny – 92
         Chrześcijańska wizja służby zdrowia – 93
         Przykład Ojca Pio – 93
      Cierpienie fizyczne – 94
         Cierpienia a ból – 95
         Katechizm Kościoła Katolickiego o cierpieniu – 96
      Znaczenie modlitwy o uzdrowienie – 96
         Historia pewnego uzdrowienia fizycznego i duchowego – 97
      Rola słowa Bożego – 98
      Właściwa kolejność – 98
         Historia Ireny – 99
      Opatrzność czuwająca nad cierpiącym – 99
         Podsumowując (5) – 100
         Modlitwa do Niebieskiego Lekarza – 100

CZĘŚĆ III. POSŁUGA UZDRAWIANIA
         Świadectwo sł. B. Jana Pawła I – 101
         Modlitwa o radość w służbie Bożej – 102

   Rozdział 1. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – 102
      Trochę historii – 102
         Nieoczekiwane początki – 103
         Rozlanie na Kościół – 104
            Czy wiesz, że? (1) – 105
         Początki w Polsce – 105
            Dla pogłębienia tematu (9) – 106
      Zaskakujące działanie Ducha Świętego – 106
         Zastrzeżenia – 107
         Pentekostalizm – 108
            Dla pogłębienia tematu (10) – 109

   Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM – 111
      Główne założenia Odnowy Charyzmatycznej – 111
             Co to są charyzmaty? – 112
      Cechy charakterystyczne ruchu Odnowy Charyzmatycznej – 112
            Dla pogłębienia tematu (11) – 113
      Cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – 114
            Podsumowując (6) – 115
            Modlitwa o łaskę wiary – 116
      Owoce Odnowy – 116
            Głos Świętego Pawła VI – 117

   Rozdział 3. CEL I METODY FORMACJI W ODNOWIE W DUCHU ŚWIĘTYM – 118
        Organizacja formacji członków ruchu w Polsce – 118
            Dla pogłębienia tematu (12) – 119
       Płaszczyzny formacji – 119
       Akcenty formacji – 120
         Modlitwa o gorliwość – 121
         Dla pogłębienia tematu (13) – 121
      Sposoby formacji – 122
         Dla pogłębienia tematu (14) – 122
         Papież Franciszek do członków
         Odnowy Charyzmatycznej – 123

CZĘŚĆ IV. MODLITWA WSTAWIENNICZA
   Rozdział 1. CO TO JEST MODLITWA WSTAWIENNICZA – 125
         Katechizm o modlitwie prośby – 125
      O modlitwie prośby – 126
      Modlitwa wstawiennicza – 126
         Katechizm o modlitwie wstawienniczej – 127
         Świadectwo Genowefy – 128

   Rozdział 2. MODLITWA WSTAWIENNICZA W STARYM TESTAMENCIE – 129
      Abraham Rdz 18, 23-32 – 129
      Mojżesz Wj 17, 9-13 – 129
      Psalmy – 130
          Modlimy się Psalmami – 130

   Rozdział 3. MODLITWA WSTAWIENNICZA W NOWYM TESTAMENCIE I KOŚCIELE – 133
      Czasy Nowego Testamentu – 133
      Przeobrażenia modlitwy wstawienniczej – 133
      Cel modlitwy wstawienniczej – 134
         Modlitwa przez wstawiennictwo Świętej Faustyny – 135
         Dla pogłębienia tematu (15) – 135
      Modlitwa wstawiennicza w posłudze charyzmatycznej – 136
         Dla pogłębienia tematu (16) – 137
      Praktyka Kościoła – 138
         Gest nakładania rąk – 138
         Msza o uzdrowienie – 139
         Dla pogłębienia tematu (17) – 139
         Katechizm o Eucharystii – 140
      Modlitwa o uwolnienie a egzorcyzm – 140
         Dokument Kongregacji Nauki Wiary – 141
         Modlitwa do Świętego Michała Archanioła – 142
         Dla pogłębienia tematu (18) – 142

   Rozdział 4. WARUNKI MODLITWY WSTAWIENNICZEJ – 143
      Osoba prosząca o modlitwę – 143
          Świadectwo o chorobie – 144
      Tajemnicze działanie Boga, który uzdrawia – 144
         Modlitwa o potrzebne łaski – 144
      Wymogi wobec osób posługujących – 145
         Dla pogłębienia tematu (19) – 146
      Kryteria dotyczące posługujących – 146
      Przebieg modlitwy wstawienniczej – 147
      Skutki modlitwy o uzdrowienie – 148
      Niebezpieczeństwa związane z posługą – 148

   Rozdział 5. OWOCE MODLITWY WSTAWIENNICZEJ – 150
         Nauka Świętego Pawła – 150
         Modlitwa o umocnienie – 151
         Częste błędy – 151
         Podsumowując (7) – 152

   Rozdział 6. CHARYZMATY I ICH ROLA W PRAKTYCE POSŁUGI UZDRAWIANIA – 153
      Pojęcie charyzmatu – 153
         Dla pogłębienia tematu (20) – 153
         Święty Paweł o charyzmatach w Kościele – 154
      Teologia współczesna o charyzmatach – 154
         Dla pogłębienia tematu (21) – 155
      Rodzaje charyzmatów – 155
         Podsumowując (8) – 156
      Charyzmaty uzdrawiania w praktyce posługi – 157
         Charyzmaty a miłość – 157
         Główne zasady posługiwania – 157
         O charyzmacie uzdrawiania – 158

   Rozdział 7. POZOSTAŁE CHARYZMATY – 160
      Rozeznawanie duchów – 160
         Jezus o konieczności rozeznawania duchów – 160
         Podsumowując (9) – 161
         Modlitwa o życie w prawdzie – 161
      Dar języków – 161
        Święty Paweł o darze języków – 161
         Świadectwo Katarzyny – 163
      Dar tłumaczenia języków – 163
      Charyzmat proroctwa – 164
         Święty Paweł o darze proroctwa – 164
         Czy wiesz, że? (2) – 165
         Dla pogłębienia tematu (22) – 165
      Słowa poznania – 166
         Dla pogłębienia tematu (23) – 166
        „Co myślę o Bogu” – 167
         Świadectwo Jolanty (2) – 167
      Dar wiary – 168
         Świadectwo kard. L.J. Suenensa – 169
      Dar mądrości słowa – 169
      Dar czynienia cudów – 170
      Spoczynek w Duchu – 170
         Rozeznanie zjawiska to podstawa – 172
         Dla pogłębienia tematu (24) – 173
         Podsumowując (10) – 173

   ZAMIAST ZAKOŃCZENIA – 175
         Modlitwa o Ducha Świętego – 177

BIBLIOGRAFIA – 178
ALFABETYCZNY SPIS DODATKÓW – 186
INDEKS CYTATÓW BIBLIJNYCH – 191
INDEKS CYTATÓW KATECHIZMOWYCH – 195

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, Alicja Bławzdziewicz WNO
  Współczesne zagrożenia duchowe cz. 1
  25.00 zł
 • ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, Alicja Bławzdziewicz WNO
  Współczesne zagrożenia duchowe cz. 2
  20.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • Francisco F. Carvajal
  Rozmowy z Bogiem, tomy I-VII
  162.00 zł
  180.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  BRUZDA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  KUŹNIA
  20.00 zł
 • św. Józef Sebastian Pelczar
  Rozmyślania o życiu kapłańskim
  32.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  Przyjaciele Boga
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  To Chrystus przechodzi
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  30.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Zaproszenie do miłości
  27.00 zł
 • ks. Mirosław Mejzner SAC
  Wędrówki ku sacrum
  38.00 zł
 • Ks. Józef Roman Maj
  Miziołek
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Janusz Kotański
  POPIEŁUSZKO
  18.00 zł
  20.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda