Przewiń do góry

facebook

twitter

Melodie drewnianej łyżki

Melodie drewnianej łyżki (NOWOŚĆ)
Moje wspomnienia 1918–1988
Kazimierz Świątek
Korekta: Teresa Jaskółka
Foto: z osobistego archiwum kard. Kazimierza Świątka
45.00 zł

     Pewnego dnia przyniesiono nam dość gorącą kaszę w metalowych miskach. Kiedy włożyłem do tej kaszy drewnianą łyżkę, rozległo się wkrótce ciche, lecz całkiem wyraźne dla ucha pewnego rodzaju syczenie, tworzące jakoby pełne żalu, smutku i melancholii melodie. Przysłuchiwaliśmy się we dwójkę z zaciekawieniem tym oryginalnym dźwiękom. I wtedy właśnie nagle powstała w mej głowie myśl, którą podzieliłem się z profesorem: „Oto gotowy tytuł dla naszych wspomnień – Melodie drewnianej łyżki”. Wierny niezapomnianemu odczuciu owych, powiedziałbym, tkliwych, smętnych i tęsknych dźwięków drewnianej łyżki w misce z kaszą w sowieckiej „amerykance” w Mińsku, kiedy po wielu, wielu latach zabrałem się do utrwalania moich wspomnień, nie mogłem ich zatytułować inaczej, jak tylko: Melodie drewnianej łyżki.
     Tytułu tego użyłem dla wszystkich fragmentarycznych wspomnień z całego mego życia. Uważam bowiem, że nie tylko przeżycia moje więzienne i obozowe, ale i wszelkie inne doznania od dziecinnych lat aż do dzisiaj nosiły i noszą wydźwięk melodii nie wykwintnej, złotej, srebrnej czy chociażby metalowej, ale właśnie zwykłej, prostej drewnianej łyżki.

Autor


Melodie-kardynal
KARDYNAŁ KAZIMIERZ ŚWIĄTEK 

   Urodził się 21.10.1914 r. w miejscowości Wałk (obecnie Valga, Estonia), jako syn Jana Świątka i Weroniki Kromplewskiej.
   W latach 1919–1922 wraz z matką i bratem Edwardem oraz rodziną Kromplewskich przebywał na Syberii.
   Po powrocie do Polski ukończył szkołę podstawową i średnią w Baranowiczach (1922–1933). Do pierwszej spowiedzi i Komunii św. przystąpił w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starych Duksztach. Sakrament bierzmowania przyjął w kościele pod tym samym wezwaniem w Baranowiczach.

   W 1933 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku. Święcenia kapłańskie przyjął 8.04.1939 r. z rąk bp. Kazimierza Bukraby w pińskiej katedrze.
   Na pierwszą placówkę duszpasterską skierowano go do Prużany 21.04.1939 r., gdzie pracował do 17.12.1944 r. z dwumiesięczną przerwą, gdy był osadzony w więzieniu (21.04–22.06.1941 r.) Po raz drugi aresztowany przez sowietów w dniu 17.12.1944 r. został skazany na dziesięć lat obozów Gułagu: w Mariińsku, Workucie i Incie. 
   Po zwolnieniu z zesłania (16.06.1954 r.) przyjechał do Pińska. Po uciążliwych staraniach w dniu 01.12.1954 r. uzyskał zgodę władz państwowych na objęcie funkcji proboszcza tutejszej katedry. Sprawował ją do 1991 r. W tym czasie został ustanowiony kapelanem Jego Świątobliwości (11.02.1988 r.) i wikariuszem generalnym diecezji pińskiej (11.04.1989 r.).
   W dniu 13.04.1991 r. papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą mińsko-mohylewskim i administratorem apostolskim diecezji pińskiej.
   26.11.1994 r. otrzymał godność kardynała i kościół tytularny św. Gerarda Majelli w Rzymie.
   Z woli Opatrzności Bożej otrzymał przywileje pierwszeństwa w pełnieniu funkcji w Kościele na Białorusi. Był pierwszym: arcybiskupem archidiecezji mińsko-mohylewskiej, kardynałem w historii Kościoła na białoruskiej ziemi, przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi (12.02.1999 r.), rektorem Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku (2001 r.). 
   W dniu 14.06.2006 r. papież Benedykt XVI odwołał go z pełnienia funkcji arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego z zachowaniem urzędu administratora apostolskiego ad nutum Sanctae Sedis diecezji pińskiej. Z tego obowiązku został zwolniony 30.06.2011 r. 
   Zmarł 21.07.2011 r. w szpitalu w Pińsku.

   Wyróżnienia 
   14.12.1991 r. – laureat Nagrody im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, przyznanej za przywrócenie życia religijnego oraz podnoszenie z gruzów licznych świątyń katolickich na Białorusi i tworzenie współczesnego Kościoła Katolickiego na Białorusi.
   24.05.1995 r. – laureat Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za ofiarny trud podejmowany dla odrodzenia życia religijnego na wschodnich obszarach Europy.
   4.07.1995 r. – odznaczony przez prezydenta RP Lecha Wałęsę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej. 
   12.01.2000 r. – odznaczony Orderem Ecce Homo przez Ekumeniczną Kapitułę Orderu za człowieczeństwo w obliczu śmierci, miłość i wybaczenie oraz niestrudzoną służbę na rzecz bliźnich.
   3.06.2000 r. – otrzymał honorowe obywatelstwo Pińczowa za zasługi dla narodu, Ojczyzny i Kościoła.
   15.11.2003 r. – odznaczony przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego Orderem Polonia Mater Nostra Est (Polska jest naszą matką) za szczególne zasługi dla narodu i państwa polskiego.
   27.09.2004 r. – uhonorowany przez Instytut papieża Pawła VI nagrodą Fidei testis (Świadek wiary), wręczoną przez Jana Pawła II.
   23.11.2006 r. – nagrodzony przez prezydenta Republiki Francuskiej Jacques’a Chiraca najwyższym odznaczeniem Komandora Orderu Legii Honorowej, przyznawanym osobom, które dla obywateli Francji uosabiają historię narodu białoruskiego na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat.
   22.09.2011  r. – uchwała Rady Miasta Pińsk o nadaniu nazwy ulicy Kazimierza Świątka – zlokalizowanej w części ulicy Wiery Charużej w Pińsku.


SPIS TREŚCI
Kardynał Kazimierz Świątek (biografia) (2)
Był taki dzień... Słowo wstępne
(Ks. dr Stanisław Pawlina fDP) (7)
Nota edytorska z akcentem osobistym
(Prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa) (9)

Na wstępie wspomnień (17)

Część I
1919–1939

Dzieciństwo i młodość (23)
Powołanie i lata seminaryjne (66)

Część II
1939–1944

Wikariusz w Prużanie. Wybuch II wojny światowej i „pierwsi sowieci” (95)
Okupacja niemiecka (147)

Część III
1944–1954

Za „drugich sowietów” (183)
W łagrach (205)

Część IV 
1954–1987

Powrót (291)
Proboszcz pińskiej katedry (306)
Wizyty w Polsce (321)
Na łonie przyrody Polesia (396)
Remont i restauracja katedry (417)

Indeks osób (425)
Indeks geograficzny (434)
Teksty drukowane kardynała Kazimierza Świątka (441)
Filmy i teksty drukowane o kardynale Kazimierzu Świątku (443)

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki w tej kategorii:

 • w Łonie Maryi
  15.00 zł
 • notatki młodego amosa
  15.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • MAIOR EST DEUS (tom I)
  26.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format
  80.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format z okuciami
  90.00 zł
 • Biblia Nawarska - mały format, oprawa miękka
  80.00 zł
 • Modlitwy przy stole, przed posiłkiem i po posiłku (podstawka)
  20.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Potrzebujemy Matki Bożej
  18.00 zł
 • ks. Roman Dzwonkowski SAC
  Spotkania na Wschodzie
  30.00 zł
 • PRAGNĘ!
  25.00 zł
 • Tadeusz Tomasiński
  Tak było
  29.70 zł
  33.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda