Przewiń do góry

facebook

twitter

Kochankowie z oddziału intensywnej terapii

Kochankowie z oddziału intensywnej terapii
ks. Mariusz Bernyś
Format: 125x194 mm
Ilość stron: 312
ISBN: 978-83-7031-906-9
21.25 zł
  25.00 zł

Nagła i nieuleczalna choroba sprawia, że dotychczasowe życie bohaterów rozpada się na kawałki. Jak sobie poradzą w sytuacji krytycznej, gdy nadzieja ustępuje zwątpieniu? Czy wydarzy się coś, co nie pozwoli im pogrążyć się w rozpaczy? Czy przyjmą miłość, która ocala i dramat zamienia w szczęście?

Ks. Mariusz Bernyś święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. Ukończył filologię polską, a studia teologiczne, które odbywał w Warszawie i Paryżu, uwieńczył doktoratem.
Autor książek o tematyce Bożego Miłosierdzia. W Apostolicum wydał m.in. Szpital na Banacha. Dzienniczek o cierpieniu człowieka i miłosierdziu Boga, Jan Paweł II i Siostra Faustyna. Potęga Bożego Miłosierdzia, Wiersze o miłości.

RECENZJE:  

Viator
Z czym koja­rzy się szpi­tal?
Z kolej­kami, lecze­niem, leka­rzami. Szpi­tal to jed­nak coś wię­cej. To walka duchowa o tych, który odcho­dzą stam­tąd do wiecz­no­ści. To walka o ich rodziny i bli­skich, któ­rzy muszą się zmie­rzyć z cho­robą a cza­sem śmier­cią. Nade wszystko szpi­tal może być miej­scem gdzie wyda­rza się cud miło­sier­dzia. Tam gdzie toczy się ostat­nia duchowa walka, tam gdzie Bóg pisze pro­sto po krzy­wych liniach naszych losów, tam powstała książka, którą prze­czy­ta­łem w jedną noc.
Ksiądz dr Mariusz Ber­nyś, kape­lan szpi­tala na Bana­cha w War­sza­wie, układa witraż. Poszcze­gólne szkiełka prze­świe­tlone pro­mie­niami Krwi i Wody, ukła­dają się w fascy­nu­jący obraz Miło­sier­nego Zba­wi­ciela, który ściga cho­rych i ich rodziny w szpi­tal­nych salach i kory­ta­rzach. Sce­na­riu­sze, które napi­sać może tylko Bóg i łaska, która przy­cho­dzi przez fakty naj­prost­sze.
To książka dla cho­rych i zdro­wych, dla leka­rzy i per­so­nelu. Dosko­nała do czy­ta­nia pod­czas dłu­gich noc­nych dyżu­rów :)

Jeśli więc moje słowa zachę­ciły kogoś do lek­tury, to bar­dzo zachę­cam do zaku­pie­nia książki „Kochan­ko­wie z oddziału inten­syw­nej tera­pii“ autor­stwa księ­dza Mariu­sza Ber­ny­sia, wydaw­nic­two Apo­sto­li­cum

ks. Michał Dłutowski
Jezu Ufam Tobie!
Przesyłam Wam link do programu Kultowe Rozmowy z ks. Mariuszem Bernysiem.
https://www.youtube.com/watch?v=nNivmxQVXkI&feature=youtu.be
Pozdrawiam z modlitwą
dk. Michał Szeszko SAC - pallotyn
Książkę przeczytał w Środę Popielcową- jednym tchem Ta fascynująca lektura wprowadziła mnie w okres Wielkiego Postu. Bohaterowie: Marcin, którego poznajemy na początku książki podczas snu Warszawy, traci Ojca. Joanna piękna młoda kobieta trafia do szpitala przed Bożym Narodzeniem. Kolejnymi bohaterami są Ewa i Jaś. Wszystkich jednoczy choroba. To ich świadectwo walki z choroba a zarazem doświadczania Boga jest potrzebne tym, którzy żyją w tłocznym, zabieganym mieście. Szpital na Banacha jest ogrodem po którym przechadza się Bóg. Mając tam praktykę duszpasterską mogłem wiele zobaczyć i doświadczyć. Księże Mariuszu, książka jest naprawdę bardzo dobra. Czytając ją czułem się tak jakbym razem z Księdzem chodził po tych szpitalnych ogrodach Boga. Każdy rozdział wywoływał we mnie pozytywne emocje. Bardzo dziękuje, że dzięki tej książce moja wiara się wzmocniła.
Pozdrawiam serdecznie. I życzę wielu Łask od Miłosiernego Zbawiciela.
Basia
piękne historie ludzi, którzy poprzez chorobę i cierpienie odnaleźli Boga. Bardzo pouczająca książka. Polecam!
Beata
Książkę czyta się jednym tchem. Wylałam litry łez nad ludzkim cierpieniem i miłosierdziem Boga.Znam księdza Mariusza osobiście, cudowny człowiek przepełniony Bogiem.
Sabina Borsuk
Treści tej pięknej książki bardzo ubogacają moją wieloletnią posługę wolontaryjną chorym w hospicjum w wymiarze duchowym. Miło słuchać tak perfekcyjnego Apostoła Bożego Miłosierdzia zawsze i wszędzie - na rekolekcjach i jak dziś w Radio Maryja o godz. 9 na Mszy Św. z cudowną homilią dla chorych.
Maja
Piêkna, wzruszaj±ca ksi±¿ka, niesamowite opowie¶ci o nawróceniu siê w obliczu choroby, przeplatane modlitwami i wierszami. Polecam :)
Dorota
Piękna ksiażka o prawdziwym życiu Dziêkujê


 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. Mariusz Bernyś
  Cierpienie i Siła Bożego Miłosierdzia
  20.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Miłosierdzie
  22.50 zł
  25.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Odpocznij przy Sercu moim
  17.82 zł
  19.80 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Szpital na Banacha
  10.20 zł
  12.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Tron Miłosierdzia
  8.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  WALKA DUCHOWA I ORĘŻ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  17.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Wiersze o Miłości i powołaniu
  10.80 zł
  12.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • św. Józef Sebastian Pelczar
  Rozmyślania o życiu kapłańskim
  32.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  Przyjaciele Boga
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  To Chrystus przechodzi
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  30.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Zaproszenie do miłości
  27.00 zł
 • ks. Mirosław Mejzner SAC
  Wędrówki ku sacrum
  38.00 zł
 • Ks. Józef Roman Maj
  Miziołek
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Janusz Kotański
  POPIEŁUSZKO
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Zapiski więzienne
  27.00 zł
 • Małgorzata Stegenka
  Na skrzydłach jak NICK VUJICIC
  27.00 zł
  30.00 zł
 • Tonino Cantelmi, Cristina Cacace
  Czarna księga satanizmu
  22.50 zł
  25.00 zł
 • Zebrali i opracowali: Piotr Kordyasz, Grzegorz Polak
  Na nitce Bożego Miłosierdzia
  37.00 zł
  79.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda