Przewiń do góry

facebook

twitter

Kochankowie z oddziału intensywnej terapii

Kochankowie z oddziału intensywnej terapii
ks. Mariusz Bernyś
Format: 125x194 mm
Ilość stron: 312
ISBN: 978-83-7031-906-9
Najniższa cena z 30 dni: 21.25 zł
21.25 zł
  25.00 zł

Nagła i nieuleczalna choroba sprawia, że dotychczasowe życie bohaterów rozpada się na kawałki. Jak sobie poradzą w sytuacji krytycznej, gdy nadzieja ustępuje zwątpieniu? Czy wydarzy się coś, co nie pozwoli im pogrążyć się w rozpaczy? Czy przyjmą miłość, która ocala i dramat zamienia w szczęście?

Ks. Mariusz Bernyś święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. Ukończył filologię polską, a studia teologiczne, które odbywał w Warszawie i Paryżu, uwieńczył doktoratem.
Autor książek o tematyce Bożego Miłosierdzia. W Apostolicum wydał m.in. Szpital na Banacha. Dzienniczek o cierpieniu człowieka i miłosierdziu Boga, Jan Paweł II i Siostra Faustyna. Potęga Bożego Miłosierdzia, Wiersze o miłości.

RECENZJE:  

Viator
Z czym koja­rzy się szpi­tal?
Z kolej­kami, lecze­niem, leka­rzami. Szpi­tal to jed­nak coś wię­cej. To walka duchowa o tych, który odcho­dzą stam­tąd do wiecz­no­ści. To walka o ich rodziny i bli­skich, któ­rzy muszą się zmie­rzyć z cho­robą a cza­sem śmier­cią. Nade wszystko szpi­tal może być miej­scem gdzie wyda­rza się cud miło­sier­dzia. Tam gdzie toczy się ostat­nia duchowa walka, tam gdzie Bóg pisze pro­sto po krzy­wych liniach naszych losów, tam powstała książka, którą prze­czy­ta­łem w jedną noc.
Ksiądz dr Mariusz Ber­nyś, kape­lan szpi­tala na Bana­cha w War­sza­wie, układa witraż. Poszcze­gólne szkiełka prze­świe­tlone pro­mie­niami Krwi i Wody, ukła­dają się w fascy­nu­jący obraz Miło­sier­nego Zba­wi­ciela, który ściga cho­rych i ich rodziny w szpi­tal­nych salach i kory­ta­rzach. Sce­na­riu­sze, które napi­sać może tylko Bóg i łaska, która przy­cho­dzi przez fakty naj­prost­sze.
To książka dla cho­rych i zdro­wych, dla leka­rzy i per­so­nelu. Dosko­nała do czy­ta­nia pod­czas dłu­gich noc­nych dyżu­rów :)

Jeśli więc moje słowa zachę­ciły kogoś do lek­tury, to bar­dzo zachę­cam do zaku­pie­nia książki „Kochan­ko­wie z oddziału inten­syw­nej tera­pii“ autor­stwa księ­dza Mariu­sza Ber­ny­sia, wydaw­nic­two Apo­sto­li­cum

ks. Michał Dłutowski
Jezu Ufam Tobie!
Przesyłam Wam link do programu Kultowe Rozmowy z ks. Mariuszem Bernysiem.
https://www.youtube.com/watch?v=nNivmxQVXkI&feature=youtu.be
Pozdrawiam z modlitwą
Basia
piękne historie ludzi, którzy poprzez chorobę i cierpienie odnaleźli Boga. Bardzo pouczająca książka. Polecam!
Beata
Książkę czyta się jednym tchem. Wylałam litry łez nad ludzkim cierpieniem i miłosierdziem Boga.Znam księdza Mariusza osobiście, cudowny człowiek przepełniony Bogiem.
Sabina Borsuk
Treści tej pięknej książki bardzo ubogacają moją wieloletnią posługę wolontaryjną chorym w hospicjum w wymiarze duchowym. Miło słuchać tak perfekcyjnego Apostoła Bożego Miłosierdzia zawsze i wszędzie - na rekolekcjach i jak dziś w Radio Maryja o godz. 9 na Mszy Św. z cudowną homilią dla chorych.
Maja
Piêkna, wzruszaj±ca ksi±¿ka, niesamowite opowie¶ci o nawróceniu siê w obliczu choroby, przeplatane modlitwami i wierszami. Polecam :)
Dorota
Piękna ksiażka o prawdziwym życiu Dziêkujê


 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. Mariusz Bernyś
  Miłosierdzie
  22.50 zł
  25.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Cierpienie i Siła Bożego Miłosierdzia
  20.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Przed obrazem Bożego Miłosierdzia
  25.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  Szpital na Banacha
  10.20 zł
  12.00 zł
 • ks. Mariusz Bernyś
  WALKA DUCHOWA I ORĘŻ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  17.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  BRUZDA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  KUŹNIA
  20.00 zł
 • św. Józef Sebastian Pelczar
  Rozmyślania o życiu kapłańskim
  32.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  Przyjaciele Boga
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  To Chrystus przechodzi
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  30.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Zaproszenie do miłości
  27.00 zł
 • ks. Mirosław Mejzner SAC
  Wędrówki ku sacrum
  38.00 zł
 • Stefan Kardynał Wyszyński
  Zapiski więzienne
  32.00 zł
 • Zebrali i opracowali: Piotr Kordyasz, Grzegorz Polak
  Na nitce Bożego Miłosierdzia
  89.00 zł
 • o. Marek Sokołowski SJ
  W DRODZE KU ŚWIATŁU
  18.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda