Przewiń do góry

facebook

twitter

Współczesne zagrożenia duchowe cz. 1

Współczesne zagrożenia duchowe cz. 1
Chrześcijanin wobec zła. Moc Boga
ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, Alicja Bławzdziewicz WNO
Projekt okładki: Bogdan Żukowski
Format: 145x202 mm
Ilość stron: 192
Oprawa: broszura klejona
ISBN: 978-83-7919-141-3
25.00 zł
Opis współczesnych zagrożeń duchowych, jakiego podjęli się Autorzy, pokazuje dobitnie i szczegółowo, jak bardzo współczesny człowiek pogubił się w swoim myśleniu i działaniu. To lektura obowiązkowa dla rodziców i wychowawców. Autorzy nie zatrzymują się, na szczęście, na opisie zagrożeń, lecz ukazują je w świetle nauki Kościoła. Nadzieję budzą zamieszczone świadectwa ludzi, którzy wprawdzie na własnej skórze doświadczyli mocy Złego, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa odzyskali siły do życia w wolności!

ks. Sławomir Płusa
(Przewodniczący Rady Krajowego
Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym)

***

W tym tomie ks. Ireneusz przybliża główne przestrzenie zagrożeń duchowy obecnych we współczesnym zlaicyzowanym świecie. Chodzi tu (…) o przestrzenie działania Złego ducha, który posługuje się oszukańczymi ideologiami i praktykami (…) właściwym przedmiotem tego opracowania jest demaskowanie duchowych pułapek Złego ducha. (…) Autor (…) daleki jest od roztaczania pesymistycznej wizji. Ukazując duchowe zagrożenia, wskazuje równocześnie na moc Boga, który jest prawdziwie obecny pośród nas i chroni wierzących swoją mocą. (…) Atutem tego opracowania jest (…) to, że oprócz rzeczowych informacji znajdziemy tu także konkretne propozycje modlitw zaczerpniętych z bogactwa liturgii Kościoła, z których czytelnik może korzystać w potrzebie.

ks. Wojciech Nowacki
(koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji łomżyńskiej)


Ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, teolog duchowości, duszpasterz i charyzmatyk, organizator Mszy Świętych o uzdrowienie i rekolekcji „Jezus uzdrawia całego człowieka”, autor książek i audiobooków (Wiara czyni cuda, Wiara a cierpienie, Posługa uzdrawiania wobec zagrożeń duchowych w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II).

Alicja Bławzdziewicz WNO zajmuje się popularyzacją duchowości i różnych form pobożności obliczańskiej, franciszkańskiej i honorackiej, publikuje m.in. w półroczniku „Wspólnota Honoracka”.

ALFABETYCZNY SPIS DODATKÓW

MODLITWY
   Modlitwa do Dzieciątka Jezus – 136
   Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej – 92
   Modlitwa grzesznika – 26
   Modlitwa katechety – 137
   Modlitwa ludzi ciężkiej pracy – 94
   Modlitwa o Boże Miłosierdzie – 88
   Modlitwa o Niepokalanym Poczęciu NMP – 100
   Modlitwa o świętość – 139
   Modlitwa o uwolnienie (1) – 17
   Modlitwa o uwolnienie (2) – 23
   Modlitwa o uwolnienie (3) – 80
   Modlitwa o uzdrowienie – 133
   Modlitwa o wierność – 108
   Modlitwa o wszczepienie w Chrystusa – 91
   Modlitwa o wyzwolenie – 43
   Modlitwa po komunii (1) – 85
   Modlitwa po komunii (2) – 90
   Modlitwa przez drogocenną Krew Chrystusa – 161
   Modlitwa rodzica – 138
   Modlitwa Sergiusza Rabianina do św. Franciszka – 103
   Modlitwa ucznia – 138
   Modlitwa uwielbienia – 63
   Modlitwa wychowawcy – 137
   Modlitwa wynagradzająca – 164
   Modlitwa za młodzież – 115
   Modlitwa za przyczyną św. Stanisława Kostki – 71
   Modlitwa za przyczyną św. Tomasza z Akwinu – 96
   Modlitwa za rodziny Świętego Jana Pawła II – 166n
   Modlitwa za własną rodzinę – 31
   Modlitwa za zmarłych – 65
   Wyznanie wiary – 159

ŚWIADECTWA
   Świadectwo Agnieszki: Dziecięce niewłaściwe fascynacje – 32
   Świadectwo Brenty Shafer: Co zobaczyła asystentka aborcyjna? – 169n
   Świadectwo Elizy (1): O pragnieniu świętości – 99
   Świadectwo Elizy (2): Walka duszy z Szatanem – 134
   Świadectwo Ewy: O wróżbiarstwie i hipnozie – 42
   Świadectwo Izabeli Paszkowskiej z „Gościa niedzielnego”: Dzieci uzależnione od pornografii – 159
   Świadectwo Katarzyny (1): Moc błogosławieństwa rodzicielskiego – 18
   Świadectwo Katarzyny (2): Skutki okultyzmu – 32
   Świadectwo Katarzyny (3): Zgubna ciekawość przyszłości – 37
   Świadectwo Katarzyny (4): Seanse uzdrowicielskie – 51
   Świadectwo Katarzyny (5): Pilates – 62
   Świadectwo Krystyny (1): Dopust Boży – 35
   Świadectwo Krystyny (2): Ho’oponopono-huna – 57
   Świadectwo Krystyny (3): Bóg dał nam wolność – 171
   Świadectwo ks. Ireneusza Łukanowskiego SAC: Wołanie o ratunek – 112n
   Świadectwo ks. Jana Szymborskiego: Skutki homeopatii – 54
   Świadectwo Małgorzaty: Straciłam sens życia – 72n
   Świadectwo papieża Franciszka o świętości życia – 164
   Świadectwo Ryszarda Morki: O szukaniu pomocy u Boga – 56
   Świadectwo Świętego Pawła o chrześcijanach – 134
   Świadectwo Świętej Siostry Faustyny: Przed Panem – 98
   Świadectwo Teresy: Pan Jezus uzdrawia – 105

TEMATYCZNE
   Aktualność przesłania św. Franciszka z Asyżu (z listu mistyczki Elizy Cejzik do bł. Honorata Koźmińskiego) – 131
   Cnota czystości (z listu mistyczki Elizy Cejzik do bł. Honorata Koźmińskiego) – 157
   Dekalog dobrego rodzica (ks. Stanisław Kostrzewa) – 33
   Dobra Nowina (KKK 2853-2854) – 171
   Gender po kanadyjsku (Biuletyn Radia Watykańskiego, 20 grudnia 2017 roku) – 168n
   Głos naukowców (ks. dr Marek Dziewiecki, psycholog i współtwórca programu „Wychowanie do życia w rodzinie”) – 155n
   Grzech pierworodny (KKK 398, 400) – 151n
   Kolejne przejawy destrukcji (o aborcji i eutanazji) – 169
   Kościół katolicki (o powszechny sakramencie zbawienia) – 79n
   Misteria życia rodzinnego (KKK 531) – 166
   Młodzi kandydaci na ołtarze: Carlo Acutis, Ewa Małgorzata Cop, Antonietta Meo, Silvio Dissegna, Maria Carmen Gonzalez-Valerio, Aleksja González-Barros y González – 145-147
   Nabożeństwo I sobót („Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty”) – 121
   Nauczanie św Piusa X (o wczesnej komunii dzieci) – 70
   Niepokojąca zmiana (Małgorzata Więczkowska) – 67
   O miłości Bożej (KKK 1432) – 160
   O naturze i rodzinie ludzkiej (z Listu biskupów polskich z 29 grudnia 2013 roku) – 128
   Oczyszczenie serca (KKK 2517) – 166
   Polski Kościół o gender (z Listu biskupów polskich z 29 grudnia 2013 roku) – 140n
   Postawy wobec gender (z Listu biskupów polskich z 29 grudnia 2013 roku) – 142
   Potęga imienia Jezus (ks. J. Ornat) – 21
   Prawda i wolność (Benedykt XVI) – 154
   Rozeznanie duchowe (KKK 801) – 119
   Święty Jan Paweł II o ekspansji sekt (z Encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”) – 112
   Święty Jan Paweł II o kobiecie (z Encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Mater”) – 152
   Święty Jan Paweł II o New Age (Przekroczyć próg nadziei, s 80-81) – 86
   Wolność religijna (KKK 2106, 2108) – 85
   Wybrane kontrowersyjne fragmenty Konwencji o ochronie praw człowieka i    podstawowych wolności – 149-151
   Znać i kochać Boga (KKK 1) – 75

PODSUMOWANIA I UWAGI
   Bądź czujny! (Co czyta i ogląda twoje dziecko?) – 47
   Dla pogłębienia tematu: Związanie demoniczne – 16
   Ku przestrodze! (1): Cele Szatana – 97
   Ku przestrodze! (2): Cele ideologii gender – 159
   Ku rozwadze! (1): Dziecięcy bohaterowie – 31
   Ku rozwadze! (2): Odpowiedzialność rodzicielska – 67
   Pamiętaj! (1): O sakramentaliach – 51
   Pamiętaj! (2): Tylko masaż klasyczny – 62
   Podsumowując (1): Kuszenie – 17
   Podsumowując (2): Zły duch – 22
   Podsumowując (3): Bóg nas stworzył z miłości, wiara jest odpowiedzią – 26
   Podsumowując (4): Tajemnice nieprawości – 30
   Podsumowując (5): Nie ma dyspensy od Dekalogu – 42
   Podsumowując (6): „Nowe ruchy religijne” – 79
   Podsumowując (7): Cechy sekty – 85
   Podsumowując (8): Źródłosłów pojęcia: „sekty” – 108
   Podsumowując (9): Znaczenie słowa „gender” – 127
   Podsumowując (10): Benedykt XVI o gender – 161
   Uwaga na „Tęczowe piątki”! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie! – 130


SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA DO SERII „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA DUCHOWE”, tom 1: Chrześcijanin wobec zła. Moc Boga – 5
WSTĘP DO TOMU PIERWSZEGO:
„CHRZEŚCIJANIN WOBEC ZŁA. MOC BOGA” – 10

CZĘŚĆ I. PRAKTYKI OKULTYSTYCZNE
   Rozdział 1. SPOSOBY I CELE DZIAŁANIA DEMONICZNEGO – 13
      Mit i urojenie czy osobowa rzeczywistość? – 13
      Diabelskie działanie poprzez pokusę – 14
         Co nazywamy pokusą? – 15
            Dla pogłębienia tematu  – 16
            Podsumowując (1) –17
            Modlitwa o uwolnienie (1) – 17
      Nadzwyczajne sposoby działania Szatana – 18
            Świadectwo Katarzyny (1) – 18
         Zniewolenie i nawiedzenie diabelskie – 19
         Modlitwa o uwolnienie a egzorcyzm – 20
            Potęga imienia Jezus – 21
            Podsumowując (2) – 22
      Działanie diabelskie „od zewnątrz” i Boskie „od wewnątrz” – 22
            Modlitwa o uwolnienie (2) – 23
         Atak na wiarę, nadzieję i miłość – 23
         Atak na dary Ducha – 24
         Człowiek – istota otwarta na Boga – 25
            Podsumowując (3) – 26
            Modlitwa grzesznika – 26
      Destrukcja moralna i psychofizyczna – 26

   Rozdział 2. OKULTYZM – 28
      Co to jest okultyzm? – 28
            Okultyzm a ezoteryzm – 29
      Charakterystyka ezoteryzmu – 29
            Podsumowując (4) – 30
      Meandry okultyzmu dziecięcego i młodzieżowego – 30
            Modlitwa za własną rodzinę – 31
            Ku rozwadze! (1) – 31
            Świadectwo Katarzyny (2) – 32
            Świadectwo Agnieszki – 32
            Dekalog dobrego rodzica ks. Stanisława Kostrzewy – 33
      Oblicza okultyzmu – 33
         Bałwochwalstwo współczesne – 34
         Wyjątkowe dopusty Boże – 35
             Świadectwo Krystyny (1) – 35
      Przykłady praktyk okultystycznych – 36
         Wróżbiarstwo – 36
             Świadectwo Katarzyny (3) – 37
      Współczesne wersje wróżbiarstwa – 37
             Astrologia – 38
             Radiestezja – 39
             Numerologia – 39
             Kartomancja – 40
             Chiromancja – 41
             Irydologia – 41
             Bryzomancja – 41
             Zdolność jasnowidzenia – 41
             Wróżbiarstwo korespondencyjne – 41
             Świadectwo Ewy – 42
             Podsumowując (5) – 42
             Modlitwa o wyzwolenie – 43

   Rozdział 3. SPIRYTYZM – 44
      Magia – 45
         Bądź czujny! –  47
      Uzdrowicielstwo – 47
         Bioenergoterapia – 50
         Pamiętaj! (1) – 51
         Świadectwo Katarzyny (4) – 51
      Akupunktura i akupresura – 52
      Reiki – 52
      Homeopatia – 53
         Świadectwo ks. Jana Szymborskiego – 54
      Medycyna energetyczna – 54
         Świadectwo Ryszarda Morki – 56
      Ho’oponopono-huna – 57
         Świadectwo Krystyny (2) – 57

   Rozdział 4. INNE PRAKTYKI OKULTYSTYCZNE – 58
      Wschodnie sztuki walki – 58
      Joga – 59
      Joga kręgosłupa – 60
      Pilates – 61
      Medi taping – 61
         Pamiętaj (2) – 62
         Świadectwo Katarzyny (5) – 62
         Body balance – 62
      Feng shui – 62
         Modlitwa uwielbienia – 63
      Halloween – 63
         Modlitwa za zmarłych – 65
      Andrzejki – 65
      Okultyzm w wersji light – 66
         Niepokojąca zmiana – 67
         Ku rozwadze! (2) – 67
         Nauczanie św. Piusa X – 70
         Modlitwa za przyczyną św. Stanisława Kostki – 71
      Okultystyczne i satanistyczne gry komputerowe – 71
         Świadectwo Małgorzaty – 72

CZĘŚĆ II. SEKTY
   Rozdział 1.
SEKTY – UWAGA! ZAGROŻENIE! – 74
      Znać i kochać Boga – 75
      Co to jest sekta? – 75
         Podsumowując (6) – 79
         Kościół Katolicki – 79
         Modlitwa o uwolnienie (3) – 80
      Raporty państwowe – 80

   Rozdział 2. TYPOLOGIA SEKT DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE – 82
      Cechy wyróżniające sekty – 83
         Podsumowując (7) – 85
         Wolność religijna – 85
         Modlitwa po komunii (1) – 85
         Święty Jan Paweł II o New Age – 86

   Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA NAJGROŹNIEJSZYCH SEKT – 87
      Masoneria – 87
         Modlitwa o Boże Miłosierdzie – 88
      Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny – 89
         Modlitwa po komunii (2) – 90
      Kościół Scjentologiczny – 90
         Modlitwa o wszczepienie w Chrystusa – 91
      Związek Wyznania Świadków Jehowy – 91
          Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej – 92
      Amway – 93
         Modlitwa ludzi ciężkiej pracy – 94
      Metoda Silvy – 95
          Modlitwa za przyczyną św. Tomasza z Akwinu – 96
      Sataniści – 96
         Ku przestrodze! (1) – 97
         Świadectwo Świętej Siostry Faustyny – 98
         Świadectwo Elizy (1) – 99
         Modlitwa o Niepokalanym Poczęciu NMP – 100
      New Age (nowa era) – 100
         Modlitwa Sergiusza Rabianina do św. Franciszka – 103

   Rozdział 3. POZOSTAŁE SEKTY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POLSKI – 104
      Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich – 104
      Kościół Zjednoczeniowy, zwany też Kościołem Muna – 104
      Medytacja Transcendentalna – 104
         Świadectwo Teresy – 105

   Rozdział 4. ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z SEKT – 106
         Podsumowując (8) – 108
         Modlitwa o wierność – 108

   Rozdział 5. PRZYCZYNY ROZWOJU SEKT – 109
         Święty Jan Paweł II o ekspansji sekt – 112
         Świadectwo ks. Ireneusza Łukanowskiego SAC – 112

   Rozdział 6. SEKTY A MŁODZIEŻ – 114
         Modlitwa za młodzież – 115

   Rozdział 7. PENTEKOSTALIZM – 116
      Czym jest pentekostalizacja i jak ją można zdefiniować? – 116
      Idee pentekostalne na gruncie polskim – 117
         Jak rozpoznać przejawy pentekostalizacji? – 118
      Potrzeba rozeznania – 119
         Rozeznanie duchowe – 119

   Rozdział 8. POŚWIĘCENIE SZATANOWI – 120
         Nabożeństwo I sobót – 121

CZĘŚĆ III. IDEOLOGIA GENDER – 123
   Rozdział 1. DZIWNE SŁOWO GENDER – 123
      Gender nie jest teorią naukową – 124
      Gender studies – 124

   Rozdział 2. CO TO JEST IDEOLOGIA GENDER? – 126
            Podsumowując (9) – 127
            O naturze i rodzinie ludzkiej – 128
      Cele ideologii gender – 128
         Seksualizacja dzieci i młodzieży – 129
            Uwaga na „Tęczowe piątki”! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie! – 130
            Aktualność przesłania św. Franciszka z Asyżu – 131
         Zajęcia dodatkowe i programy edukacyjne – 131
            Modlitwa o uzdrowienie – 133
         Projekt „Żywa Biblioteka” – 133
            Świadectwo Świętego Pawła o chrześcijanach – 134
            Świadectwo Elizy (2) – 134
         „Przedszkole równościowe” – 135
            Modlitwa do Dzieciątka Jezus 136
         Genderowe szkolenia nauczycieli – 137
            Modlitwa wychowawcy – 137
            Modlitwa katechety – 137
            Modlitwa ucznia – 138
            Modlitwa rodzica – 138
         Możliwość zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – 138
            Modlitwa o świętość – 139

   Rozdział 3. ŚWIATOWA INWAZJA GENDER – 140
            Polski Kościół o gender – 140
      Macki nowej ideologii – 141
            Postawy wobec gender – 142
      Polski rynek wydawniczy literatury „dziecięcej” – 142
            Młodzi kandydaci na ołtarze – 145
      Genderowe akty prawne – 148
         Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – 148
            Wybrane kontrowersyjne fragmenty Konwencji – 149
            Grzech pierworodny – 151
            Święty Jan Paweł II o kobiecie – 152
       Ustawa równościowa – 152
            Prawda i wolność – 154
       Standardy WHO w odniesieniu do edukacji seksualnej – 154
            Głos naukowców – 155
       Gender a pedofilia – fakty – 156
             Cnota czystości – 157

   Rozdział 4. ZAMYSŁ BOŻY A GENDER – 158
             Świadectwo Izabeli Paszkowskiej z „Gościa Niedzielnego” – 159
             Wyznanie wiary – 159
             Ku przestrodze! (2) – 159
             O miłości Bożej – 160
       Antyreligijna, antyhumanistyczna, neomarksistowska groźna utopia – 160
             Podsumowując (10) – 161
             Modlitwa przez drogocenną Krew Chrystusa – 161
       Prawa seksualne – 162
             Świadectwo papieża Franciszka o świętości życia – 164
             Modlitwa wynagradzająca – 164

   Rozdział 5. OBRONA RODZICIELSKA PRZED GENDER – 165
             Misteria życia rodzinnego – 166
             Oczyszczenie serca – 166
             Modlitwa za rodziny Świętego Jana Pawła II – 166

   ZAMIAST ZAKOŃCZENIA – „Jezu, ufam Tobie” – 168
            Gender po kanadyjsku – 168
            Kolejne przejawy destrukcji – 169
            Świadectwo Brenty Shafer – 169
            Dobra Nowina – 171
            Świadectwo Krystyny (3) – 171

BIBLIOGRAFIA 172
ALFABETYCZNY SPIS DODATKÓW – 180
INDEKS CYTATÓW BIBLIJNYCH – 184
INDEKS CYTATÓW KATECHIZMOWYCH – 184

RECENZJE:  

Brak recenzji tej pozycji

 Dodaj recenzję

Inne książki tego samego autora:

 • ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, Alicja Bławzdziewicz WNO
  Współczesne zagrożenia duchowe cz. 2
  20.00 zł
 • ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC, Alicja Bławzdziewicz WNO
  Współczesne zagrożenia duchowe cz. 3
  25.00 zł

Inne książki w tej kategorii:

 • Francisco F. Carvajal
  Rozmowy z Bogiem, tomy I-VII
  162.00 zł
  180.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  DROGA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  BRUZDA
  20.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  KUŹNIA
  20.00 zł
 • św. Józef Sebastian Pelczar
  Rozmyślania o życiu kapłańskim
  32.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  Przyjaciele Boga
  25.00 zł
 • św. Josemaria Escrivá
  To Chrystus przechodzi
  25.00 zł
 • ks. Franciszek Mickiewicz SAC
  Być uczniem Jezusa w dzisiejszym świecie
  30.00 zł
 • o. Thomas Keating OCSO
  Zaproszenie do miłości
  27.00 zł
 • ks. Mirosław Mejzner SAC
  Wędrówki ku sacrum
  38.00 zł
 • Ks. Józef Roman Maj
  Miziołek
  18.00 zł
  20.00 zł
 • Janusz Kotański
  POPIEŁUSZKO
  18.00 zł
  20.00 zł
 
Ta witryna (Sklep Internetowy) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apostolicum produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zgoda